• Dnes je: Pondelok 11. decembra 2023 meniny má Hilda

V rámci dôchodkového zabezpečenia existuje aj štvrtý pilier. Má zmysel?

V rámci dôchodkového zabezpečenia existuje aj štvrtý pilier. Má zmysel?

Kľúčovým kritériom dôchodkového sporenia by mal byť jeho dlhodobý charakter, to znamená možnosť vybrať si svoje úspory až pri dovŕšení dôchodkového veku.

O prvom a druhom pilieri dôchodkového zabezpečenia zrejme už počul každý a možno ste sa stretli aj s tretím pilierom. Poznáte však pojem štvrtý pilier?

Hlavným dôvodom vzniku rôznych stupňov dôchodkového zabezpečenia je diverzifikácia rizika. „Inak povedané, aby sme sa nespoliehali výlučne na jeden zdroj príjmu, od ktorého budeme závislí na dôchodku,“ uvádza Národná banka Slovenska.

Štátom zabezpečovaný prvý pilier je možné vnímať ako základ, ktorý si záujemca vie doplniť kapitalizačnými, teda sporiacimi piliermi, ako sú napríklad druhý a tretí doplnkový dôchodkový pilier.

Čo je štvrtý pilier?

Pod pojmom štvrtý pilier sa skrýva jednoducho iná dobrovoľná forma sporenia na dôchodok nad rámec prvých troch pilierov.


Dobrovoľné druhy sporenia môžu mať formu kapitalizačných schém sporenia. Kapitalizačný znamená, že vaše príspevky sú investované na finančných trhoch, a to do rôznych dlhopisových, akciových či indexových fondov. Nie nadarmo sa hovorí: nedávaj všetky vajíčka do jedného košíka.

Štvrtý pilier je forma sporenia na dôchodok, kde sú príspevky sporiteľa, tak ako v druhom a treťom pilieri, investované na finančných trhoch. Ako štvrtý pilier tak môžu slúžiť podľa národnej banky rôzne investičné produkty s cieľom dlhodobého sporenia. Tvoria ho rôzne možnosti súkromného sporenia na dôchodok alebo súkromné investície, ktorých cieľom je zabezpečenie na dôchodok.


Vo svojej podstate to môže byť akékoľvek dlhodobé investovanie, napríklad do ETF. „Medzi takéto sporenie môžeme zaradiť napríklad aj dlhodobé investičné sporenie (tzv. DIS), či iné dlhodobé poistné produkty. Osobitnú kategóriu predstavuje celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (tzv. PEPP),“ informuje NBS.


Kľúčovým kritériom dôchodkového sporenia by mal byť jeho dlhodobý charakter, to znamená možnosť vybrať si svoje úspory až pri dovŕšení dôchodkového veku. Pri väčšine investičných produktoch toto však takto striktne neplatí a je možné si svoje úspory vybrať skôr.

Čo je PEPP?

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP – Pan-European Personal Pension Product) predstavuje finančný produkt osobného dôchodkového sporenia, prostredníctvom ktorého sa pravidelné príspevky sporiteľa investujú podľa vopred stanovenej stratégie do finančných nástrojov. PEPP je úplne nový dôchodkový produkt, ktorý je upravený priamo účinným euronariadením.


Európske normy určujú charakter produktu, ochranu sporiteľa, formy výplaty, prenositeľnosť, ale definujú aj požiadavky na informačné dokumenty, náklady a poplatky zahrnuté do cenového stropu a techniky zmierňovania rizík pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt. Zároveň je PEPP individuálnym dôchodkovým produktom, čo znamená, že ho môže uzatvoriť akákoľvek plnoletá fyzická osoba a zároveň tento produkt nie je viazaný na pracovný pomer. Výška príspevkov je tiež dobrovoľná. „Práve to môže byť zaujímavé napríklad pre SZČO,“ myslí si Národná banka Slovenska.


PEPP produkty by mali požívať podobné daňovo-odvodové zvýhodnenia ako obdobné produkty v tej-ktorej krajine. Na Slovensku má sporiteľ v PEPP produkte podľa centrálnej banky možnosť uplatniť si daňovo uznateľný výdavok na príspevky, a to do výšky 180 eur zo základu dane z príjmu. Platí to však len v prípade, ak si tento bonus neuplatňuje už v treťom pilieri. „Naprieč Európou sa zatiaľ takéto daňové zvýhodnenie zabezpečuje ťažie, vzhľadom na rôznorodosť daňových systémov,“ uvádza NBS.


PEPP produkt podľa národnej banky do určitej miery chráni sporiteľov pred nimi samými. Ako dôchodkový produkt má obmedzenú možnosť výberu nasporenej sumy pred dovŕšením dôchodkového veku. Neumožňuje prejesť úspory určené na dôchodok ešte pred dovŕšením dôchodkového veku. „Vzhľadom na to, že PEPP je novým produktom, na rozšírenejšiu ponuku od finančných inštitúcii na Slovensku si spotrebitelia ešte musia chvíľku počkať,“ informuje Národná banka Slovenska.

Dlhodobé investičné sporenie


Jedným z možných nástrojov, ktorý vieme využiť ako štvrtý pilier, je aj dlhodobé investičné sporenie (DIS). Je to forma dobrovoľného investičného sporenia, ktorá investuje príspevky sporiteľa na finančných trhoch.

Zaujímavosťou dlhodobého investičného sporenia je podľa NBS to, že výnos je oslobodený od dane zo zisku, ak sú dodržané základne princípy dlhodobého investičného sporenia. Teda maximálny ročný vklad je 3 000 eur a minimálne obdobie sporenia 15 rokov alebo držba finančného nástroja obchodovaného na regulovanej burze minimálne po obdobie jedného roka.


Prvá možnosť oslobodenia výnosu od dane z príjmu je naklonená pre poskytovateľov aktívne spravovanej stratégie. Druhá možnosť preferuje pasívny prístup k investovaniu. Nevýhodou dlhodobého investičného sporenia však podľa NBS je, že nechráni sporiteľov pred neuváženými rozhodnutiami. Z tohto produktu môže klient kedykoľvek vybrať nasporenú sumu a spotrebovať ju.

Pri dlhodobom investičnom sporení si sám klient určuje, či nasporené prostriedky vyčerpá na dôchodku, vyčerpá si ich postupne, alebo ich využitie vyrieši inak. „Sporenie na dôchodok cez dlhodobé investičné sporenie tak vyžaduje disciplinovaného sporiteľa. Ak máte slabú vôľu a naozaj chcete sporiť na dôchodok, potom preferujte dlhodobé produkty s obmedzenou možnosťou výplaty pred dovŕšením dôchodkového veku,“ radí NBS.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 11. december 2023

horoskopy na dnes pondelok 11 december 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 11. december 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Budete tvrdo pracovať a dosiahnete pokrok v štúdiu alebo v povolaní po odbornej stránke. Financie však nezískate. Vo výhľade sú i ďalšie sporné udalosti.

Býk 21.4. - 21.5.

Ak sa ráno objavia pochybnosti, celý deň bude úspešný. Dnes musíte postupovať opatrne. Nedovoľte, aby niekto odhalil vaše plány. Mohol by to zneužiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dnes budete musieť nechať všetky menej dôležité veci bokom. Budete mať čo robiť, aby ste stihli všetko to, čo ste začali a čo musíte neodkladne dokončiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Ak prejavíte príliš veľa ochoty v jednej veci, dopadnete nedobre. Môže sa vám stať, že veci, ku ktorým ste pristupovali dobrovoľne, sa zmenia na povinnosť.Všetky Horoskopy pre Pondelok 11. december 2023
Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.

Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!

Prečo radi čítame a veríme horoskopom?

Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu

Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?


Počasie