• Dnes je: Sobota 24. februára 2024 meniny má Metej

Štvorčlenná rodina zaplatí za jedlo a energie mesačne navyše zhruba 50 eur, vypočítala prezidentka Čaputová

Štvorčlenná rodina zaplatí za jedlo a energie mesačne navyše zhruba 50 eur, vypočítala prezidentka Čaputová

Prezidentka Zuzana Čaputová je presvedčená, že ľuďom, ktorých sa zdražovanie najviac dotkne, je potrebné pomôcť pravidelnou finančnou dávkou.

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - Štvorčlenná rodina zaplatí mesačne za jedlo a energie oproti minulému roku navyše zhruba 50 eur. Ako ďalej uviedla prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti, zdražovanie pocítia najmä samoživitelia, viacdetné rodiny, či dôchodcovia žijúci osamelo. Prezidentka je presvedčená, že ľuďom, ktorých sa zdražovanie najviac dotkne, je potrebné pomôcť pravidelnou finančnou dávkou.

„Priamou a pravidelnou dávkou pre takéto situácie je v iných krajinách Európskej únie tzv. príspevok na bývanie, ktorý zohľadňuje zvýšené životné náklady domácnosti v pomere k nákladom na bývanie.

Takýto príspevok samozrejme môžu ľudia využiť na úhradu akýchkoľvek životných nákladov podľa svojich potrieb, nielen na náklady spojené s bývaním," uviedla prezidentka.

V súvislosti so zdražovaním je podľa Čaputovej namieste hovoriť aj o ďalších systémových krokoch, akými sú napríklad valorizácia dávok v hmotnej núdzi s ohľadom na rast cien pre najchudobnejších ľudí. „Je potrebné, aby vláda konala rýchlo, koncepčne a s dostatočnými zdrojmi, aby občania mali istotu, že štát na nikoho nezabúda," konštatovala Čaputová.

Systémová pomoc pri zdražovaní? Podľa prezidentky by riešením mohol byť príspevok na bývanie

Systémovou pomocou pri zdražovaní na Slovensku by mohol byť príspevok na bývanie. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Tento každomesačný príspevok podľa nej zohľadňuje životné náklady domácnosti v pomere k nákladom na bývanie.

Netreba hľadať nové riešenia

Štát by porovnal čisté príjmy domácností so zvyšujúcimi sa nákladmi na bývanie a príspevkom na bývanie by ich dorovnal tak, aby nízkopríjmovým domácnostiam umožnil dôstojné bývanie.

„Pri rôznom možnom nastavení kritérií na nárok tohto príspevku by štát mohol pomôcť takmer miliónu ľudí. Netreba hľadať nové riešenia, netreba objavovať koleso, najmä ak v 23 z 26 krajín OECD, už takýto mechanizmus funguje," upozornila hlava štátu.

Už nemôžeme dlhšie čakať

Občanom Slovenska, ktorí sú dnes v riziku chudoby, by príspevok na bývanie podľa Čaputovej pomohol zvládnuť ťažkú situáciu, v ktorej sa pre zdražovanie ocitli. S pomocou na zvládnutie zdražovania si podľa nej nemôžeme dovoliť dlhšie čakať.

Prezidentka SR si nemyslí, že dostatočnou a účinnou pomocou môže byť nejaká jednorazová dávka.

„Najmä ak naše makroekonomické vyhliadky podľa Národnej banky Slovenska upozorňujú, že aj v nasledujúcom roku nás bude trápiť zvýšená inflácia. Odborníci sa preto prikláňajú k opakovanému a cielene adresovanému príspevku," dodala.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví hľadá riešenia ako stabilizovať ceny na trhu, na pomoc vyzval odbornú verejnosť

Neregulovaný veľkoobchodný trh s elektrinou a plynom robí vrásky aj Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Regulačný úrad začal hľadať u odbornej verejnosti pomoc. Otvoril verejnú diskusiu o možných krízových opatreniach na neregulovanom trhu s elektrinou a plynom.

Rast cien energií

„Chceme zabezpečiť celkovú stabilitu energetického trhu v SR. Pozorne monitorujeme vývoj na neregulovaných veľkoobchodných trhoch s elektrinou a plynom, ktorý je v súčasnom období poznačený extrémnym cenovým vývojom a vysokou mierou cenovej volatility,“ uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Problémy na trhoch s energiami zintenzívňuje vojna na Ukrajine. Vývoj na neregulovaných veľkoobchodných trhoch môže mať podľa slovenského regulátora zásadný negatívny dopad nielen na koncových odberateľov energií, vrátane regulovaných domácností a malých podnikov, ale aj na dodávateľov elektriny a plynu, vrátane spoločností podnikajúcich v prirodzene monopolných činnostiach.

Snahy zmierniť negatívne dopady

„V snahe moderovať a eliminovať mieru rizika, úrad otvára verejnú diskusiu o možných krízových opatreniach na trhu s elektrinou a plynom, so zameraním na neregulovaný segment dodávky elektriny a plynu. Podkladom pre verejnú diskusiu je dokument, ktorý pripravil úrad ako opis problematiky a prvý návrh niekoľkých možných riešení,“ dodal Igaz.


Úrad predkladá dokument na verejnú odbornú diskusiu s cieľom získať spätnú väzbu k identifikovaným problémom a navrhovaným riešeniam, prípadne získať podnety na ďalšie možnosti riešení súčasnej situácie na neregulovanom trhu s elektrinou a plynom.

„Zdôrazňujem, že pri hľadaní riešení budeme preferovať vyvážený prístup tak, aby z neho nemali jednostranný prospech iba niektorí účastníci trhu s elektrinou a plynom. Je potrebné zdôrazniť, že prípadné realizované riešenia budú mať za cieľ moderovať a eliminovať negatívne externality krízovej situácie v reálne dosiahnuteľnej miere, so zvážením dopadov na jednotlivé skupiny účastníkov trhu, predovšetkým na koncových odberateľov energií,“ konštatoval predseda ÚRSO Andrej Juris.


Verejná diskusia je otvorená pre širokú verejnosť, orgány štátnej a verejnej správy, regulované a neregulované subjekty v energetike, odberateľov energií, ale aj širšiu odbornú verejnosť.

Trhové ceny elektriny sa dali do pohybu, priplatíme si aj za plyn

Tento týždeň bol v znamení rastu trhových cien elektriny aj plynu. Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa vo štvrtok predávala za 188 eur za megawatthodinu.


V pondelok pritom elektrina na pražskej burze stála 173 eur za megawatthodinu.


Podobný rast zaznamenali trhy aj pri plyne. Plyn na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) sa v súčasnosti predáva za takmer 125 eur za megawatthodinu. V pondelok ho pritom mohli obchodníci kúpiť ešte za 96 eur za megawatthodinu.

Cena elektriny na pražskej burze sa však v súčasnosti pohybuje ešte ďaleko pod úrovňou historických rekordov. Dva dni pred ostatnými Vianocami sa totiž predávala za takmer 330 eur za megawatthodinu. Začiatkom minulého roka sa ale elektrina obchodovala len za 55 eur za megawatthodinu.


Plyn dosiahol rekordné hodnoty začiatkom marca tohto roka. Plyn na Medzinárodný deň žien sa vyšplhal na trhu TTF na 216 eur za megawatthodinu.

Geotermálna energia nás dokáže zbaviť závislosti na ruskom plyne, je to bohatstvo pod našimi nohami

Slovensku by pomohla znížiť závislosť od ruských energií aj geotermálna energia. Zhodujú sa na tom odborníci zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) a OZE.


Z energie nachádzajúcej sa niekoľko kilometrov pod zemským povrchom možno efektívne a udržateľne vyrábať elektrickú energiu a teplo.


„Bohatstvo dostupné priamo pod nohami môže výrazne prispieť k uhlíkovo neutrálnej a sebestačnej budúcnosti,“ uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Stabilný a ekologický zdroj energie

Z hľadiska potenciálu využívania geotermálnej energie patrí Slovensko k najperspektívnejším krajinám v Európe. Predurčujú ho k tomu najmä nadpriemerné prírodné podmienky – vysoký teplotný gradient (prirodzené stúpanie teploty s hĺbkou), ako aj výskyt vodonosných štruktúr (kolektorov) v záujmových hĺbkach.


„Prednosťou takto produkovanej energie je aj to, že ide o stabilný zdroj, na ktorého cenu nevplýva cena surovín či situácia za hranicami. Navyše ide o ekologický spôsob produkcie, s ktorým sa na rozdiel od fosílnych palív nespája vznik emisií,“ dodal Karaba.

Teplo pre tisícky domácností

Z celkového odhadovaného potenciálu vyše 5 500 tepelných megawattov využívame na Slovensku iba nepatrný zlomok. Pritom zapojenie čo i len desatiny kapacity našich geotermálnych zdrojov by podľa SAPI pri štandardnej produkcii, zohľadnení efektivity a ročnej prevádzky stačilo na výrobu približne 1,2 milióna megawatthodín tepla.

„Pre porovnanie, ročná dodávka do systému CZT (centrálne zásobovanie teplom – poz.red.) v Bratislave je približne 880 tisíc megawatthodín. Hovoríme teda o zásobovaní desiatok tisíc domácností,“ doplnil projektový manažér spoločnosti PW Energy Michal Mašek.


Dodal, že vďaka teplu produkovaného prostredníctvom geotermálnej energii by mohlo Slovensko ušetriť desiatky miliónov kubických metrov zemného plynu. Spoločnosť PW Energy realizuje projekty prvých geotermálnych elektrární pri Žiari nad Hronom a Prešove.

Slovensko utlmuje využitie geotermálnej energie

Otázne je, či využívanie geotermálnej energie nejako intenzívne podporí aj štát. Ministerstvo hospodárstva SR sa na otázku agentúry SITA, či by sa nemalo Slovensko viac zamerať a podporovať využitie u nás dostupných energií, ako je napríklad aj geotermálna energia, neodpovedalo. Podľa SAPI sme v tomto smere pozadu.

„Aktuálne nastavenie pravidiel čerpania európskych dotácií, tak ako ho vykladá Slovenská inovačná a energetická agentúra, komplikuje a svojím spôsobom de facto zabraňuje získať finančnú spoluúčasť na projekty zahŕňajúce výrobu zelenej energie z geotermálnych zdrojov. Slovensko by malo rýchlo zapracovať na odstránení bariér, ktoré spomaľujú rozvoj a utlmujú potenciál využitia geotermálnej energie, ktorý je na Slovensku značný,“ konštatoval Karaba.


SAPI a súkromní investori sa podľa Karabu už dlhšiu dobu volajú po reforme pravidiel, ktorá by umožnila, aby sa európske dotačné prostriedky dali využívať aj na podporu týchto projektov.


Za cenový boom energií je zodpovedný Putin. Podľa Hegera úmyselne nenapĺňal zásobníky plynu, aby sa mohol hrať s cenami


Slovensko podporuje myšlienku spoločného nákupu energií v rámci Európskej únie (EÚ). Uviedol to predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) počas rokovania Európskej rady v Bruseli. Ako vysvetlil, keď EÚ postupuje spoločne, vie si vyjednať oveľa lepšie podmienky.

„Hlavným dôvodom, prečo sú ceny vysoké, je Vladimir Putin. To, čo robil minulý rok v lete a na jeseň, že nenapĺňal zásobníky plynu, robil práve z toho dôvodu, aby sa mohol hrať s cenami,“ skonštatoval Heger pre média v úvode piatkových rokovaní európskych lídrov.


Zdôraznil, že všetky hlavy štátov EÚ pracujú silno na tom, aby bolo nepohodlie občanov EÚ čo najmenšie.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Sobotu 24. február 2024

horoskopy na dnes sobotu 24 februar 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Sobotu 24. február 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Máte chuť aj energiu niečo tvoriť. Veľa si vás v domácnosti neužijú. Nájdete si vždy dôvod, prečo nemôžete sedieť doma. Teraz si môžete dovoliť trochu sebeckosti a myslieť na svoj prospech.

Býk 21.4. - 21.5.

Peniaze zbytočne nerozhadzujte a nešpekulujte. Môžete mať veľké straty. Opatrne s novotami. V zabehaných koľajach viete lepšie chodiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Pri vašom spôsobe myslenia môžete ľahko naraziť na nepochopenie. Nechajte sa riadiť svojím šiestym zmyslom, ktorý vás dokáže lepšie usmerniť ako nejaká rozumová špekulácia.

Rak 22.6. - 22.7.

Neistota vás bude naďalej dráždiť. Mali by ste sa odreagovať, najlepšie v práci spojenej s fyzickou námahou. Zvýši to váš pokoj a zostanú po vás aj hmatateľné výsledky.
Všetky Horoskopy pre Sobotu 24. február 2024

Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.

Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!

Prečo radi čítame a veríme horoskopom?

Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu

Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?

Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu


Počasie