• Dnes je: Sobota 12. júna 2021 meniny má Zlatko

Rodičovský príspevok nemusí poberať len rodič. Ako si oň požiadať či predĺžiť vyplácanie počas pandémie

Rodičovský príspevok nemusí poberať len rodič. Ako si oň požiadať či predĺžiť vyplácanie počas pandémie

Rodičia, ktorým zo zákona zanikol nárok na rodičovský príspevok však môžu v jeho poberaní pokračovať aj naďalej.

Suma takmer 300 až 400 eur rodičovského príspevku znamená pre mnohé rodiny či osamelých rodičov až tretinu ich rozpočtu. Preto je dobré vedieť nie len to, ako o tento príspevok požiadať, ale aj ako využiť predĺženie jeho vyplácania počas pandémie. Neznalosť zákona je totiž podľa odborníkov prvou chybou, ktorá stojí rodičov tak čas ako aj peniaze.

Rodičovský príspevok je sociálna dávka, ktorú vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Jej cieľom je uľahčiť rodičom starostlivosť o dieťa vo veku do troch alebo šesť rokov. Dlhšia doba vyplácania je v prípade, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Požiadať o príspevok môže aj iná osoba ako rodič, ak jej dieťa do starostlivosti zveril súd alebo úrad práce. Z praktických dôvodov je uznaný aj manželovi alebo manželke rodiča dieťaťa, teda nevlastnému rodičovi. Musia však spolu žiť v jednej domácnosti.


Žiadosť je nutné podať na predpísanom tlačive, ktoré je zverejnené na webe úradu práce. Adresuje sa konkrétnemu úradu podľa trvalého bydliska žiadateľa, pričom ju možno zaniesť osobne alebo poslať poštou. Počas mimoriadnej situácie ich prijímajú aj e-mailom.

Bez žiadosti nie je príspevok

Žiadosť je základom pre vyplácanie príspevku. Často sa totiž stáva, že rodičia očakávajú, že im rodičovský príspevok bude vyplácaný automaticky po tom, čo im zanikol nárok na materské.


„Dávame do pozornosti, že nárok na všetky štátne sociálne dávky nevzniká automaticky,“ upozorňuje Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.


K žiadosti je tiež potrebné priložiť požadované prílohy, napríklad rodný list dieťaťa alebo sobášny list, ak si na rodičovské nárokuje manžel alebo manželka rodiča.


Žiadateľ tak zamedzí zdržaniu, ku ktorému by došlo, keby ho úrad vyzval na doplnenie žiadosti. Pozitívnou správou je, že sú to ľahko napraviteľné nedostatky, po ktorých je príspevok zväčša priznaný.

Zarábať sa môže

Úrad práce pri posudzovaní žiadosti skúma, či má žiadateľ na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt a či zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Tú je možné, na rozdiel od materského, zabezpečiť nie len osobne, ale aj inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou.


Dieťa tak môže strážiť napríklad starý rodič, pestúnka alebo môže navštevovať škôlku, čo umožňuje rodičovi v niektorých prípadoch aj návrat do práce. Jeho príjem sa pritom v rámci posudzovania žiadosti či doby trvania vyplácania rodičovského príspevku neskúma.

Ako však uviedla Mária Dvončová z portálu Právne pre rodiča, podmienkou je zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.


Ústredie práce tiež upozorňuje na oznamovaciu povinnosť v prípade, ak jeden z rodičov pracuje v krajinách Európskej únie (EÚ). „V takom prípade sa pri posudzovaní nároku na riadny rodičovský príspevok uplatňujú koordinačné predpisy, teda nariadenia EÚ,“ dopĺňa Šebová.

Nárok na príspevok neoznamujú

Taktiež upozorňuje, že vznik nároku na riadny rodičovský príspevok sa klientovi neoznamuje. „Automaticky po posúdení žiadosti a následne po splnení podmienok nároku je rodičovi riadny rodičovský príspevok priznaný a vyplácaný,“ vysvetľuje.


V prípade potreby písomného potvrdenia o vyplácaní príspevku sa môžu klienti obrátiť na príslušný úrad, ktorý ho na požiadanie vyhotoví.

Písomné rozhodnutie klient obdrží v prípade zníženia riadneho rodičovského príspevku, či zastavenia jeho výplaty. Rovnako úrad informuje aj o odobratí príspevku.


Výška rodičovského príspevku je na rok 2021 stanovená na 275,90 eur alebo 378,10 eur. Vyššia čiastka je pritom určená pre rodičov, ktorí predtým na dieťa poberali materské.


Aj v roku 2021 sa však táto suma bude meniť vplyvom životného minima, ku ktorého zvýšeniu naposledy došlo 1.7.2020.


Sumu úrad vypláca na bankový účet alebo v hotovosti. Ak chce poberateľ príspevku dostávať peniaze poštou, musí o to podľa Dvončovej požiadať.

Pandemický rodičovský príspevok

Rodičia, ktorým zo zákona zanikol nárok na rodičovský príspevok však môžu v jeho poberaní pokračovať aj naďalej. Vláda totiž od 1. novembra 2020 opätovne schválila zavedenie pandemického rodičovského príspevku.


„Ten je určený pre rodičov, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, počas krízovej situácie,“ vysvetľuje Dvončová.


Medzi ďalšie podmienky podľa odborníčky patrí absencia príjmu a možnosti poberať ošetrovné na dieťa, na ktoré predtým poberal rodičovské. Výhodou však je, že v tomto prípade netreba posielať žiadosť.


Ako uviedla Šebová, úrad práce po zákonnom zániku nároku kontaktuje klienta prostredníctvom informatívneho listu, v ktorom sa pýta aj na jeho prípadné iné príjmy. Ak má príjmy zo zamestnania, podnikania či inej závislej činnosti, nárok na príspevok nemá.

O pandemický rodičovské nemôže žiadať ani poberateľ dôchodku či iných dávok, ako napríklad materského, príspevku v nezamestnanosti alebo ošetrovného.


Výnimku tvoria zamestnanci, ktorí pomáhajú pri realizácií pandemických opatrení. Podmienkou však je, že peniaze dostanú na základe dohody o práci mimo pracovného pomeru.


Poberateľ príspevku by mal informovať úrad, či disponuje alebo nedisponuje iným príjmom, prostredníctvom čestného vyhlásenia.

Dištančné vzdelávanie môže mať dopady na psychiku detí, odborníci zriadili linky pomoci pre rodičov

Čo nám lockdown vzal: Návrat do normálu môže byť náročný pre dospelých, deti aj zvieratá, tvrdí psychologička

Koronavírus bude hýbať svetom aj v novom roku, sociológ však očakáva postupnú stabilizáciu

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie