• Dnes je: Sobota 01. októbra 2022 meniny má Arnold

Pandémia výraznejšie neohrozila prístup k spravodlivosti, hovorí správa o vývoji na súdoch

Pandémia výraznejšie neohrozila prístup k spravodlivosti, hovorí správa o vývoji na súdoch

Miera vybavenia nápadu v roku 2020 na okresných súdoch dosiahla 99 percent, krajské súdy túto hranicu dokonca prekročili.

27.7.2021 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu a prijaté opatrenia na zabránenie jeho šírenia výraznejšie neohrozili prístup k spravodlivosti. Skonštatovalo to Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR v správe o vývoji na súdoch počas pandemického roka 2020.

Napriek medziročnému poklesu rozhodnutých a vybavených vecí sa súdom podarilo aj v roku 2020 rozhodnúť približne rovnaké množstvo vecí ako im napadlo.

Nápad bol celkovo menší

Miera vybavenia nápadu v roku 2020 na okresných súdoch dosiahla 99 percent, krajské súdy túto hranicu dokonca prekročili (103 percent).

Dôvodom bol celkovo menší nápad na okresných a krajských súdoch vo vybraných agendách. Na okresných súdoch počet začatých sporov poklesol oproti roku 2019 o 2,6 percenta, na krajských o 16 percent.

Výnimkou z celoplošného poklesu počtu začatých sporov boli okresné súdy v dvoch najväčších mestách – v Bratislave a v Košiciach.


Nárast nápadu na tieto súdy spôsobili spory zo spotrebiteľských zmlúv, najmä návrhy na vydanie platobného rozkazu alebo žaloby o zaplatenie sumy.

Prvá a druhá vlna boli odlišné

Celkovo na okresných súdoch v roku 2020 nastal výrazný úbytok vo vybraných agendách – civilná, obchodná, rodinná a trestná. Okresné súdy v nich začali o 7,6 percenta menej sporov.

Nápad na okresné súdy klesal počas pandémie od marca do decembra 2020 miernejšie. Počas tohto obdobia v porovnaní s rovnakým obdobím 2019 napadlo vo vybraných agendách o 7,3 percenta menej vecí.


Najvýraznejší pokles, takmer o desatinu, nastal v obchodnej agende – z 19,4-tisíca na 17,5 tisíca. Najmenej, o 5,6 percenta, sa znížila trestná agenda (na 63,5 tisíca zo 67,3-tisíca). Rodinných vecí bolo na súdoch menej o 9,2 percenta (44,5 zo 49-tisíc), civilných o 7,7 percenta (pokles na 102,1- zo 110-tisíc).


Prvá vlna pandémie od marca do mája a druhá vlna od septembra do decembra boli z pohľadu nápadu na slovenských súdoch odlišné.

Výrazný pokles v civilnej agende

Výraznejší úbytok v počte nových prípadov na okresných súdoch nastal počas prvej vlny, keď dosiahol 7,5 percenta. Počas druhej vlny sa nápad znížil miernejšie, o 6 percent.

Na krajských súdoch poklesol medziročne počet začatých sporov o 16 percent na 43 700 z 51 800. Najvýraznejšie, o 22 percent, sa znížil počet nových vecí v civilnej agende. Najmenší úbytok, o 3,2 percenta, nastal v trestnej agende.


V obchodnej agende sa na krajských súdoch nápad znížil o 14,6 percenta a v správnej agende o 8,2 percenta. V roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 sa počet odvolaní znížil o vyše polovicu.


Počet začatých konaní sa znížil na všetkých krajských súdoch na Slovensku. Najvýraznejší, takmer o štvrtinu, bol na Krajskom súde v Trnave. Výrazné úbytky boli aj na Krajskom súde v Banskej Bystrici a v Nitre. Najnižší pokles nápadu, o 7 percent, zaznamenal Krajský súd v Košiciach, na 7-tisíc zo 7 600.

Nárast iba v siedmich prípadoch

Z vybraných agend na krajských súdoch analytické centrum rezortu spravodlivosti zaznamenalo rast iba v siedmich prípadoch. Najvýraznejší mala správna agenda na Krajskom súde v Košiciach (o 14 percent na 804 zo 703).

Vzrástla aj obchodná agenda na Krajskom súde v Prešove (o 10,8 percenta na 472 zo 426) a Krajskom súde v Košiciach (o osem percent na 579 z 537).


Najvýraznejšie úbytky v počte začatých vecí nastali v civilnej agende na Krajskom súde v Trnave (o 32,6 percenta na 2,2- z 3,2-tisíca) a v správnej agende na Krajskom súde v Banskej Bystrici (o 32,4 percenta na 442 zo 654).


Úbytky nad 30 percent zaznamenali na Krajskom súde v Trenčíne v správnej agende a na Krajskom súde v Nitre v civilnej agende.


Najmenej výrazný pokles nastal v správnej agende na Krajskom súde v Prešove (o 0,7 percenta na 576 z 580) a na Krajskom súde v Bratislave (o jedno percento na 1 463 z 1 477).


Najčítanejšia najnovšia správa

Slovenské domácnosti od zadlžovania neodrádzajú ani rastúce úrokové sadzby, toto tempo je však podľa odborníkov neudržateľné

slovenske domacnosti od zadlzovania neodradzaju ani rastuce urokove sadzby toto tempo je vsak podla odbornikov neudrzatelne

Úvery domácnostiam si aj v druhom štvrťroku udržali dvojciferný rast. Medziročne ich objem vzrástol o 10,9 %. Zvyšovanie úrokových sadzieb v dôsledku ich nárastu na finančných trhoch sa tak nateraz podľa Národnej banky Slovenska (NBS) zásadnejšie neprejavilo v tempe poskytovania úverov.

A to aj napriek tomu, že sadzby pri nových úveroch domácnostiam vzrástli a aktuálne už dosahujú úroveň z konca roka 2018.

Hypotéky sú najžiadanejšie

Ľudí k zvyšovaniu zadlženosti motivuje podľa centrálnej banky pokračujúci rast cien nehnuteľností, stále zrýchľujúca sa inflácia, očakávania z pokračujúceho rastu úrokových sadzieb a pretrvávajúca priaznivá situácia na trhu práce.

Aj naďalej je úverový rast pri domácnostiach ťahaný úvermi na bývanie, pričom spotrebiteľské úvery zaznamenávajú ešte stále mierny medziročný pokles.


Úvery domácnostiam tak rástli tretím najrýchlejším tempom v EÚ. Tempo zvyšovania cien v ekonomike však v posledných mesiacoch už predbehlo rast úverov.

Zvyšovanie úrokových sadzieb

Banky však očakávajú zmierňovanie dopytu po úveroch v ďalšom období. V nadchádzajúcom období sa dá podľa NBS očakávať zosilňovanie faktorov brzdiacich dopyt po úveroch.

Bude to v dôsledku rastúcich úrokových sadzieb, znižovania motivácie k refinancovaniu úverov, ochladenia aktivity na trhu nehnuteľností, ako aj zvýšenej neistoty domácností v dôsledku nárastu cien, predovšetkým energií, a s tým spojenej zvýšenej obozretnosti ľudí.


Podiel predčasne splatených úverov sa výrazne znížil. Naznačuje to zmierňovanie záujmu o refinancovanie po silnej jarnej vlne, keď časť klientov už refinancovala svoje úvery v predchádzajúcom období a u ďalšej časti klientov už ich záujem o tento krok pri aktuálnych úrovniach úrokov slabne.


Refinancovanie úverov pri nízkych úrokových sadzbách využívali podľa NBS najmä tí, ktorým veľké finančné ťažkosti aj tak nehrozia. Naopak tí, čo by to viac potrebovali, sa tejto šance chopili v menšej miere.


Odporúčame:

Počasie na 10 dní
počasieZdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie