• Dnes je: Sobota 23. septembra 2023 meniny má Zdenka

Kto boli Banderovci ? (Video)

Kto boli Banderovci ? (Video)

Stepan Bandera je pre mnohých Ukrajincov považovaný za národného hrdinu, pretože bojoval za nezávislosť Ukrajiny a bol aktívnym bojovníkom proti sovietskej nadvláde.

Banderovci sú extremistické skupiny, ktoré vznikli v Ukrajine v 20. storočí a ktoré sa hlásia k ideológii Stepana Bandery, ukrajinského nacionalistického vodcu z obdobia druhej svetovej vojny.

Tieto skupiny sa preslávili násilnými činmi, vrátane teroru proti civilistom a útokov na iné národnosti na Ukrajine.

Banderovci sa stali súčasťou konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom v súvislosti s anexiou Krymu a konfliktom v Donbase. Ich prítomnosť vyvoláva vážne obavy o stability a bezpečnosť regiónu.

V súčasnosti sú banderovci považovaní za extremistické skupiny a ich činnosť je v mnohých krajinách zakázaná. Ukrajinská vláda však neustále bojuje proti ich prítomnosti v krajine a snaží sa bojovať proti ich vplyvu a činnosti.


Je dôležité zdôrazniť, že tieto skupiny nereprezentujú Ukrajincov ako celok a ich násilné činy sú odmietané väčšinou ukrajinskej spoločnosti.

Kto bol Stepan Bandera ?

Stepan Bandera bol ukrajinský politický a nacionalistický vodca, ktorý žil v 20. storočí. Bol jedným z hlavných predstaviteľov ukrajinského nacionalizmu a bol aktívnym bojovníkom za nezávislosť Ukrajiny.


Bandera sa narodil v rodine ukrajinských roľníkov v oblasti Galície v dnešnej Poľskej republike v 1909. Ako mladý muž sa zapojil do ukrajinského nacionalistického hnutia a bol známy svojimi radikálnymi názormi. V 30. a 40. rokoch minulého storočia viedol boj proti sovietskej vláde v Ukrajine a v roku 1941 sa stal predsedom Ukrajinského nacionalistického povstaleckého hnutia.


Po druhej svetovej vojne sa Bandera snažil o vytvorenie nezávislého Ukrajinského štátu, ale jeho snahy boli prerušené sovietskym zásahom. Bandera bol v roku 1959 zavraždený sovietskym agentom.

Bandera je dodnes kontroverznou postavou na Ukrajine a jeho dedičstvo sa stále vyvoláva v diskusiách o nacionalizme a historickom vývoji Ukrajiny. Mnoho Ukrajincov ho považuje za národného hrdinu, zatiaľ čo iní ho kritizujú za jeho extrémistické názory a násilné činy.


Bandera je na Ukrajine stále kontroverznou historickou postavou. V roku 2010 mu vtedajší prezident Viktor Juščenko udelil štatút ukrajinského národného hrdinu, ten mu však jeho nástupca Viktor Janukovyč odobral.

Bol Bandera hrdina ?

Stepan Bandera je pre mnohých Ukrajincov považovaný za národného hrdinu, pretože bojoval za nezávislosť Ukrajiny a bol aktívnym bojovníkom proti sovietskej nadvláde. Avšak, iní ho kritizujú za jeho radikálne názory a násilné činy, ktoré páchal voči civilistom, vrátane iných národností na Ukrajine.


Bandera je dodnes kontroverznou postavou a jeho legenda sa stále vyvoláva v diskusiách o nacionalizme a historickom vývoji Ukrajiny. Jeho prístup k násiliu a jeho extrémistické názory nezodpovedajú dnešným medzinárodným štandardom a hodnotám a preto jeho úloha v histórii Ukrajiny stále vyvoláva vážne obavy.


Je dôležité zdôrazniť, že násilie a extrémizmus nikdy nie sú akceptovateľné a nemôžu byť opodstatnené ako prostriedok na dosiahnutie politických cieľov. Je nevyhnutné, aby sa všetky konflikty riešili mierovými prostriedkami a dodržiavali sa medzinárodné právne normy.


Banderovci (2010 Český dokument)
Najčítanejšia najnovšia správa

Sociálna poisťovňa začne ľuďom zasielať dôchodkovú prognózu, závisieť bude od veku poistenca

socialna poistovna zacne ludom zasielat dochodkovu prognozu zavisiet bude od veku poistenca

Sociálna poisťovňa bude od roku 2026 zasielať poistencovi dôchodkovú prognózu, teda informáciu o jeho predpokladaných dôchodkových nárokoch.

Pripravovaný návrh vyhlášky

Ministerstvo práce a sociálnych vecí už pripravuje návrh vyhlášky, ktorou sa stanoví vzor dôchodkovej prognózy a podrobnosti o jej obsahu. Vyhláškou sa má stanoviť aj spôsob určenia predpokladaného dôchodkového veku poistenca a parametre, predpoklady a pravidlá na určenie zákonom vymedzených prognóz dôchodkových nárokov poistenca a na určenie vplyvu inflácie na tieto prognózy.

„Cieľom návrhu vyhlášky je preto vytvorenie jednotného dokumentu obsahujúceho informácie, ktoré majú uľahčiť porozumenie nárokom z povinného dôchodkového systému, prípadne stavu a hodnote úspor v starobnom dôchodkovom sporení,“ uviedlo ministerstvo.

Prognóza závisiaca od veku poistenca

Penzijnú prognózu poisťovňa sprístupní do 31. mája kalendárneho roka na elektronickom účte poistenca. Sociálna poisťovňa však bude povinná zaslať poistencovi dôchodkovú prognózu aj poštou.

Periodicita zasielania dôchodkovej prognózy bude závisieť od veku poistenca. Ak má poistenec viac ako 18 rokov a menej ako 50 rokov a bol dôchodkovo poistený aspoň jeden deň, dôchodkovú prognózu bude dostávať každých päť rokov. Ak má poistenec viac ako 50 rokov, bude penzijnú prognózu dostávať každý rok.

Tri scenáre

Dôchodková prognóza bude obsahovať základnú a alternatívnu prognózu výšky starobného dôchodku, získané obdobie dôchodkového poistenia a premenné, od ktorých je výška jeho budúceho dôchodku závislá, ako aj dôchodkový vek poistenca. Základná prognóza dôchodku má obsahovať tri scenáre, ktoré by sa mali odvíjať od predpokladaného vývoja parametrov ovplyvňujúcich výšku starobnej penzie.

Alternatívna prognóza má zohľadňovať zmeny faktorov, na ktoré má mať vplyv aj samotný poistenec, napríklad zvýšenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby, získanie dôchodkového poistenia, či účasť v druhom dôchodkovom pilieri. Dôchodková prognóza bude obsahovať aj informáciu o vplyve inflácie na výšku budúceho dôchodku.


Počasie