• Dnes je: Štvrtok 29. februára 2024 meniny má Radomír

Daňová odborníčka Grant Thornton upozorňuje firmy: Pre kontrolný výkaz za 3. kvartál treba použiť nový formulár

Daňová odborníčka Grant Thornton upozorňuje firmy: Pre kontrolný výkaz za 3. kvartál treba použiť nový formulár

Kontrolný výkaz DPH, ktorý zaviedla Finančná správa na Slovensku v roku 2014, má od 1.

23.10.2023 (SITA.sk) - Kontrolný výkaz DPH, ktorý zaviedla Finančná správa na Slovensku v roku 2014, má od 1.7.2023 novú verziu. Použitie formulára v novej verzii je prvýkrát povinné za zdaňovacie obdobie júl 2023, resp. za 3. kvartál 2023, čiže najneskôr do 25. októbra 2023. Zmena vo výkaze je tentokrát čisto formálna: pribudla možnosť uvedenia nižšej sadzby ako 10 %. Konkrétne, nižšia sadzba vo výške 5% sa uplatňuje pri určitých dodaniach tovarov a služieb pri štátom podporovanom nájomnom bývaní s regulovanou výškou nájomného.

Kontrolné výkazy sa budú rušiť momentom zavedenia e-faktúry. Termín zatiaľ nie je jasný, určí ho zrejme prijatie smernice ViDA

Finančná správa pri spustení kontrolného výkazu v roku 2014 predpokladala, že od roku 2016 už nebude daňový subjekt musieť podávať DPH daňové priznanie a finančná správa bude sama extrahovať potrebné údaje z kontrolných výkazov. Táto zmena však dodnes nenastala. Dôvodom môže byť aj to, že v DPH priznaní sa uvádzajú aj niektoré typy transakcií, ktoré chýbajú v kontrolnom výkaze, napríklad pomerné odpočítanie DPH, vrátenie DPH z krádeže tovaru alebo úprava odpočítanej dane. Pre daňové subjekty to však spôsobuje určitú administratívnu záťaž.

Napriek tomu je možné, že sa kontrolné výkazy v najbližších rokoch zrušia. Malo by ísť o dôsledok uplatnenia novej európskej legislatívy (smernica ViDA - VAT in the Digital Age) do praxe. Jednou z chystaných zmien, ktoré budú platiť vo všetkých členských štátoch, je zaverenie "e-faktúry". V minulých rokoch začalo Ministerstvo financií SR pracovať na legislatívnom návrhu ohľadom e-faktúry a nového hlásenia údajov z každej faktúry finančnej správe v reálnom čase. "Dá sa očakávať, že po prijatí smernice ViDA na európskej úrovni predstaví slovenské ministerstvo financií legislatívny návrh zákona k zavedeniu e-faktúry, ktorý zároveň povedie k zrušeniu kontrolných výkazov," hovorí Ľubomíra Murgašová, daňová senior manažérka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Čo to bude znamenať v praxi? Platitelia DPH budú musieť pri vystavení alebo prijatí faktúry vo veľmi krátkom čase (momentálne je návrh do dvoch dní), informovať elektronicky finančnú správu o podstatných náležitostiach faktúry (údaje dodávateľa / odberateľa, dátum dodania a dátum vystavenia, základ dane, sadzba dane a DPH, príp. iné). "Týmto krokom by mala zaniknúť aj súhrnná faktúra. Očakáva sa, že nárok na odpočítanie DPH bude neskôr podmienený vykázaním faktúry finančnej správe."

Slovenská republika však chcela zájsť ešte ďalej a podmieniť aj daňovú uznateľnosť výdavku pre daň z príjmov vykázaním faktúry finančnej správe. Od tohto kroku si slovenská exekutíva sľubovala lepší výber daní a ďalšiu elimináciu daňových podvodov (keďže finančná správa by sa dozvedela o daňových podvodoch v reálnom čase a nemusela by čakať na podanie kontrolného výkazu). "Pri tejto zmene, ktorá znovu zvýši administratívna záťaž daňových subjektov, oprávnene očakávame aspoň čiastočnú kompenzáciu v podobe odstránenia kontrolných výkazov," hovorí Ľ. Murgašová.

Otvorenou otázkou zostáva, ktorá zmena nastane skôr. V jedno aj druhom prípade by však výsledkom malo byť okrem iného aj zrušenie kontrolných výkazov.

O spoločnosti Grant Thornton

Poradenská spoločnosť Grant Thornton, ktorá vznikla v roku 1991, patrí medzi špičku poradenských firiem v oblasti daní, auditu, účtovných a outsourcingových služieb. Firma sa pripojila k sieti Grant Thornton v roku 1999 a pracuje pre stredné a veľké domáce a medzinárodné spoločnosti, pričom mnohé majú rakúske alebo nemecké korene. Vyše 70 profesionálov v bratislavskej kancelárii poskytuje služby viac než 700 klientom zo súkromného a verejného sektora, z ktorých mnoho patrí do rebríčka TOP 100 slovenských spoločností. Viac na www.grantthornton.sk

Informačný servis

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Prokurátor vydal pokyn na opätovné obvinenie piatich zo siedmich osôb v kauze Gorila

prokurator vydal pokyn na opatovne obvinenie piatich zo siedmich osob v kauze gorila

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Alexander Feník vydal pokyn na opätovné obvinenie piatich zo siedmich osôb, ktorým bolo v kauze Gorila zrušené obvinenie. Uviedol to na utorkovom brífingu na pôde ÚŠP v Pezinku. „Ja som sa stotožnil s väčšinou tých podozrení," povedal.

Dôvod na zrušenie obvinenia siedmim osobám bol podľa neho čisto formálno-procesný. Doplnil, že je potrebné, aby podozrenia voči osobám boli preverené procesne čistým spôsobom. Pokiaľ ide o dve osoby, ktorým by obvinenie nemalo byť vznesené, Feník konštatuje nedostatočný dôkazný stav. „V prípade týchto osôb sa jednalo o podozrenie na porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku," uviedol prokurátor.

Dôvod na zrušenie obvinení

Dôvodom na zrušenie obvinení podľa Feníka konkrétne bolo, že vyšetrovateľka prípadu Martina Babacsová v období rokov 2018 až 2022 pôsobila ako obecná poslankyňa, pričom za výkon funkcie poberala odmenu. V takomto prípade sa jej však podľa prokurátora zo zákona prerušuje výkon funkcie.

Viaceré úkony v rámci vyšetrovania tak budú musieť byť zopakované. Podľa neho však ide v tomto prípade o „relatívne v normálnom čase ukončené vyšetrovanie", pričom by mohlo byť ukončené do roku alebo roku a pol.

Dve rozhodnutia o sťažnostiach

V trestnej veci vyšetrovanej špecializovaným tímom Gorila dozorujúci prokurátor v uplynulých dňoch vydal dve rozhodnutia o sťažnostiach proti vzneseným obvineniam, pričom dve sťažnosti obvinených, týkajúcich sa uznesení o vznesení obvinenia z apríla 2023, zamietol ako nedôvodné, a na podklade ďalších siedmich sťažností napadnuté uznesenie o vznesení obvinenia z novembra 2022 zrušil a vec vrátil na nové konanie a rozhodnutie vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Informovala o tom v pondelok 19. februára hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.

Zároveň dozorujúci prokurátor vo vzťahu k podozrivým konaniam, ktoré boli predmetom zrušeného uznesenia, vydal pokyn na ďalší procesný postup za účelom odstránenia nedostatkov formálno-procesného charakteru, pre ktoré dospel k záveru o potrebe zrušenia rozhodnutia vyšetrovateľky,“ uviedla Drobová.

Opätovné vznesenie obvinenia

K zrušeniu jedného z uznesení vyšetrovateľky došlo podľa nej v záujme zamedzenia pochybnosti o procesnej čistote postupu a stavu pri vydaní uznesenia.

Súčasne uložený pokyn smeruje k opätovnému vzneseniu obvinenia (ak tomu nebude brániť zmena v úprave premlčacích dôb v prípade nadobudnutia platnosti a účinnosti aktuálne prejednávanej novely Trestného zákona) proti tým podozrivým, u ktorých to opodstatňuje doposiaľ nazhromaždený dôkazný materiál, za súčasného odstránenia aj menej podstatných nedostatkov formulácie skutkového stavu a cizelácie právnej kvalifikácie,“ vysvetlila hovorkyňa.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila ešte v novembri 2022 finančníka Jaroslava Haščáka, bývalého ministra hospodárska Jirka Malchárka, bývalú predsedníčku výkonného výboru Fondu národného majetku SR Annu Bubeníkovú a ďalšie osoby zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Haščák čelil tiež obvineniu pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Celkovo vo veci obvinili sedem osôb.

Jirko Malchárek a Anna Bubeníková boli okrem založenia zločineckej skupiny stíhaní aj pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Ďalším obvineným bol bývalý člen výkonného výboru Fondu národného majetku Jozef Jurica. Ten bol tiež obvinený zo založenia zločineckej skupiny, pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Medzi obvinenými figuruje bývalý podpredseda výkonného výboru štátneho Fondu národného majetku z čias vlády SDKÚ Peter Huňor. NAKA ho stíhala okrem založenia zločineckej skupiny aj pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Obvinení boli aj Vladimír Rigász a Stanislav Reguli pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.


Počasie