• Dnes je: Piatok 08. decembra 2023 meniny má Marína

Život v súlade s prírodou: Prečo je biodiverzita kľúčová pre našu existenciu?

Život v súlade s prírodou: Prečo je biodiverzita kľúčová pre našu existenciu?

Zachovanie Amazonského dažďového pralesa je dôležité pre naše prežitie.

Biodiverzita, teda biologická rozmanitosť života na Zemi, je základným pilierom životného prostredia, na ktorom závisí trvanie a prosperita všetkých druhov, vrátane nás ľudí.

Napriek jej kľúčovej úlohe sa vo svete nachádza v kritickom stave.

Vplyvy, ako sú vrstvy prírodného prostredia, znečistenie, prehrievanie prostredia, neudržateľné hospodárenie s pôdou a vodou, nezákonný obchod so zvieratami a rastlinami či pestovanie invazívnych druhov, majú dopad na biodiverzitu a ohrozujú množstvo druhov.

Prečo je potrebné, aby sme žili v súlade s prírodou

Hlavným dôvodom je náš vzájomný závislý vzťah. Ľudia sú úzko prepojení so všetkými druhmi a ekosystémami na Zemi. Zvieratá a rastliny nám poskytujú rôzne prospešné služby. Zabezpečujú potravu, vodu, vzduch, lieky, reguláciu vzduchu a mnoho ďalších ekosystémových funkcií. Ich biodiverzita je základom udržateľného rozvoja a kvality nášho života.

Ak však nadmerne zasahujeme do prírody, ničíme ekosystémy a eliminujeme biodiverzitu, vystavujeme sa mnohým rizikám. Strata biodiverzity môže viesť k narušeniu potravinových reťazcov, zhoršeniu pôdy a vody, nárastu chorôb a ohrozeniu celých ekosystémov. Týmto spôsobom ohrozujeme aj sami seba. Preto je dôležité, aby sme sa snažili o udržateľný a zodpovedný prístup k prírode a presadzovali ochranu biodiverzity.

Čo je Červený zoznam IUCN

V súvislosti s biodiverzitou sa často spomína Medzinárodná únia pre ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN). Ide o najstaršiu a najväčšiu medzinárodnú organizáciu, ktorá sa zameriava na ochranu biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja. IUCN je známa najmä vďaka svojmu Červenému zoznamu IUCN, ktorý zohráva významnú úlohu v hodnotení stavu ohrozených druhov.


Červený zoznam IUCN je najrozsiahlejším a najspoľahlivejším zdrojom informácií o ohrozených druhoch na svete. Klasifikuje je ich do rôznych kategórií, ako sú napríklad „vyhynuté“, „ohrozené“ a „najmenej ohrozené“. Tento systém hodnotenia je založený na vedeckých dôkazoch a výskumoch, ktoré sa týkajú populácie, rozšírenia, hrozby a trendov jednotlivých druhov.


Červený zoznam je nesmierne dôležitý pre identifikáciu druhov, ktoré sú v najväčšom ohrození, a umožňuje prijať opatrenia na ich ochranu a obnovu ich populácií. Je to nástroj na monitorovanie a hodnotenie biodiverzity, ktorý pomáha určovať priority v ochrane prírody a vedenie udržateľných projektov.

Čo je Zelený zoznam IUCN


V súčasnosti však IUCN predstavila novú iniciatívu nazvanú Zelený zoznam IUCN. Tento nový prístup sa zameriava na hodnotenie a ocenenie dobrej správy ochrany prírody. Zelený zoznam IUCN znamená úspešné príbehy ochrany prírody a uznáva inštitúcie, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky v riadení chránených oblastí a druhov.


Zelený zoznam IUCN sa snaží povzbudzovať a podporovať dobre hospodáriace ochranné územia, ktoré prispievajú k zachovaniu biodiverzity a ekosystémov. Tento zoznam poskytuje značku kvality pre správu a ochranu prírody, ktorá zahŕňa aj zapojenie miestnych komunít a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi.


Táto iniciatíva je dôležitá, pretože nám umožňuje identifikovať a podporovať modely udržateľného riadenia prírody a inšpirovať sa z ich úspechu. Zelený zoznam IUCN pomáha presadzovať a propagovať osvedčené postupy, ktoré zlepšujú biodiverzitu a zároveň prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju.

Bez rastlín a zvierat neprežijeme

V konečnom dôsledku je život na Zemi úzko spojený s prítomnosťou zvierat a rastlín. Ľudia sú závislí od týchto druhov v mnohých aspektoch svojho života. Zvieratá nám poskytujú potravu, ako aj suroviny pre odevné, stavebné a farmaceutické priemysly. Rastliny zase poskytujú potravu, vzduch, drevný materiál a liečivé látky. Okrem toho ekosystémy, ktoré zvieratá a rastliny tvoria, poskytujú životne dôležité služby, ako je očistenie vzduchu a vody, regulácia pôdy a vodného cyklu.


Strata biodiverzity by mala vážne dôsledky na ľudský život. Napríklad keby sme stratili včely a iné opeľovače, bolo by ohrozené opeľovanie rastlín a produkcia potravín by tým vážne utrpela. Stratou biodiverzity sa znižuje aj odolnosť ekosystémov voči zmene klímy a environmentálnym vplyvom.

Preto je dôležité, aby sme sa snažili žiť v súlade s prírodou a ochraňovali biodiverzitu. Musíme presadzovať udržateľné praktiky v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, rybolovu a iných odvetví, ktoré majú vplyv na prírodu. Je potrebné vytvoriť chránené oblasti, ktoré ochránia ohrozené druhy a ich prostredie. Dôležité je aj vzdelávanie a informovanie o dôležitosti biodiverzity, aby sme vytvorili silnú podporu pre ochranu prírody.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vežu ikonického kostolíka vo Vysokých Tatrách zachraňujú, je v predhavarijnom stave

vezu ikonickeho kostolika vo vysokych tatrach zachranuju je v predhavarijnom stave

8.12.2023 (SITA.sk) - Už niekoľko rokov pokračujú vo Vysokých Tatrách snahy o záchranu sakrálnej kultúrnej pamiatky – Kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Na ikonický kostolík z roku 1888 natrafia turisti smerujúci k lanovke na Hrebienok.

Kým v predošlých rokoch tam občianske združenie (OZ) Zachráňme poklady Tatier obnovilo strechu, počas uplynulého leta rozbehlo kroky k záchrane veže kostola, vážne narušená je jej drevená konštrukcia. Ako ďalej agentúru SITA informoval člen OZ Pavol Bayer, v prípade neriešenia problematických stĺpov vznikne havarijná situácia.

Veže sú poškodené hnilobou

Demontáž vrchných kameňov vstupného schodiska v septembri 2023 ukázala, že južné stĺpy veže kostola sú vo veľmi zlom stave. Ako vysvetlil Bayer, ich stav je podľa statika predhavarijný. Nosné časti stĺpov veže sú poškodené hnilobou, v jednom prípade na približne 70 percent, v druhom na asi 60 percent.

„Sadnutie, naklonenie veže je možné kedykoľvek, čím by vznikla havarijná situácia s ďalekosiahlymi dôsledkami, či už pre opravu veže samotnej, alebo nutné uzatvorenie pešej a cestnej komunikácie a parkovacích plôch nachádzajúcich sa priamo pred vežou kostola,“ ozrejmil predseda OZ.

Výzva Obnov si svoj dom

Ešte pred príchodom mrazov ale stihli zabetónovať základy, na ktorých budú v novom roku namontované dočasné oceľové podpery veže.

„Tie by mali pomôcť veži prečkať zimu a čas, kým sa usuší drevo, ktorými sa nahradia zhnité časti. Po ukončení opravy budú podpery znovu odstránené,“ priblížil Bayer. Nové drevo sa už podľa jeho slov suší v kaplnke v Novom Smokovci, predtým než poputuje do vákuovej sušičky.

Problémom pri všetkých snahách združenia sú však financie. Na opravu stĺpov a dolnej časti veže je podľa rozpočtu potrebných 47-tisíc eur, z toho disponuje OZ zatiaľ sumou 900 eur. S projektom sa tak zapojilo do výzvy Obnov si svoj dom.

V minulosti so žiadosťou uspelo, keď získalo financie na výmenu dreveného šindľa na celom kostole, čo vyriešilo problém so zatekaním do chrámu. Aj naďalej má však zriadený transparentný účet, prispieť na záchranu pamiatky tak môže ktokoľvek.

Opravy kostola v jednotlivých etapách

Samotné opravy kostola boli pôvodne rozdelené do šiestich etáp. Zahŕňajú výmenu strešnej krytiny, opravu vstupného schodiska a veže kostola, odvod zrážkovej vody z okolia kostola. Oprava hlavnej lode i samotného interiéru by mala prísť na rad ako posledná, keďže v rámci celkovej opravy sa postupuje podľa akútnosti poškodenia. Urgentné je tiež schodisko.

„Vyzerá to tak, že je na suti, nemá základy, pod schodmi vidieť dutinu. Všetko sa hýbe, travertínové stupne sa dokonca polámali. Bude to potrebné rozobrať. Sondážnymi prácami sa základ schodiska nenašiel, bude preto nutné spraviť betónové schodisko, na ktoré sa poukladajú travertínové bloky,“ opísal člen združenia Bayer.

Kostol v Starom Smokovci dal postaviť spišský biskup Juraj Császka na žiadosť arcikňažny Klotildy v roku 1888. Projekt vyhotovil architekt Gedeon Majunke zo Spišskej Soboty. Kostol bol postavený vo vysokohorskom alpskom štýle, ktorého charakteristickým znakom je hrázdené murivo.

To znamená, že konštrukcia kostola je drevená a steny sú vyplnené murivom. Štíty kostola sú bohato vyrezávané a zdobené. Kostolík patrí medzi najkrajšie stavby nielen v Starom Smokovci, ale aj v celých Vysokých Tatrách. Jeho súčasťou sú vitráže na oknách, ktoré zhotovil akademický maliar Vincent Hložník so svojou manželkou a dcérou.

Problémy nastali aj s pôvodnou vežou, ktorá sa kvôli slabým základom naklonila. V roku 1932 bola veža demontovaná a nad vchodom bol urobený jednoduchý prístrešok. V roku 1959 kostol rekonštruovali a bola postavená aj nová veža,“ informovalo OZ Zachráňme poklady Tatier.


Počasie