• Dnes je: Nedeľa 25. februára 2024 meniny má Frederik(a)

Ódorova vláda navrhuje osem zásadných úsporných opatrení v dôchodkoch, pohoršilo by sa aj ženám, policajtom a vojakom

Ódorova vláda navrhuje osem zásadných úsporných opatrení v dôchodkoch, pohoršilo by sa aj ženám, policajtom a vojakom

Nastavenie výsluhového systému je v porovnaní so všeobecným systémom štedrejšie a v pomere k zaplateným odvodom je celoživotný dôchodok výsluhového dôchodcu vyšší v porovnaní so všeobecným systémom

Ozdraveniu verejných financií by mohlo pomôcť aj osem zásadných opatrení v dôchodkovom systéme. Tieto opatrenia by zasiahli súčasných dôchodcov, budúcich penzistov a špeciálne ženy, ako aj bývalých policajtov či vojakov ako poberateľov výsluhových dôchodkov.

Pracujúce deti dôchodcov

Opatrenia sú súčasťou balíka návrhu konsolidačných opatrení, ktoré predstavila úradnícka vláda Ľudovíta Ódora. Prvým opatrením je zrušenie rodičovského dôchodku, ktorého zavedenie presadilo hnutie Sme rodina.

Týmto opatrením pracujúce deti zvyšujú dôchodkový príjem svojich rodičov. Rodičovská penzia tvorí 1,5 percenta z hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu pracujúceho dieťaťa spred dvoch rokov, pričom sa ráta maximálne z 1,2-násobku priemernej mzdy na Slovensku.

V tomto roku tak môže každý rodič na dôchodku od svojho pracujúceho dieťaťa dostať najviac 21,80 eura mesačne, teda 261,60 eura ročne.

Nie je cielený na špecifické skupiny

Rezort financií upozorňuje na to, že rodičovský dôchodok prehlbuje súčasné deficitné hospodárenie penzijného systému, pričom už pred jeho zavedením sa očakávalo, že v dôsledku starnutia populácie bude deficit v penzijnom systéme v dlhom období narastať.


„Súčasný rodičovský dôchodok nie je príjmovo testovaný a nie je cielený na špecifické skupiny, ktorých životná situácia si vyžaduje dodatočnú podporu zo strany štátu,“ argumentuje ministerstvo.


Keďže nárok na rodičovský dôchodok majú tak muži ako aj ženy, rodičovský dôchodok nevyrovnáva disproporciu medzi výškou dôchodku mužov a žien.

„Zároveň vnáša do systému otázne distribučné vplyvy, keďže z jeho výplaty sú vyradení dôchodcovia, ktorých deti nepracujú na Slovensku, pričom tí túto skutočnosť z objektívnych príčin nevedia častokrát ovplyvniť,“ dodáva ministerstvo.

Zrušenie trinásteho dôchodku

Ďalším opatrením je zrušenie trinásteho dôchodku ako jednorazovej nesystémovej dávky, ktorá dosahuje od 50 eur do 300 eur.


„Vzhľadom na to, že ide o dávku, ktorá je vyplácaná raz ročne, neplní funkciu zabezpečenia stabilného príjmu v starobe, ale je pravdepodobne používaná najmä na hradenie jednorazových výdavkov,“ uviedlo ministerstvo financií. Napriek tomu, že dávka klesá s výškou dôchodku, nie je adresne cielená na nízkopríjmové skupiny.


„Nárok vo výške 50 eur majú aj dôchodcovia s veľmi vysokými dôchodkami a dôchodca s priemerným dôchodkom má nárok na viac ako 60 percent maximálnej sumy trinásteho dôchodku,“ upozorňuje ministerstvo financií.

Zásadným krokom, ktorý by sa výrazne dotkol budúcich penzistov, by bolo zrušenie zvýhodneného predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch.

Predčasná penzia

Ak žiadateľ o predčasnú penziu neodpracoval 40 rokov, o predčasný dôchodok môže požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a dôchodok mu bude Sociálna poisťovňa krátiť o 0,5 percenta za každých začatých 30 dní.


Ak žiadateľ o predčasný dôchodok 40 rokov odpracoval, môže požiadať o dôchodok aj skôr ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.


Ďalšia výhoda spočíva v tom, že jeho dôchodok Sociálna poisťovňa kráti len o 0,3 percenta za každých začatých 30 dní od vzniku nároku do dovŕšenia dôchodkového veku.


„Navrhované opatrenie predpokladá zjednotenie krátenia predčasných dôchodkov na úrovni 0,5 percenta za každých začatých 30 dní a zvyšovanie hranice odpracovaných rokov podľa rastu dôchodkového veku,“ uviedlo ministerstvo financií.


Všetkých, ktorým Sociálna poisťovňa prizná dôchodok, by negatívne postihlo ďalšie opatrenie. Išlo by o zrušenie prvej valorizácie dôchodkov pri priznaní penzie.

Spotrebiteľské ceny aj inflácia

V súčasnosti sa vypočítaná suma dôchodku hneď pri jeho priznaní zvyšuje o medziročný nárast indexu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvé tri štvrťroky predchádzajúceho roka. Týmto krokom sa podľa ministerstva financií dvojito započítava inflácia z toho istého roku.


„Obzvlášť v období výrazných inflačných výkyvov, aké nastali v ostatnom období, vedie súčasné nastavenie k výraznému reálnemu nárastu novopriznaných dôchodkov,“ upozorňuje ministerstvo.


Ženy by postihlo zjednotenie ich dôchodkového veku s mužmi, čo je jedným z odporúčaných opatrení Ódorovej vlády. Za každé vychované dieťa sa v súčasnosti dôchodkový vek žien znižuje o šesť mesiacov, najviac však o 18 mesiacov za tri alebo viac detí.


„Znižovanie dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí zvyšuje výdavky penzijného systému, ktorý je už v súčasnosti deficitný a v dôsledku starnutia populácie sa očakáva, že sa v budúcnosti sa bude schodok ďalej prehlbovať,“ upozorňuje ministerstvo financií.

Kompenzácia žien za materstvo

Znížený dôchodkový vek podľa rezortu nie je vhodným nástrojom na kompenzáciu žien za materstvo a je jedným z dôvodov nižších dôchodkov žien v porovnaní s mužmi.


„Pri skoršom odchode do dôchodku strácajú ženy nielen roky kariéry, ale aj možnosť ťažiť z rastu priemernej mzdy v hospodárstve, pričom obidva faktory vstupujú do výpočtu novopriznaného dôchodku,“ tvrdí ministerstvo.


Šieste opatrenie spočíva v oprave naviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku života. V rámci minuloročnej reformy prvého piliera sa po roku 2030 opätovne zaviedlo naviazanie dôchodkového veku na rast strednej dĺžky dožitia. Podľa súčasne platného mechanizmu však dôchodkový vek začne po roku 2030 za rastom strednej dĺžky dožitia zaostávať.

„Dôvodom je, že v rozpore so zámerom je súčasný výpočet dôchodkového veku negatívne ovplyvnený obdobiami, keď stredná dĺžka života výrazne poklesla v dôsledku pandémie COVID-19,“ upozorňuje ministerstvo financií.

Úsporné opatrenia

Odstránenie zaostávania dôchodkového veku je možné docieliť vypustením požiadavky, aby sa dôchodkový vek vypočítal šesť rokov pred tým, ako sa začne uplatňovať.


Zvyšné dve úsporné opatrenia sa týkajú dôchodkov policajtov, vojakov, hasičov či väzenských dozorcov. Rezort financií im navrhuje znížiť mieru náhrady vo výsluhovom systéme.


V súčasnosti je výsluhový systém podľa ministerstva ako celok deficitný, pričom, aj napriek reforme z roku 2013, nedocieli podľa prognóz k vyrovnané hospodárenie ani v dlhom horizonte.


„Nastavenie výsluhového systému je v porovnaní so všeobecným systémom štedrejšie a v pomere k zaplateným odvodom je celoživotný dôchodok výsluhového dôchodcu vyšší v porovnaní so všeobecným systémom,“ tvrdí rezort financií.

Novopriznané výsluhové dôchodky

Zníženie miery náhrady o 5 percentuálnych bodov pre novopriznané výsluhové dôchodky by v dlhom horizonte znížilo potrebu financovania výsluhového zabezpečenia zo štátneho rozpočtu.

Vláda Ľudovíta Ódora tiež navrhuje upraviť výpočet dôchodku zo Sociálnej poisťovne pre výsluhových dôchodcov. Pre výsluhových penzistov, ktorí majú nárok na dôchodok aj zo Sociálnej poisťovne, sa v súčasnom spôsobe výpočtu duplicitne zohľadňujú zárobky vo výsluhovom systéme aj do starobného dôchodku.

„Zárobky, ktoré do výpočtu vstupujú už týmto poberateľom, pritom boli raz zohľadnené do výsluhového dôchodku,“ upozorňuje ministerstvo financií.

Vzhľadom na to, že priemerné zárobky takýchto poberateľov vo výsluhovom systéme bývajú vyššie ako v následnom civilnom zamestnaní, týmto výpočtom sa nadhodnocujú priznávané dôchodky zo Sociálnej poisťovne.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 25. február 2024

horoskopy na dnes nedelu 25 februar 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 25. február 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Únava vám zabráni nasadiť vyššie tempo. Stretnete niekoho, kto vám bude chcieť pomôcť, ale jeho zisk bude oveľa prevyšovať váš. Porozmýšľajte nad ponúkanou pomocou.

Býk 21.4. - 21.5.

Možno by ste chceli na poslednú chvíľu zmeniť svoje plány. Ak však neurobíte dostatočné bezpečnostné opatrenia musíte rátať s istým rizikom. V jednej záležitosti vás čaká prekvapenie.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dnes vás zaujme niekto svojimi zaujímavými názormi. Radi by ste sa s ním porozprávali, aby ste sa zbavili svojich pochybností. Nenechajte si nahovoriť niečo, o čom nie ste skalopevne presvedčení.

Rak 22.6. - 22.7.

Konajte cieľavedome a zodpovedne. Nenechajte sa vykoľajiť vlastnou nervozitou. V zamestnaní máte šancu zlepšiť pozíciu, len si nevšímajte pripomienky.
Všetky Horoskopy pre Nedeľu 25. február 2024

Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.

Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!

Prečo radi čítame a veríme horoskopom?

Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu

Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?

Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu


Počasie