• Dnes je: Nedeľa 10. decembra 2023 meniny má Radúz

Na východe Slovenska rastie záujem o dodávky zelenej elektriny

Na východe Slovenska rastie záujem o dodávky zelenej elektriny

V roku 2022 bol počet domácností so “zelenými“ certifikátmi 12 790 a oproti predchádzajúcemu roku ich počet narástol takmer o 9-tisíc.

Záujem o dodávky výlučne zelenej elektriny na východe Slovenska rastie. Stále viac domácností a podnikateľov si od svojho dodávateľa elektriny objednáva dodávku elektriny vyrobenú prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energií (OZE).

Viac domácností so „zelenými“ certifikátmi

Ako informoval jeden z najväčších dodávateľov elektriny, spoločnosť Východoslovenská energetika Holding (VSE Holding), v minulom roku dodal domácnostiam 40 gigawatthodín zelenej elektriny, pričom rok predtým to bolo len necelých 5 gigawatthodín.

Podnikateľom dodali východoslovenskí energetici vlani 4,5 gigawatthodín elektriny, rok predtým to bolo niečo vyše 2 gigawatthodíny.

„V roku 2022 bol počet domácností so “zelenými“ certifikátmi 12 790 a oproti predchádzajúcemu roku ich počet narástol takmer o 9-tisíc. Podiel zelenej elektriny na celkovom predaji za rok 2022 predstavoval 1,5 %,“ uviedla spoločnosť VSE Holding vo svojej správe o udržateľnosti.


Pôvod zelenej elektriny sa preukazuje zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Pre koncového spotrebiteľa je to doklad o tom, že množstvo elektriny, ktoré spotreboval, bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov. V spoločnosti Východoslovenská energetika, dcérskej firme VSE Holding, nakupujú záruky pôvodu priamo od jednotlivých, primárne slovenských výrobcov a je to elektrina vyrobená najmä z vody a slnka.

Väčší dopyt po fotovoltike či čerpadlách

Východoslovenskí energetici zaznamenali aj výrazný dopyt zákazníkov po fotovoltike a tepelných čerpadlách pre rodinné domy, po virtuálnej batérii a zónovej regulácii vykurovania. Zvýšený záujem domácností a malých podnikateľov o samovýrobu elektriny pripájaním malých fotovoltických zdrojov elektriny súvisel aj s rastom trhových cien elektrickej energie.


„Tento dopyt sme uspokojili aj našimi riešeniami a na distribučnom území Východoslovenskej distribučnej celkovo evidujeme takmer 2 500 kusov malých obnoviteľných zdrojov so sumárnym výkonom 11,9 megawattov,“ dodali energetici.

Zaznamenali progres

Spoločnosť VSE Holding zaznamenala aj progres v oblasti etablovania obnoviteľných zdrojov. Nárast žiadostí o pripojenie zdrojov elektriny dosiahol v roku 2022 o 530 % vyššiu úroveň ako v roku 2021.


K 31. decembru 2022 bolo v distribučnej sústave Východoslovenskej distribučnej pripojených až 280 megawattov OZE, pričom inštalovaný výkon všetkých zdrojov elektriny bol takmer 550 megawattov. Fotovoltické zdroje sa na tomto čísle podieľali viac ako 163 megawattov inštalovaného výkonu.


„Podiel pripojeného inštalovaného výkonu OZE na celkovom inštalovanom výkone teda predstavoval 51 %,“ konštatovali energetici z VSE Holding.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Námestie slobody zmení tvár, Banská Bystrica už pozná víťaza súťaže

namestie slobody zmeni tvar banska bystrica uz pozna vitaza sutaze

10.12.2023 (SITA.sk) - V meste pod Urpínom už poznajú víťaza medzinárodnej urbanisticko-architektonicko-krajinárskej súťaže na komplexnú revitalizáciu Námestia slobody, ktorú vyhlásili v apríli.

Informuje o tom mesto s tým, že najvyššie hodnotenie, zo štyroch súťažných tímov v užšom výbere, získal architektonický ateliér Between z Bratislavy.

Bezbariérová, mestotvorná a vizuálne atraktívna centrálna lokalita

Obnova má dodať celému územiu identitu, podporiť jeho funkčnú logiku, charakter a vizuálne ho zjednotiť. Vznikne tak nová bezpečná, bezbariérová, mestotvorná a vizuálne atraktívna centrálna lokalita Banskej Bystrice. Celkovo ide o územie s rozlohou približne 4,2 hektára.

Vyriešiť priestorové a funkčné problémy, povýšiť a podporiť význam hlavnej kompozičnej osi vedenej v smere východ – západ a vrcholiacej Pamätníkom SNP bolo zámerom súťažného zadania.

V rámci prvej etapy sa do súťažného dialógu zapojilo dvanásť renomovaných architektonických ateliérov zo Slovenska, Českej republiky, Veľkej Británie a Nemecka.

Na hodnotiacom zasadnutí komisie bola začiatkom júna tohto roka na základe kritérií kvality a zoznamu referenčných projektov vybraná štvorica tímov. Počas druhej etapy súťažného dialógu štyri úspešné architektonické ateliéry predstavili hodnotiacej komisii a prizvaným expertom koncepty riešenia rekonštrukcie aj dlhodobej vízie Námestia slobody.

Návrat k ľudskej mierke

V súťažnom dialógu komisiu najviac zaujal návrh a koncepčný prístup architektonického ateliéru Between, ktorý získal najvyššie hodnotenie. Ich nosnou myšlienkou je návrat k ľudskej mierke, podpora lokálnej identity a histórie, užívateľská flexibilita a adaptabilita na klimatické zmeny.

Architekti z tímu Between dokázali zapracovať a výborné rozvinúť odporúčania komisie a odborných expertov bez toho, aby stratili pôvodnú kvalitnú myšlienku z fázy konceptu. Priestor námestia je vyvážený a novonavrhnutý park sa javí ako dobre dostupný a prístupný pre všetkých, teda taký, aký by mestský, urbánny park mal byť,“ povedal člen hodnotiacej komisie taliansky architekt Mauro Mandelli.

Po pretnutí komunikáciou pokračuje bývalým pamätníkom V. I. Lenina a plochami parkovej zelene na území Sídliska. Samospráva sa dlhodobo usiluje o celkovú obnovu uvedeného územia, hlavne priestranstva pred Domom kultúry, ako aj parkoviska pred bývalou Dopravnou bankou. Ide o významnú kompozičnú os v štruktúre mestského prostredia s množstvom miest záujmu s vysokou návštevnosťou. Je súčasťou priameho pešieho spojenia hlavnej železničnej stanice a autobusovej stanice s historickým jadrom a jeho okolím. Spolu so Strieborným námestím a Štadlerovým nábrežím tvorí trojicu najväčších prestupných uzlov mestskej a prímestskej hromadnej dopravy.

Kríženie motorovej dopravy a intenzívneho pešieho pohybu je podľa primátora Jána Noska ťažiskovým problémom námestia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov, a tiež z pohľadu plynulosti cestnej premávky.

„Opravené cesty a chodníky, bezpečnejšie priechody pre chodcov, zrekonštruované autobusové zastávky a viac zelene. To všetko požadovali v celom priestore Banskobystričania, ktorí sa ešte vo februári 2021 zapojili do dotazníkového prieskumu organizovaného mestom,“ uviedol primátor, ktorý je rád, že predstavy ľudí o tom, ako by malo Námestie slobody vyzerať, sa stanú skutočnosťou.


Počasie