• Dnes je: Streda 28. februára 2024 meniny má Zlatica

Koľko zaplatia domácnosti za elektrinu v budúcom roku? Najväčší dodávatelia musia upraviť cenové návrhy

Koľko zaplatia domácnosti za elektrinu v budúcom roku? Najväčší dodávatelia musia upraviť cenové návrhy

Regulačný úrad upozornil, že v roku 2023 mnohí odberatelia platia v skutočnosti ceny zastropované a kompenzované vládou, ktoré majú prednosť pred cenami stanovenými úradom.

Cena elektriny pre domácnosti v budúcom roku bude približne na rovnakej úrovni ako v tomto roku.

Ako ďalej informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), cenové konania pre troch veľkých dodávateľov elektriny (ZSE Energia, Východoslovenská energetika a Stredoslovenská energetika) sú nateraz prerušené.

Najväčší dodávatelia musia upraviť svoje cenové návrhy tak, aby boli v súlade s rozhodnutím ministerstva hospodárstva o všeobecnom hospodárskom záujme.

Ceny elektriny a plynu

V prípade zraniteľných odberateľov mimo domácností klesne úradom určená regulovaná cena za dodávku elektriny v roku 2024 na základe doposiaľ vydaných cenových rozhodnutí medziročne v priemere o 71 %.

„V cenových konaniach sme v maximálnej miere zohľadnili pokles burzových cien elektriny a plynu na základe platnej legislatívy, ktoré síce klesli v priebehu roka 2023, avšak sú naďalej oveľa vyššie ako cenové úrovne pred energetickou krízou,“ dodal predseda ÚRSO Andrej Juris.


Regulačný úrad upozornil, že v roku 2023 mnohí odberatelia platia v skutočnosti ceny zastropované a kompenzované vládou, ktoré majú prednosť pred cenami stanovenými úradom. Preto výsledný dopad na odberateľov elektriny a plynu budú mať prípadné opatrenia vlády na rok 2024.


„Od leta 2023 sme upozorňovali, že bez vládnych opatrení budú domácnosti v prípade plynu a vybraní zraniteľní odberatelia v prípade elektriny a plynu čeliť riziku vysokých cenových nárastov. Preto sme opakovane odporúčali vláde zaviesť opatrenia na zmiernenie dopadov pre tieto skupiny odberateľov,“ zdôraznil Juris.

Maximálne sumy pre dodávateľov

Regulačný úrad počas novembra v zákonných lehotách vydal 28 cenových rozhodnutí s cenami za dodávku plynu zraniteľným odberateľom pre dodávateľov plynu a 76 cenových rozhodnutí s cenami za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom pre dodávateľov elektriny.


Na základe vydaných cenových rozhodnutí úradom určená regulovaná cena dodávky plynu pre domácnosti v roku 2024 medziročne klesne v priemere o 27 % a v prípade zraniteľných odberateľov mimo domácností v priemere o 40 %. Bez vládnych opatrení by však v konečnom dôsledku domácnostiam v budúcom roku vzrástli ceny za dodávky plynu o zhruba 100 %.

Regulačný úrad znova zopakoval, že dodávateľom elektriny alebo plynu nestanovuje pevnú cenu, ale maximálnu cenu, ktorú dodávatelia nemôžu prekročiť.


Úrad preto vyzýva dodávateľov, aby v rámci svojich možností v konkurenčnej súťaži ponúkali svojim odberateľom nižšiu cenu elektriny alebo plynu oproti maximálnej cene určenej úradom.


„V záujme efektívneho využitia verejných financií na prípadné štátne kompenzácie úrad už v priebehu celého roka 2023 opakovane navrhoval upraviť podmienky výpočtu kompenzácií na základe parametra tzv. čistých nákladov, ktoré zohľadnia skutočné náklady dodávateľov na nákup energetických komodít. Konkrétne legislatívne úpravy boli viackrát predložené na ministerstvo hospodárstva,“ konštatoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Prokurátor vydal pokyn na opätovné obvinenie piatich zo siedmich osôb v kauze Gorila

prokurator vydal pokyn na opatovne obvinenie piatich zo siedmich osob v kauze gorila

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Alexander Feník vydal pokyn na opätovné obvinenie piatich zo siedmich osôb, ktorým bolo v kauze Gorila zrušené obvinenie. Uviedol to na utorkovom brífingu na pôde ÚŠP v Pezinku. „Ja som sa stotožnil s väčšinou tých podozrení," povedal.

Dôvod na zrušenie obvinenia siedmim osobám bol podľa neho čisto formálno-procesný. Doplnil, že je potrebné, aby podozrenia voči osobám boli preverené procesne čistým spôsobom. Pokiaľ ide o dve osoby, ktorým by obvinenie nemalo byť vznesené, Feník konštatuje nedostatočný dôkazný stav. „V prípade týchto osôb sa jednalo o podozrenie na porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku," uviedol prokurátor.

Dôvod na zrušenie obvinení

Dôvodom na zrušenie obvinení podľa Feníka konkrétne bolo, že vyšetrovateľka prípadu Martina Babacsová v období rokov 2018 až 2022 pôsobila ako obecná poslankyňa, pričom za výkon funkcie poberala odmenu. V takomto prípade sa jej však podľa prokurátora zo zákona prerušuje výkon funkcie.

Viaceré úkony v rámci vyšetrovania tak budú musieť byť zopakované. Podľa neho však ide v tomto prípade o „relatívne v normálnom čase ukončené vyšetrovanie", pričom by mohlo byť ukončené do roku alebo roku a pol.

Dve rozhodnutia o sťažnostiach

V trestnej veci vyšetrovanej špecializovaným tímom Gorila dozorujúci prokurátor v uplynulých dňoch vydal dve rozhodnutia o sťažnostiach proti vzneseným obvineniam, pričom dve sťažnosti obvinených, týkajúcich sa uznesení o vznesení obvinenia z apríla 2023, zamietol ako nedôvodné, a na podklade ďalších siedmich sťažností napadnuté uznesenie o vznesení obvinenia z novembra 2022 zrušil a vec vrátil na nové konanie a rozhodnutie vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Informovala o tom v pondelok 19. februára hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.

Zároveň dozorujúci prokurátor vo vzťahu k podozrivým konaniam, ktoré boli predmetom zrušeného uznesenia, vydal pokyn na ďalší procesný postup za účelom odstránenia nedostatkov formálno-procesného charakteru, pre ktoré dospel k záveru o potrebe zrušenia rozhodnutia vyšetrovateľky,“ uviedla Drobová.

Opätovné vznesenie obvinenia

K zrušeniu jedného z uznesení vyšetrovateľky došlo podľa nej v záujme zamedzenia pochybnosti o procesnej čistote postupu a stavu pri vydaní uznesenia.

Súčasne uložený pokyn smeruje k opätovnému vzneseniu obvinenia (ak tomu nebude brániť zmena v úprave premlčacích dôb v prípade nadobudnutia platnosti a účinnosti aktuálne prejednávanej novely Trestného zákona) proti tým podozrivým, u ktorých to opodstatňuje doposiaľ nazhromaždený dôkazný materiál, za súčasného odstránenia aj menej podstatných nedostatkov formulácie skutkového stavu a cizelácie právnej kvalifikácie,“ vysvetlila hovorkyňa.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila ešte v novembri 2022 finančníka Jaroslava Haščáka, bývalého ministra hospodárska Jirka Malchárka, bývalú predsedníčku výkonného výboru Fondu národného majetku SR Annu Bubeníkovú a ďalšie osoby zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Haščák čelil tiež obvineniu pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Celkovo vo veci obvinili sedem osôb.

Jirko Malchárek a Anna Bubeníková boli okrem založenia zločineckej skupiny stíhaní aj pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Ďalším obvineným bol bývalý člen výkonného výboru Fondu národného majetku Jozef Jurica. Ten bol tiež obvinený zo založenia zločineckej skupiny, pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Medzi obvinenými figuruje bývalý podpredseda výkonného výboru štátneho Fondu národného majetku z čias vlády SDKÚ Peter Huňor. NAKA ho stíhala okrem založenia zločineckej skupiny aj pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Obvinení boli aj Vladimír Rigász a Stanislav Reguli pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.


Počasie