• Dnes je: Sobota 31. októbra 2020 meniny má Aurélia

EÚ uvoľní ďalšie peniaze na boj proti pandémii koronavírusu, poslanci schválili tri nariadenia

EÚ uvoľní ďalšie peniaze na boj proti pandémii koronavírusu, poslanci schválili tri nariadenia

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili tri nariadenia, ktoré predložila Európska komisia ako súčasť Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus.

18.4.2020 (Webnoviny.sk) - Okamžité uvoľnenie ďalších prostriedkov Európskej únie na boj proti pandémii koronavírusu a jej následkom umožnia nové opatrenia.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili v skrátenom legislatívnom konaní, cez tzv. naliehavý postup, tri nariadenia, ktoré predložila Európska komisia 2. apríla ako súčasť Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus (CRII+).

Súčasťou schváleného balíka sú podľa europarlamentu opatrenia zamerané na maximálnu flexibilitu pri využívaní štrukturálnych a investičných fondov EÚ, zaistenie pokračovania potravinovej a materiálnej pomoci aj počas pandémie a zmiernenie dopadov krízy na sektor rybolovu a akvakultúry. Schválené nariadenia musí ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ, platnosť nadobudnú dňom zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

Flexibilnejšie využívanie európskych zdrojov

Členské krajiny EÚ budú môcť flexibilnejšie využívať európske zdroje, napríklad, pri ich presune medzi trojicou hlavných fondov politiky súdržnosti - Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom a Kohéznym fondom.

Mimoriadna flexibilita by sa mala vzťahovať aj na presun financií medzi rôznymi kategóriami regiónov a konkrétnymi prioritnými oblasťami.

"Operačné programy politiky súdržnosti súvisiace s pandémiou COVID-19 bude možné počas nasledujúceho účtovného roka, teda od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, plne financovať z prostriedkov Európskej únie. Nová právna úprava zároveň zjednodušuje postup schvaľovania programov s cieľom urýchliť ich implementáciu," priblížil EP s tým, že uľahčuje aj používanie finančných nástrojov a zjednodušuje audity.

Nariadenie tiež poskytne poľnohospodárom prístup k pôžičkám a garanciám na podporu prevádzkového kapitálu do výšky 200-tisíc eur za zvýhodnených podmienok. Zároveň uvoľní nevyužité prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na opatrenia proti ochoreniu COVID-19.

Pomoc pre najodkázanejšie osoby

Nariadenie, ktoré by malo zaistiť fungovanie Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) aj v čase šíriaceho sa koronavírusu a súvisiacej krízy, umožní využitie prostriedkov fondu na nákup ochranných pomôcok.

Dočasne tiež zvýši spolufinancovania programu zo strany EÚ na 100 % a zjednoduší kontrolné procesy a audity počas trvania pandémie.

Úprava by mala prispieť k ochrane najzraniteľnejších skupín obyvateľstva pred následkami pandémie a zaistiť poskytovanie potravinovej a základnej materiálnej pomoci v bezpečnom prostredí, rešpektujúc potrebu obmedziť vzájomný kontakt ľudí, ako aj pravidlá osobnej ochrany.

Schválené zmeny, ktoré sú výsledkom neformálnej dohody poslancov so zástupcami Rady (ministrov) EÚ, umožnia poskytovanie podpory novými spôsobmi, napríklad, pomocou elektronických či papierových poukážok, aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie a zaistila sa možnosť pomôcť aj najzraniteľnejším osobám.

Finančná podpora rybárov

Súčasťou opatrení je podpora rybárov, ktorí boli nútení dočasne prerušiť svoju činnosť, finančná pomoc akvakultúrnym chovateľom pri pozastavení alebo znížení produkcie, podpora organizácií výrobcov prostredníctvom dočasného uskladnenia ich produktov, ako aj flexibilnejšie presúvanie prostriedkov z národných operačných programov.

Nariadenie prináša aj ďalšie zmeny, na ktorých sa poslanci vopred dohodli so zástupcami Rady (ministrov) EÚ. Umožní podporu nových rybárov - vrátane rybárov loviacich bez lode z brehu, upraví ustanovenia o najvzdialenejších regiónoch a prinesie rozpočtovú flexibilitu na pomoc krajinám, ktoré už vyčerpali im pridelené prostriedky.


Počasie