• Dnes je: Sobota 23. septembra 2023 meniny má Zdenka

Čo je SWIFT ?

Čo je SWIFT ?

SWIFT sa používa na prenos informácií o platbách, ako sú napríklad informácie o menách, sumách, dátach a časoch platby, účtoch platby a jedinečných identifikačných kódoch pre jednotlivé banky.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication = Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu ) je medzinárodný bankový komunikačný systém, ktorý umožňuje bezpečné a spoľahlivé prenosy finančných informácií medzi bankami po celom svete.

Systém funguje prostredníctvom jedinečných identifikačných kódov pre každú banku (SWIFT kód), ktoré sa používajú pri výmene informácií o platbách.

Týmto spôsobom umožňuje SWIFT jednoduchšie a rýchlejšie uskutočňovať medzinárodné finančné transakcie medzi bankami a ich klientmi.

SWIFT kódy slovenských bánk

• BNPASA - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (Cetelem)

• COBASKBX - COMMERZBANK Aktiengesellschaft

• CITISKBA - Citibank Europe plc

• EXSKSKBX - EXIMBANKA

• FIOZSKBA - Fio banka

• INGBSKBX - ING Bank N.V.

• JTBPSKBA - J&T BANKA

• KODBSKBX - KDB Bank Europe Ltd.

• KOMBSKBA - Komerční banka

• NBSB SK BX - Národná banka Slovenska

• OBKLSKBA - Oberbank AB

• POBNSKBA - Poštová banka

• KOMASK2X - Prima banka Slovensko

• BSLOSK22 - Privatbanka

• PRVASKBA - Prvá stavebná sporiteľňa

• GIBASKBX - Slovenská sporiteľňa

• TATRSKBX - Tatra banka

• UNCRSKBX - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

• SUBASKBX - Všeobecná úverová banka

• BREXSKBX - mBank S.A.

• KBSPSKBX - ČSOB stavebná sporiteľňa

• CEKOSKBX - Československá obchodná banka

SWIFT sa používa v bankovníctve a finančníctve po celom svete. Je to štandardný systém pre medzinárodnú komunikáciu medzi bankami a inštitúciami, ako sú napríklad investičné spoločnosti, brokerské spoločnosti a clearingové spoločnosti.

SWIFT sa používa na prenos informácií o platbách, ako sú napríklad informácie o menách, sumách, dátach a časoch platby, účtoch platby a jedinečných identifikačných kódoch pre jednotlivé banky. Tieto informácie sa používajú na kontrolu a realizáciu platieb a umožňujú bankám a inštitúciám spolupracovať pri riešení finančných transakcií.


SWIFT je nevyhnutný pre úspešné uskutočnenie mnohých medzinárodných finančných transakcií a jeho použitie je široko rozšírené po celom svete. Jeho spoľahlivosť a bezpečnosť robia z neho neoddeliteľnú súčasť medzinárodných finančných operácií.

Čo je SEPA ?

SEPA (Single Euro Payments Area) je medzinárodný platobný systém pre účely jednotnej úhrady a inkasa v Európskej únii a niektorých ďalších krajín. SEPA zjednodušuje a zefektívňuje proces prenosu peňazí medzi krajinami v rámci územia a umožňuje ľuďom a firiem využívať jednotný proces platieb aj pre medzinárodné transakcie, rovnako ako pre národné. SEPA zahŕňa všetky typy elektronických platieb, ako sú platby kartou, bankovými prevodmi a úhrady faktúr.Najčítanejšia najnovšia správa

Sociálna poisťovňa začne ľuďom zasielať dôchodkovú prognózu, závisieť bude od veku poistenca

socialna poistovna zacne ludom zasielat dochodkovu prognozu zavisiet bude od veku poistenca

Sociálna poisťovňa bude od roku 2026 zasielať poistencovi dôchodkovú prognózu, teda informáciu o jeho predpokladaných dôchodkových nárokoch.

Pripravovaný návrh vyhlášky

Ministerstvo práce a sociálnych vecí už pripravuje návrh vyhlášky, ktorou sa stanoví vzor dôchodkovej prognózy a podrobnosti o jej obsahu. Vyhláškou sa má stanoviť aj spôsob určenia predpokladaného dôchodkového veku poistenca a parametre, predpoklady a pravidlá na určenie zákonom vymedzených prognóz dôchodkových nárokov poistenca a na určenie vplyvu inflácie na tieto prognózy.

„Cieľom návrhu vyhlášky je preto vytvorenie jednotného dokumentu obsahujúceho informácie, ktoré majú uľahčiť porozumenie nárokom z povinného dôchodkového systému, prípadne stavu a hodnote úspor v starobnom dôchodkovom sporení,“ uviedlo ministerstvo.

Prognóza závisiaca od veku poistenca

Penzijnú prognózu poisťovňa sprístupní do 31. mája kalendárneho roka na elektronickom účte poistenca. Sociálna poisťovňa však bude povinná zaslať poistencovi dôchodkovú prognózu aj poštou.

Periodicita zasielania dôchodkovej prognózy bude závisieť od veku poistenca. Ak má poistenec viac ako 18 rokov a menej ako 50 rokov a bol dôchodkovo poistený aspoň jeden deň, dôchodkovú prognózu bude dostávať každých päť rokov. Ak má poistenec viac ako 50 rokov, bude penzijnú prognózu dostávať každý rok.

Tri scenáre

Dôchodková prognóza bude obsahovať základnú a alternatívnu prognózu výšky starobného dôchodku, získané obdobie dôchodkového poistenia a premenné, od ktorých je výška jeho budúceho dôchodku závislá, ako aj dôchodkový vek poistenca. Základná prognóza dôchodku má obsahovať tri scenáre, ktoré by sa mali odvíjať od predpokladaného vývoja parametrov ovplyvňujúcich výšku starobnej penzie.

Alternatívna prognóza má zohľadňovať zmeny faktorov, na ktoré má mať vplyv aj samotný poistenec, napríklad zvýšenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby, získanie dôchodkového poistenia, či účasť v druhom dôchodkovom pilieri. Dôchodková prognóza bude obsahovať aj informáciu o vplyve inflácie na výšku budúceho dôchodku.


Počasie