• Dnes je: Štvrtok 29. februára 2024 meniny má Radomír

Plagiátorstvo, bossing či obťažovanie sú etické otázky kódexu, ktorý po prvý raz Slovensko môže mať

Plagiátorstvo, bossing či obťažovanie sú etické otázky kódexu, ktorý po prvý raz Slovensko môže mať

Kódex bude záväzný pre štátne i súkromné organizácie a inštitúcie, ktoré sa venujú plánovaniu, hodnoteniu, vykonávaniu, publikovaniu či financovaniu vedeckého výskumu a vývoju na Slovensku.

Slovensko môže mať po prvýkrát kódex, ktorý by riešil etické otázky v akademickom prostredí. Kódex vedeckej integrity a etiky na Slovensku je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kam ho predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Etické hodnoty, princípy a normy

Ako informoval rezort školstva, vedecké a akademické inštitúcie, ale aj verejnosť môžu Kódex pripomienkovať do 5. októbra.

Cieľom dokumentu je prispieť k zvýšeniu kultúry v akademickom prostredí, ale aj identifikovať a predchádzať neetickému správaniu. Mal by tiež zásadne riešiť etické otázky, ako napríklad plagiátorstvo, bossing či obťažovanie.


„Poslaním Kódexu je prispievať k všeobecnému, integrálnemu dodržiavaniu náročných etických požiadaviek, predchádzať neetickému alebo nečestnému konaniu a správaniu v oblasti vedy, výskumu a vývoja, a tým pôsobiť na zvyšovanie ich kvality a dôveryhodnosti v domácom i v medzinárodnom kontexte,“ uviedlo MŠVVaŠ.

Dokument nadväzuje na platnú legislatívu, a to ako domácu, tak aj medzinárodnú, najmä európsku. Rovnako nadväzuje aj na obdobné medzinárodné a domáce dokumenty. Vo vedeckej a výskumnej oblasti a v akademickej činnosti Kódex uplatňuje i rozvíja etické hodnoty, princípy aj normy.

Nedostatky v akademickom prostredí

„Medzi najčastejšie javy neetického správania v akademickom prostredí patrí plagiátorstvo, obchádzanie správnych vedeckých postupov a publikovania výsledkov práce, ale tiež ponižovanie medzi akademickými pracovníkmi, či študentov pedagógmi, sexuálne obťažovanie v akademickom prostredí, pracovná šikana zamestnancov (bossing), či cielené spomaľovanie kariérneho postupu „nepohodlných“ zamestnancov,“ uviedlo ministerstvo.

Doplnilo, že aktuálnym fenoménom je aj umelá inteligencia a jej vplyv na akademické práce. Rezort školstva tiež konštatoval, že prax i medializované prípady poukazujú na existenciu nedostatkov v slovenskom akademickom prostredí.


„V tejto súvislosti pristúpil rezort školstva k systémovému riešeniu. Novela zákona o štátnej podpore výskumu a vývoja z roku 2022 zaviazala ministerstvo vypracovať národný etický kódex. Zároveň vláda SR schválila v auguste 2023 strategický dokument „Dlhodobý zámer ministerstva školstva vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028“, pričom jedným z jeho opatrení je aj zadefinovanie a presadzovanie etických pravidiel v celom akademickom prostredí,“ priblížilo MŠVVaŠ.

Záväzný pre všetky organizácie

„Kódex je spoločným vyjadrením etických záväzkov a požiadaviek výskumnej integrity. Tie budú tvoriť záväzný rámec pre identifikáciu a riešenie prehreškov a zlyhaní v akademickom priestore, teda nielen v oblasti bezprostrednej realizácie výskumu, ale tiež v oblasti vysokého školstva ako takého, keďže vysoké školy sú primárne vedeckými inštitúciami a majú poslanie vytvárať a sprostredkúvať študentom aktuálne vedecké poznanie,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák.


Dodal, že Kódex bude záväzný pre štátne i súkromné organizácie a inštitúcie, ktoré sa venujú plánovaniu, hodnoteniu, vykonávaniu, publikovaniu či financovaniu vedeckého výskumu a vývoju na Slovensku.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Prokurátor vydal pokyn na opätovné obvinenie piatich zo siedmich osôb v kauze Gorila

prokurator vydal pokyn na opatovne obvinenie piatich zo siedmich osob v kauze gorila

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Alexander Feník vydal pokyn na opätovné obvinenie piatich zo siedmich osôb, ktorým bolo v kauze Gorila zrušené obvinenie. Uviedol to na utorkovom brífingu na pôde ÚŠP v Pezinku. „Ja som sa stotožnil s väčšinou tých podozrení," povedal.

Dôvod na zrušenie obvinenia siedmim osobám bol podľa neho čisto formálno-procesný. Doplnil, že je potrebné, aby podozrenia voči osobám boli preverené procesne čistým spôsobom. Pokiaľ ide o dve osoby, ktorým by obvinenie nemalo byť vznesené, Feník konštatuje nedostatočný dôkazný stav. „V prípade týchto osôb sa jednalo o podozrenie na porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku," uviedol prokurátor.

Dôvod na zrušenie obvinení

Dôvodom na zrušenie obvinení podľa Feníka konkrétne bolo, že vyšetrovateľka prípadu Martina Babacsová v období rokov 2018 až 2022 pôsobila ako obecná poslankyňa, pričom za výkon funkcie poberala odmenu. V takomto prípade sa jej však podľa prokurátora zo zákona prerušuje výkon funkcie.

Viaceré úkony v rámci vyšetrovania tak budú musieť byť zopakované. Podľa neho však ide v tomto prípade o „relatívne v normálnom čase ukončené vyšetrovanie", pričom by mohlo byť ukončené do roku alebo roku a pol.

Dve rozhodnutia o sťažnostiach

V trestnej veci vyšetrovanej špecializovaným tímom Gorila dozorujúci prokurátor v uplynulých dňoch vydal dve rozhodnutia o sťažnostiach proti vzneseným obvineniam, pričom dve sťažnosti obvinených, týkajúcich sa uznesení o vznesení obvinenia z apríla 2023, zamietol ako nedôvodné, a na podklade ďalších siedmich sťažností napadnuté uznesenie o vznesení obvinenia z novembra 2022 zrušil a vec vrátil na nové konanie a rozhodnutie vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Informovala o tom v pondelok 19. februára hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.

Zároveň dozorujúci prokurátor vo vzťahu k podozrivým konaniam, ktoré boli predmetom zrušeného uznesenia, vydal pokyn na ďalší procesný postup za účelom odstránenia nedostatkov formálno-procesného charakteru, pre ktoré dospel k záveru o potrebe zrušenia rozhodnutia vyšetrovateľky,“ uviedla Drobová.

Opätovné vznesenie obvinenia

K zrušeniu jedného z uznesení vyšetrovateľky došlo podľa nej v záujme zamedzenia pochybnosti o procesnej čistote postupu a stavu pri vydaní uznesenia.

Súčasne uložený pokyn smeruje k opätovnému vzneseniu obvinenia (ak tomu nebude brániť zmena v úprave premlčacích dôb v prípade nadobudnutia platnosti a účinnosti aktuálne prejednávanej novely Trestného zákona) proti tým podozrivým, u ktorých to opodstatňuje doposiaľ nazhromaždený dôkazný materiál, za súčasného odstránenia aj menej podstatných nedostatkov formulácie skutkového stavu a cizelácie právnej kvalifikácie,“ vysvetlila hovorkyňa.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila ešte v novembri 2022 finančníka Jaroslava Haščáka, bývalého ministra hospodárska Jirka Malchárka, bývalú predsedníčku výkonného výboru Fondu národného majetku SR Annu Bubeníkovú a ďalšie osoby zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Haščák čelil tiež obvineniu pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Celkovo vo veci obvinili sedem osôb.

Jirko Malchárek a Anna Bubeníková boli okrem založenia zločineckej skupiny stíhaní aj pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Ďalším obvineným bol bývalý člen výkonného výboru Fondu národného majetku Jozef Jurica. Ten bol tiež obvinený zo založenia zločineckej skupiny, pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Medzi obvinenými figuruje bývalý podpredseda výkonného výboru štátneho Fondu národného majetku z čias vlády SDKÚ Peter Huňor. NAKA ho stíhala okrem založenia zločineckej skupiny aj pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Obvinení boli aj Vladimír Rigász a Stanislav Reguli pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.


Počasie