• Dnes je: Štvrtok 28. októbra 2021 meniny má Dobromila, Kevin

Pandemická PN a OČR sa zvýšia na 100 percent čistého príjmu, ide však len o dočasné riešenie

Pandemická PN a OČR sa zvýšia na 100 percent čistého príjmu, ide však len o dočasné riešenie

Vláda si od daného kroku sľubuje lepšie dodržiavanie karanténnych opatrení.

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Pandemická nemocenská dávka a pandemické ošetrovné (OČR) sa v apríli zvýšia na 75 percent hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Tieto dávky tak na jeden mesiac stúpnu na 100 percent čistého príjmu.

Od mája budú predstavovať opäť 55 percent z hrubých zárobkov, resp. z vymeriavacieho základu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Vláda chce týmto krokom ľudí motivovať k tomu, aby dodržiavali karanténne opatrenia. Vláda súčasne dostáva právomoc počas krízovej situácie upravovať nariadením výšku nemocenskej dávky a OČR, ako aj podmienky nároku na nemocenskú dávku.

Podporné obdobie sa predĺži

Poistenci zároveň dostanú možnosť požiadať o opätovné posúdenie nároku na pandemickú OČR, a to dvakrát ročne. V praxi totiž nastávajú situácie, že pri prvom uplatnení nároku na pandemickú OČR poistencovi nárok nevznikol, napríklad pre nedoplatok na poistnom, ak ide o SZČO.

Nastávajú tiež situácie, že nárok poistencovi pri prvom posúdení síce vznikne, avšak pri opätovnom posúdení nároku na dávku by sa pri určení sumy OČR vychádzalo z iného rozhodujúceho obdobia, v ktorom mal poistenec vyšší vymeriavací základ. Opätovné určenie sumy dávky tak bude pre poistenca znamenať vyššiu pandemickú OČR.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Obdobie čerpania nemocenskej dávky, ktoré uplynulo počas trvania krízovej situácie alebo do šiestich mesiacov od jej skončenia, sa predĺži. Podporné obdobie, ktoré v súčasnosti trvá najviac 52 týždňov, sa poistencovi predĺži po splnení troch podmienok. Prvou je samotné trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti.

Druhou podmienkou je to, že podporné obdobie uplynie v súvislosti s dočasnou pracovnou neschopnosťou (PN), ktorej trvanie sa predlžovalo pre krízovú situáciu. Tretia podmienka spočíva v predpoklade, že osoba po ukončení dočasnej PN nebude mať pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako o 40 percent, teda nebude mať nárok na invalidný dôchodok.

Minimálne dôchodky sa krátiť nebudú

Pri nástupe otca na materskú dovolenku už rodičia nebudú musieť uzatvárať formálnu dohodu o tom, že otec prevzal dieťa do starostlivosti. Podľa poslancov je takáto dohoda iba formálnym úkonom a je nadbytočnou administratívnou záťažou pre rodičov dieťaťa.

Sumy minimálnych dôchodkov pre sporiteľov v druhom pilieri sa od mája tohto roka nebudú krátiť, pri posudzovaní nároku na minimálnu penziu sa im však zohľadní aj doživotný dôchodok poberaný z druhého piliera. Rezort práce reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu SR, podľa ktorého je krátenie minimálnych penzií pre účastníkov druhého piliera v rozpore s Ústavou SR.

Pri posudzovaní nároku na minimálny dôchodok sa v súčasnosti do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa starobný a predčasný starobný dôchodok z druhého piliera len vtedy, ak ide o poberateľa invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

„V kontexte predmetného nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebné zahrnúť uvedené dôchodkové príjmy aj do posudzovaného dôchodkového príjmu poberateľa starobného dôchodku," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie