• Dnes je: Utorok 07. júla 2020 meniny má Oliver

Žiadna kópia rodného listu či potvrdenie o IČO, Rašiho úrad chce novelou bojovať proti byrokracii

Žiadna kópia rodného listu či potvrdenie o IČO, Rašiho úrad chce novelou bojovať proti byrokracii

Ide tak o ďalšie z radu opatrení, ktoré postupne prispievajú k naplneniu vyššie uvedeného princípu „jedenkrát a dosť“.

16.10.2019 (Webnoviny.sk) - Štát chce ďalej znižovať administratívnu záťaž občanov a podnikateľov. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho totiž do pripomienkového konania predložil novelu zákona proti byrokracii.

Podľa štátu je neúčelné, aby úrady požadovali preukazovanie takých skutočností, ktoré si vedia samé preveriť alebo sú im známe a zároveň ich od fyzických a právnických osôb požadovať za poplatok.

„Cieľom predloženej novely je ďalšia vlna zrušenia povinnosti predkladania potvrdení a výpisov v listinnej podobe orgánom verejnej moci vychádzajúca z tzv. princípu „jedenkrát a dosť“ a odbremenenia tak občanov a podnikateľov od poskytovania údajov, ktoré už dnes štát má k dispozícii. Všetky tieto údaje si budú môcť zamestnanci verejnej správy získavať sami zabezpečením ich sprístupnenia prostredníctvom informačných systémov verejnej správy,“ konštatuje sa v materiáli.

Štát si získa dokumenty sám

Ide tak o ďalšie z radu opatrení, ktoré postupne prispievajú k naplneniu vyššie uvedeného princípu „jedenkrát a dosť“. Ten hovorí, že pokiaľ štát už disponuje údajom o občanovi alebo podnikateľskom subjekte, nebude ho viac vyžadovať, ale si ho pre potreby úradného konania získa sám.


Zmeny by mali platiť od novembra budúceho roka. V poradí tretia vlna znižovania administratívnej záťaže vypúšťa povinnosť predkladať kópiu rodného, sobášneho a úmrtného listu, ďalej potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, potvrdenie o pobyte, ako aj potvrdenie o pridelení IČO.


Zároveň už nebude nutné predkladať ani výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat a potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie je vyhlásený konkurz a potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii.

Občania ušetria milióny eur

Zmeny by pritom mali štát v budúcom roku stáť asi 6,5 mil. eur. Materiál však upozorňuje, že občania a podnikatelia ušetria na obstaraní a predkladaní potvrdení a výpisov úradom na priamych a nepriamych nákladoch ročne takmer 18,5 mil. eur.


„Na základe toho možno konštatovať, že pokiaľ občania a podnikatelia vynaložia ušetrené prostriedky na nákupy tovarov a služieb, tak štátu sa investované prostriedky do úpravy informačných systémov, ich prevádzku a dodatočné výdavky na mzdy zamestnancov vrátia prostredníctvom vyššieho výberu daní v rozsahu približne 3,69 mil. eur ročne, čo znamená návratnosť riešenia súvisiaceho s legislatívnym návrhom približne dva roky," uvádza sa v materiáli.


Štát už zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnuteľností, ako aj registra trestov. Ďalej výpisov z registra mimovládnych organizácií, potvrdení o návšteve školy, potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení, nedoplatkoch voči daňovým a colným úradom ale i potvrdení o dôchodkových a nemocenských dávkach ako povinných príloh v listinnej podobe.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Počasie