• Dnes je: Utorok 18. januára 2022 meniny má Bohdana

Zákaz vychádzania, FFP2 respirátory, testovanie a COVID pozitívni si už nenakúpia. Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sprísnia

Zákaz vychádzania, FFP2 respirátory, testovanie a COVID pozitívni si už nenakúpia. Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sprísnia

Štát si kladie za cieľ aj urýchlene obstarať terapeutické monoklonové protilátky na výrazné zníženie rizika hospitalizácie.

Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sa sprísnia. Matovičova vláda odobrila celkovo desať okruhov opatrení, ktorých cieľom má byť zastaviť nárast hospitalizácií v nemocniciach a spomaliť šírenie ochorenia COVID-19.

O návrhoch opatrení rokoval od 22. februára premiér Igor Matovič (OĽaNO) s vedcami a odborníkmi.

„Som veľmi rád a verím, že naše spoločné návrhy na zmenu pomôžu,“ uviedol v statuse na sociálnej sieti s tým, že s vedcami rokoval od utorka, pričom v sobotu 27. februára sa im podarilo dohodnúť finálny návrh.

Zákaz vychádzania a výnimky

Zákaz vychádzania platí na Slovensku od stredy 3. marca do odvolania, najneskôr do konca núdzového stavu, teda do 19. marca. Sloboda pohybu a pobytu bude obmedzená od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.


Platnosť výnimiek zo zákazu vychádzania je obmedzená na čas od 5:00 do 20:00. Zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a lekárske ošetrenie je zachovaný od 20:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.


Výnimku zo zákazu vychádzania od 5:00 do 20:00 budú mať osoby na cestu do a zo zamestnania. Musia sa však preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Zamestnanci by tiež mali mať aj negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie starší ako sedem dní.


Obyvatelia môžu vo vymedzenom čase ísť aj na nákup nevyhnutných životných potrieb, navštíviť čistiareň, banku, poisťovne, poštu, knižnice, výdajné miesto obchodov, či servis bicyklov a motorových vozidiel. Zúčastniť sa môžu aj na hromadnom podujatí, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR.

Do výnimiek je zaradená aj cesta na preventívnu prehliadku alebo prístup k lekárenskej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby či príbuzného.


Vo vymedzenom čase od 5:00 do 20:00 je možné podstúpiť vykonanie RT-PCR alebo antigénového testu. Tiež zúčastniť sa na pohrebe blízkej osoby, uzavrieť manželstvo, zúčastniť sa na krste. Radí sa sem aj sprievod dieťaťa do jasiel, materskej, základnej či špeciálnej školy. Sprevádzajúce osoby by sa však mali vedieť preukázať negatívnym testom nie starším ako sedem dní.


Platný je aj doklad o prekonaní COVID-19, ktorý nie je starší ako tri mesiace či doklad o očkovaní druhou dávkou vakcíny, od ktorého uplynulo aspoň 14 dní.


Výnimku na cestu do a späť z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia či účelového zariadenia vysokej školy dostali viacerí medici. Ide o študentov štvrtého, piateho a šiesteho ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, druhákov a tretiakov v bakalárskom študijnom odbore pôrodná asistencia. Majú ju aj študenti tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť.


Občania sa môžu vo vymedzenom čase zúčastniť aj na pojednávaniach, pracovných pohovoroch, výberových a prijímacích konaní či uzavretia pracovnej zmluvy. Medzi výnimky patrí aj vyvetranie mačky a psa do vzdialenosti tisíc metrov od bydliska osôb, starostlivosť o hospodárske zvieratá či veterinárna starostlivosť.

Vychádzka do prírody

Pre vychádzku do prírody, vrátane individuálneho športu v čiernych okresoch, bude potrebný negatívny test nie starší ako sedem dní.


V prípade hlavného mesta Bratislava sa podľa uznesenia ministrov za okres považuje územie Bratislavského kraja a pre mesto Košice je v tomto prípade ako okres chápané územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice okolie.


Výnimku do čierneho okresu majú aj obyvatelia do 15 rokov a tí nad 65 rokov. Platí aj pre osobu s dokladom o prekonaní COVID-19 či osobu zaočkovanú druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.


Pre pobyt v prírode v čiernom okrese má výnimku aj ťažko postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje pomocou vozíčka, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie či so závažnou poruchou autistického spektra.


Výnimku dostala aj osoba, ktorej zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Povinné FFP2 respirátory aj v MHD

Od 8. marca bude povinnosťou nosiť respirátor FFP2 bez filtra v obchodných prevádzkach a v mestskej hromadnej doprave, od 15. marca následne vo všetkých interiéroch, okrem prvého stupňa základných škôl.

Aplikácie e-hranica a e-karantény a kontrola hraníc

Sprísnia sa kontroly prechodu štátnych hraníc a registrácie v aplikácii e-hranica, zavedenie podmienky 72-hodinového negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných krajín či zavedenie e-karantény do konca apríla.

COVID pozitívni si už nenakúpia

Medzi ďalšie schválené opatrenia patrí zrušenie výnimky, ktorá povoľuje osobám pozitívnym na COVID-19 vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní. Výnimku predstavuje odôvodnená návšteva lekára a lekárne. Ruší sa tiež výnimka na vychádzku do prírody mimo okresu.

Cielené testovanie (ohniská, školy, pracoviská)

Navrhuje sa tiež zacieliť testovanie na koronavírus na osoby s príznakmi, osoby v ohniskách a potenciálnych ohniskách, ako napríklad na pracoviskách či v školách.

Testy do domácností

Vláda si tiež kladie za cieľ distribuovať testy na samotestovanie do domácností, pričom pozitívne výsledky by sa mali overovať RT-PCR testom.

Viac policajtov a aj vojaci v uliciach

Zvýši sa počet kontrol vykonávaných príslušníkmi Policajného zboru, nasadenie príslušníkov Ozbrojených síl SR na pomoc pri kontrole dodržiavania opatrení a zabezpečenie dennej medializácie počtu vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárnych prípadov. Ďalším záväzkom je vyžadovanie striktného dodržiavania minimálnej plochy 15 metrov štvorcových na jedného zákazníka v predajni.

COVID príplatok

Zaviesť sa má aj COVID príplatok, ktorý má motivovať k striktnému dodržaniu karantény pre všetkých členov domácnosti.

Postupy pre všeobecných lekárov

Prednemocničný manažment pacientov s ochorením COVID-19 by sa mal zlepšiť. Štát chce pre pozitívne testované osoby pripraviť verejne dostupnú a zrozumiteľnú informáciu „Cesta pacienta s ochorením COVID-19“. Tá má obsahovať aj odporúčania na domácu liečbu a zoznam kvalitných pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie.


Pre všeobecných lekárov sa má aktualizovať štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta. Upraví sa aj harmonogram ich ambulantnej činnosti. Všeobecní lekári budú taktiež povinní presne evidovať komunikáciu s pozitívne testovanými osobami a pacientmi s ochorením COVID-19.


Pozitívne testovaným osobám sa umožní bezodkladné nahlásenie všeobecnému lekárovi, a to zlepšením kontroly ich dostupnosti zo strany VÚC. Tie by tiež mali zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie nedostupnosti lekárov prvého kontaktu. Nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného lekára by sa mali po novom kontrolovať.

Štát chce tiež upraviť vydávanie potvrdenia o prekonaní COVID-19 na základe symptomatického priebehu a prítomnosti špecifických protilátok.


Vytvoriť sa má aj právny rámec na poskytovanie neodkladnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a ubytovniach pre bezdomovcov aj inými ako zazmluvnenými lekármi. Podporiť by sa malo tiež klinické skúšanie nových liečebných postupov, liečiv a vakcín na Slovensku.


Štát si kladie za cieľ aj urýchlene obstarať terapeutické monoklonové protilátky na výrazné zníženie rizika hospitalizácie.


Izrael je dôkazom, že očkovanie proti COVID-19 funguje. Český odborník ale varuje pred nedostatkom vakcín

Nová štúdia šokuje. Infekcia spôsobená SARS-CoV-2 môže viesť k drastickému zníženiu plodnosti u mužov


Kedy sa Slovensko zotaví z pandémie? Podľa futurológa Klinca jeden zo scenárov je, že nikdy

Kto by sa proti COVID-19 nemal očkovať? Lekárka vysvetlila, čo môže vakcína Comirnaty spôsobiť

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie