• Dnes je: Utorok 26. októbra 2021 meniny má Demeter

Vysokoškoláci by sa mali na štúdium zapisovať elektronicky, Mikas im odporúča ako prevenciu očkovanie

Vysokoškoláci by sa mali na štúdium zapisovať elektronicky, Mikas im odporúča ako prevenciu očkovanie

Študenti by sa mali na nový akademický rok zapisovať dištančne.

Zápis na štúdium v akademickom roku 2021/2022 by sa mal, ak je to možné, uskutočniť dištančne.

Vyplýva to z Usmernenia hlavného hygienika SR k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19, ktoré poskytol Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

Usmernenie nadobudlo účinnosť v pondelok 6. septembra. ÚVZ SR zároveň neodporúča organizovať slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022.

Mikas má pre školy odporúčanie

Hlavný hygienik Ján Mikas pri prevencii šírenia ochorenia COVID-19 radí vysokým školám zaistiť kontrolovaný vstup do jednotlivých budov a pracovísk, pravidelne a často vetrať priestory a dezinfikovať dotykové plochy. Školy by mali zabezpečiť aj dezinfekciu rúk pre študentov a zamestnancov a osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov fakulty.

„Dôrazne je odporúčané očkovanie všetkým študentom a všetkým zamestnancom univerzít a vysokých škôl, a to čo najskôr v záujme ochrany individuálneho zdravia a zdravia verejnosti,“ dodal v usmernení.


Upozornil pritom na význam očkovania v študijných programoch, kde pri výkone najmä praktickej výučby môžu študenti a pedagógovia významne nepriaznivo ohroziť zdravie ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu.

Študijné skupiny by mali byť stabilné

Univerzity a vysoké školy by sa mali celkovo riadiť COVID automatom s tým, že prezenčná výučba sa viaže na opatrenia zodpovedajúce aktuálnej epidemickej situácii a priliehajúcemu stupňu rizika COVID automatu. Mikas zároveň odporúča dištančnú formu pre štátne, respektíve záverečné skúšky.

Prezenčne by sa nemali konať ani zasadnutia akademického senátu a obdobné hromadné podujatia. Aj v prípade ubytovania študentov platí COVID automat. Podľa neho vo všetkých fázach okrem zelenej fázy – monitoring sa dôrazne odporúča ubytovať iba študentov s prezenčnou výučbou a OTP (očkovaní, testovaní, prekonané ochorenie).


Z hľadiska epidemického rizika by mali byť študijné skupiny stabilné. Počas celého semestra sa preto neodporúča presun študentov medzi študijnými skupinami. Avšak v špecifických prípadoch by sa mohlo postupovať individuálne, no so súhlasom dekana fakulty. Od fakúlt ÚVZ SR vyžaduje viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na prezenčných výučbových aktivitách.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie