• Dnes je: Sobota 23. septembra 2023 meniny má Zdenka

V Trestnom zákone má zostať paragraf, ktorý kritizujú progresívci. Znásilnenie bude naďalej väčšinou prehliadané

V Trestnom zákone má zostať paragraf, ktorý kritizujú progresívci. Znásilnenie bude naďalej väčšinou prehliadané

Od roku 2015 je ročne nahlásených 80 až 100 prípadov znásilnenia, no za posledné 4 roky bolo odsúdených 153 osôb, tvrdí Beáta Jurík z Progresívneho Slovenska.

7.2.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje, že poverený minister spravodlivosti Viliam Karas plánuje v Trestnom zákone ponechať paragraf podmieňujúci znásilnenie prítomnosťou násilia.

„Je smutné, že minister spravodlivosti to vníma ako problém a argumentuje dávno vyvráteným názorom založeným na stereotypných predstavách a predsudkoch voči preživším osobám, pričom ignoruje skúsenosti zo zahraničia. Dokazovanie by nebolo o nič zložitejšie ako v súčasnej dobe, keď fyzické známky násilia nemusia byť vždy prítomné,“ uviedla podpredsedníčka PS Lucia Plaváková.

Chceli zmeniť definíciu znásilnenia

Dodala, že tak ako pri iných činoch, i tu by kľúčovým dôkazom aj naďalej boli výpovede. PS v novembri 2021 navrhlo zmenu definície znásilnenia, ktorá bola založená na absencii súhlasu. Strana o tom informovala v tlačovej správe.

„Minister spravodlivosti Karas, žiaľ, rozhodol, že Slovensko bude ďalej prehliadať veľkú časť sexuálneho násilia v spoločnosti. Sexuálna aktivita bez súhlasu tak bude v dôsledku jeho rozhodnutia naďalej tolerovaná a zostane nepotrestaná," povedala Plaváková.


Podľa nej tak odmietol chrániť preživšie a zaistiť im spravodlivosť a chrániť ich dôstojnosť, a rovnako odmietol i odstránenie rodovo-podmieného násilia a rešpektovanie medzinárodných ľudskoprávnych štandardov.


Podpredsedníčka PS podotkla, že i v dôsledku súčasnej legislatívy majú preživší veľmi nízku dôveru v príslušné orgány.

Spravodlivosti sa nedočkajú

Členka predsedníctva PS Beáta Jurík dodala, že i v prípade, ak sa osoby odhodlajú k nahláseniu činu, nedočkajú sa spravodlivosti.


Poukázala, že od roku 2015 je ročne nahlásených 80 až 100 prípadov, no za posledné 4 roky bolo odsúdených 153 osôb. Celkový počet znásilnení je podľa Jurík omnoho vyšší.

„Ministerstvo taktiež nevyužilo možnosť zaviesť do Trestného zákona prečin sexuálneho obťažovania. Naše trestné právo nedisponuje prostriedkom, ktorý by nielen trestal takéto neprijateľné správanie, ale pôsobil aj preventívne. Želaná zmena postoja spoločnosti k sexualizovanému a sexuálnemu násiliu sa tak opäť odkladá na neurčito,“ uzavrela Jurík.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Sociálna poisťovňa začne ľuďom zasielať dôchodkovú prognózu, závisieť bude od veku poistenca

socialna poistovna zacne ludom zasielat dochodkovu prognozu zavisiet bude od veku poistenca

Sociálna poisťovňa bude od roku 2026 zasielať poistencovi dôchodkovú prognózu, teda informáciu o jeho predpokladaných dôchodkových nárokoch.

Pripravovaný návrh vyhlášky

Ministerstvo práce a sociálnych vecí už pripravuje návrh vyhlášky, ktorou sa stanoví vzor dôchodkovej prognózy a podrobnosti o jej obsahu. Vyhláškou sa má stanoviť aj spôsob určenia predpokladaného dôchodkového veku poistenca a parametre, predpoklady a pravidlá na určenie zákonom vymedzených prognóz dôchodkových nárokov poistenca a na určenie vplyvu inflácie na tieto prognózy.

„Cieľom návrhu vyhlášky je preto vytvorenie jednotného dokumentu obsahujúceho informácie, ktoré majú uľahčiť porozumenie nárokom z povinného dôchodkového systému, prípadne stavu a hodnote úspor v starobnom dôchodkovom sporení,“ uviedlo ministerstvo.

Prognóza závisiaca od veku poistenca

Penzijnú prognózu poisťovňa sprístupní do 31. mája kalendárneho roka na elektronickom účte poistenca. Sociálna poisťovňa však bude povinná zaslať poistencovi dôchodkovú prognózu aj poštou.

Periodicita zasielania dôchodkovej prognózy bude závisieť od veku poistenca. Ak má poistenec viac ako 18 rokov a menej ako 50 rokov a bol dôchodkovo poistený aspoň jeden deň, dôchodkovú prognózu bude dostávať každých päť rokov. Ak má poistenec viac ako 50 rokov, bude penzijnú prognózu dostávať každý rok.

Tri scenáre

Dôchodková prognóza bude obsahovať základnú a alternatívnu prognózu výšky starobného dôchodku, získané obdobie dôchodkového poistenia a premenné, od ktorých je výška jeho budúceho dôchodku závislá, ako aj dôchodkový vek poistenca. Základná prognóza dôchodku má obsahovať tri scenáre, ktoré by sa mali odvíjať od predpokladaného vývoja parametrov ovplyvňujúcich výšku starobnej penzie.

Alternatívna prognóza má zohľadňovať zmeny faktorov, na ktoré má mať vplyv aj samotný poistenec, napríklad zvýšenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby, získanie dôchodkového poistenia, či účasť v druhom dôchodkovom pilieri. Dôchodková prognóza bude obsahovať aj informáciu o vplyve inflácie na výšku budúceho dôchodku.


Počasie