• Dnes je: Nedeľa 29. mája 2022 meniny má Vilma

V Šarišskom Jastrabí plánujú vystavať biometánovú stanicu, využívať bude obnoviteľné zdroje energie

V Šarišskom Jastrabí plánujú vystavať biometánovú stanicu, využívať bude obnoviteľné zdroje energie

Splyňovaciu stanicu biomasy chce spoločnosť začať stavať na budúci rok, výrobu chce spustiť v máji 2023.

V obci Šarišské Jastrabie v okrese Stará Ľubovňa chce súkromná spoločnosť postaviť biometánovú stanicu za 16,8 milióna eur. Prevádzka bude slúžiť na energetické spracovanie biomasy, konkrétne kukuričnej siláže, a bioodpadu k produkcii bioplynu a následne biometánu z obnoviteľných zdrojov energie.

Vyplýva to zo zámeru, ktorý na posudzovanie vplyvu na životné prostredie EIA predložila staroľubovnianska spoločnosť Fobos SWM energy, s. r. o.

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba novej biometánovej stanice s výkonom 4,0 MW ENG. Spoločnosť v nej zušľachťovaním bioplynu získa biometán, ktorý má vlastnosti zemného plynu.

Obec s výstavbou súhlasí

Ten bude následne tlakovaný a vtláčaný do distribučnej plynárenskej siete zemného plynu. Stanica by sa mala nachádzať južne od obce v jej katastrálnom území na pozemkoch definovaných ako orná pôda, asi 1 200 metrov vzdušnou čiarou od centra dediny.

Investor plánuje s výstavbou začať v máji budúceho roka, trvať by mala rok. Výrobu chce následne spustiť v júni 2023. Samotná obec už podľa zámeru vydala pre spoločnosť súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia.


Firma má uzatvorenú zmluvu o prenájme pozemkov za účelom výstavby spomínanej stanice a tiež so spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s., o pripojení zariadenia na výrobu metánu k distribučnej sieti.

Pozitívom je aj priaznivá poloha

„Využívanie obnoviteľných zdrojov energie ako domácich zdrojov zvyšuje bezpečnosť a diverzifikáciu dodávok energie a súčasne znižuje závislosť ekonomiky od nestabilných cien ropy a zemného plynu. Ich využívanie je založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách, výrazne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín,“ vysvetlila v zámere spoločnosť.

Podľa spoločnosti je dôvodom výstavby v danej lokalite dostatok vstupného biologického materiálu a možnosť dodávať biometán do distribučnej siete v správe spomínanej dodávateľskej spoločnosti.


Ako ďalšie pozitíva označila napríklad priaznivú polohu z hľadiska dopravného napojenia na existujúcu cestnú sieť. V okolí miesta navrhovanej činnosti sa okrem toho nachádzajú poľnohospodárske družstvá, ktoré produkujú vstupné suroviny vhodné do biometánovej stanice.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie