• Dnes je: Streda 06. decembra 2023 meniny má Mikuláš

Ústavný súd rozhodol, že viaceré časti azylového zákona sú protiústavné

Ústavný súd rozhodol, že viaceré časti azylového zákona sú protiústavné

Podľa sudkyne NSS SR Eleny Berthotyovej napadnuté časti zákona o azyle popierajú princíp rovnosti účastníkov súdneho konania.

26.5.2023 (SITA.sk) - Ústavný súd SR na základe návrhu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR rozhodol, že časti viacerých ustanovení azylového zákona sú protiústavné. Podľa sudkyne NSS SR Eleny Berthotyovej napadnuté časti zákona o azyle popierajú princíp rovnosti účastníkov súdneho konania, ktorý je nevyhnutnou súčasťou každého právneho štátu.

Uviedla tak aj v návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov, ktorý podávala ešte ako predsedníčka senátu Najvyššieho súdu SR.

Ten rozhodoval o kasačnej sťažnosti podanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach. Ako ďalej v tlačovej správe informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol, rozsudkom bola zamietnutá žaloba, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Migračného úradu rezortu vnútra, ktorý podľa zákona o azyle rozhodol o nepredĺžení doplnkovej ochrany žalobcovi.

Podkladom bolo stanovisko SIS

Podkladom pre rozhodnutie žalovaného o nepredĺžení doplnkovej ochrany bolo podľa Hajtola stanovisko Slovenskej informačnej služby (SIS), v ktorom bolo uvedené, že žalobca predstavuje nebezpečenstvo pre Slovensko.

„Krajský súd v odôvodnení svojho rozhodnutia v predmetnom kontexte uviedol, že napadnuté rozhodnutie žalovaného rešpektuje príslušné právne predpisy a posudzovanie nebezpečnosti žiadateľa pre bezpečnosť SR podložené stanoviskom SIS je správne a v súlade s relevantnými zákonnými ustanoveniam zákona o azyle," informoval Hajtol.

Dodal, že Krajský súd sa stotožnil s argumentáciou žalovaného, že ide o bezpečnostný záujem Slovenska, a preto nemôže bližšie uvádzať dôvody, ktoré ho viedli k výroku o nepredĺžení doplnkovej ochrany. Krajský súd si ďalej myslí, že keďže zákon vylučuje vykonávanie dôkazov pochádzajúcich od SIS, je aj vylúčená možnosť vyjadrenia sa k nim.

Porušená zásada rovnosti účastníkov konaní

Podľa názoru predsedníčky senátu Najvyššieho správneho súdu SR môže byť zákonným postupom, v ktorom má správny orgán k dispozícii dôkazy (utajované skutočnosti), ktorými cudzinec nedisponuje a nemá žiadnu možnosť sa s týmito dôkazmi oboznámiť, zásadným spôsobom porušená zásada rovnosti účastníkov konaní.


„Nesprístupnenie dôvodov, na základe ktorých orgán verejnej správy rozhodol, tak odníma účastníkovi konania možnosť vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom," vysvetlil Hajtol.

Berthotyová v návrhu zdôraznila, že ide nielen o porušenie práva vyjadriť sa ku všetkým vykonaným dôkazom, ale aj o porušenie princípu kontradiktórnosti a princípu rovnosti zbraní ako základných definičných prvkov práva na spravodlivé súdne konanie.


Podľa NSS SR je ústavne neprijateľné, aby bolo rozhodovanie o udelení azylu, doplnkovej ochrany a o nepredĺžení doplnkovej ochrany založené výhradne na stanovisku SIS a Vojenského spravodajstva, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas s udelením azylu alebo s poskytnutím doplnkovej ochrany, keď dotknutý žiadateľ sa nedozvie žiadne dôvody stanoviska, pre ktoré jeho žiadosti nebolo vyhovené.

Ohrozené právo na spravodlivý proces

Ústavný súd rozhodol, že napadnuté ustanovenia zákona o azyle výrazným spôsobom limitujú možnosť oboznámiť žiadateľa o doplnkovú ochranu s dôvodmi týkajúcimi sa ich verejnej nebezpečnosti v stanovisku spravodajských služieb. Stanovisko následne tvorí základ pre rozhodnutie Ministerstva vnútra o udelení či neudelení doplnkovej ochrany.

„Nesprístupnenie dôkazu protistrane vždy ohrozuje právo na spravodlivý súdny proces. V konaniach, ktorých súčasťou sú aj utajované skutočnosti, je preto nevyhnutné nájsť rovnováhu medzi dvoma legitímnymi, avšak navzájom protichodnými záujmami. Ide o záujem na zabezpečenie spravodlivého procesu pre toho, ktorého bezpečnostná spôsobilosť je skúmaná a záujmom na utajenie informácií potrebných na ochranu verejného záujmu," skonštatoval Ústavný súd.


Ďalej zdôraznil, že bezpečnostné záujmy SR budú naďalej pri rozhodovaní o azyle a o doplnkovej ochrane zabezpečené obligatórnym vyžiadaním si stanoviska SIS a Vojenského spravodajstva. Rozdiel oproti skoršej (ústavne nesúladnej) zákonnej úprave spočíva v tom, že meritórne rozhodujúci orgán bude zvažovať relevantné aplikačné kritérium autonómne, teda bez viazanosti stanoviskom SIS a Vojenského spravodajstva.

Ak Ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi je nesúlad, strácajú tieto predpisy, prípadne ich ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré predpisy vydali, sú povinné do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia uviesť ich do súladu s ústavou.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Ukrajinské vzdušné sily neďaleko Hadieho ostrova zostrelili ruský bombardér Su-24M

ukrajinske vzdusne sily nedaleko hadieho ostrova zostrelili rusky bombarder su 24m

6.12.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské vzdušné sily zničili neďaleko Hadieho ostrova v Čiernom mori ruský bombardér Su-24M.

Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na vyhlásenie veliteľa vzdušných síl Mykolu Oleščuka na Telegrame, udialo sa tak vo chvíľach, keď sa ruské lietadlo pokúšalo uskutočniť raketový a bombový útok v južnej časti Odeskej oblasti.

„Už veky sme nemali žiadne zostrelené ruské lietadlo Su. Som rád, že vás môžem informovať o zničení ruského bombardéra Su-24M pri Haďom ostrove, ktorý pokúšal spustiť raketový a bombový útok na južnú časť Odeskej oblasti,“ vyhlásil Oleščuk.

Ukrajinci strácajú dôveru v prezidenta Zelenského. Platí za chyby, ktoré urobil, vyhlásil Kličko

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „platí za chyby, ktoré urobil", a ukrajinský ľud sa čuduje, prečo nebola krajina lepšie pripravená na vojnu.

Zelenskyj platí za chyby, ktoré urobil

Ako referuje web news.sky.com, v rozhovoroch pre rôzne zahraničné médiá to povedal kyjevský starosta Vitalij Kličko.

Niekdajší boxerský šampión sa domnieva, že Ukrajinci strácajú dôveru v to, ako Zelenskyj zvláda krízu. „Ľudia sa čudujú, prečo sme neboli na túto vojnu lepšie pripravení, prečo Zelenskyj až do konca popieral, že k tomu dôjde," povedal Kličko.

„Ľudia vidia, kto je efektívny a kto nie. A bolo a stále je veľa očakávaní. Zelenskyj platí za chyby, ktoré urobil."

Ukrajinský prezident má autoritárske sklony

Na otázku, akých chýb sa Zelenskyj dopustil, Kličko odpovedal: „Ľudia sa čudujú, prečo sme neboli na túto vojnu lepšie pripravení. Alebo prečo bolo možné, že Rusi dokázali tak rýchlo dosiahnuť Kyjev. Bolo príliš veľa informácií, ktoré nezodpovedali skutočnosti. Ale napriek tomu má dnes prezident dôležitú funkciu a my ho musíme podporovať až do konca vojny. Na konci tejto vojny však každý politik zaplatí za svoje úspechy alebo neúspechy."

Kličko tiež tvrdil, že ukrajinský líder má autoritárske sklony. V samostatnom rozhovore pre nemecký magazín Der Spiegel povedal: „V určitom okamihu sa už nebudeme líšiť od Ruska, kde všetko závisí od rozmaru jedného človeka." Tieto komentáre prichádzajú v čase, keď Ukrajina pokračuje vo svojej protiofenzíve, ktorá dosiahla čiastočné úspechy, ale nepostupuje takou rýchlosťou, ako dúfali jej predstavitelia, obyvatelia či spojenci.


Počasie