• Dnes je: Streda 07. júna 2023 meniny má Róbert

Udržateľná výstavba: Jej výhody a prečo je pre budúcnosť dôležitá

Udržateľná výstavba: Jej výhody a prečo je pre budúcnosť dôležitá

Globálne otepľovanie je proces zvyšovania globálnej teploty v dôsledku zvýšených emisií oxidu uhoľnatého a iných skleníkových plynov.

Udržateľná výstavba znamená v praxi vytváranie zdravého prostredia, ktoré je založené na ekologických princípoch. Zameriava sa na niekoľko oblastí: úspora energií, potreba recyklácie, ochrana životného prostredia a vytváranie netoxických i vysoko efektívnych produktov.

Cieľom je znížiť vplyv priemyslu na životné prostredie využívaním postupov trvalo udržateľného rozvoja, využívaním energetickej efektívnosti a výhod zelených technológií.

Pri skúmaní environmentálnych faktorov, ktoré vplývajú na životné prostredie, sa ukázalo, že práve stavebníctvo nesie veľký podiel na environmentálnej záťaži: podľa World Resources Institute v globále budovy a stavby spotrebujú 60 % elektrickej energie, produkujú až 40 % odpadov a spotrebujú 12 % sladkej vody.

Priemysel môže tento trend pozitívne ovplyvniť v dvoch veciach, a to v používaní vhodných materiálov a metód výroby.

Prečo je udržateľná výstavba dôležitá pre budúcnosť

Aby ste pochopili závažnosť problému, musíte poznať konkrétne skutočnosti, za ktoré je stavebný priemysel zodpovedný.

Globálne otepľovanie

Globálne otepľovanie je proces zvyšovania globálnej teploty v dôsledku zvýšených emisií oxidu uhoľnatého a iných skleníkových plynov.

Napríklad CO2 vzniká v rôznych fázach životného cyklu stavby. Asi 8% všetkého oxidu na svete pochádza z výroby betónu. Skleníkové plyny vznikajú pri ťažbe, výrobe, preprave, počas používania a pri likvidácii stavebných materiálov.

Okysľovanie pôdy

Okysľovanie alebo tiež acidifikácia pôdy je ďalším dôsledkom priemyselnej a teda aj stavebnej výroby. Pri spaľovaní fosílnych palív používaných na výrobu a prepravu stavebných materiálov sa uvoľňuje veľké množstvo zlúčenín síry a dusíka. Tieto zlúčeniny, ak nie sú správne zlikvidované, unikajú do atmosféry. Z nej potom klesajú v podobe spadu a kyslých dažďov. Tak dochádza znečisteniu i povrchových vôd.

Strata biodiverzity a prirodzeného prostredia

Spotreba pôdy na výstavbu stavieb alebo ťažbu prírodných zdrojov má za následok stratu biodiverzity a biotopu. V skutočnosti to zbavuje mnohé druhy ich biotopu, čo vedie k ich vyhynutiu. Biodiverzita a prirodzená biotopia sú prvkami, ktoré udržujú ekosystém celej Zeme, preto tým, že prírodu zbavujeme „prirodzených domovov“, ohrozujeme našu vlastnú budúcnosť.

Znečistenie vzduchu

Stavebný priemysel vedie k tvorbe častíc vo vzduchu, ktorých priemer nepresahuje 10 mikrometrov. Tieto časti sú voľným okom neviditeľné, ale škodia životnému prostrediu a ľuďom. Väčšina častíc vo vzduchu je dôsledkom stavebných a banských činností, ako je ťažba kameniva, prevádzka stavebných zariadení, výroba energie, samotný výrobný proces a preprava materiálov.

Znečistenie vody

Znečistenie vodných zdrojov nepriepustnými a nerozložiteľnými stavebnými materiálmi znižuje dobíjaciu kapacitu podzemných vôd. Vyčerpanie a znečistenie vodných zdrojov vedie k prudkej zmene hydrologického cyklu.

Toxicita v dôsledku konštrukcie

Atmosférická toxicita zvyšuje prítomnosť ťažkých kovov. Prítomnosť ťažkých kovov vo vode, keď prekročí nežiaduce limity, spôsobuje problémy pre ľudské zdravie. Práve výroba a preprava stavebných materiálov sú hlavné zdroje toxických kovov.

Odlesňovanie

Výstavba si vyžaduje veľkú plochu pôdy. To núti ľudí zaberať lesné zdroje. S rastúcou urbanizáciou tento dopyt stále rastie. Vyčerpávanie lesnej pôdy, stromov na výstavbu je stále veľmi citlivou témou. Je dôležité si uvedomiť, že lesy sú schopné udržať viac ako polovicu svetovej biodiverzity, a preto je veľmi potrebné ich chrániť.

Výhody udržateľnej výstavby

Prijatie ekologických metód v stavebníctve má mnoho výhod, ako napríklad:


– Podporuje zdravší život


Zelené budovy nie sú prospešné len pre životné prostredie, ale majú aj mnoho psychologických výhod pre ľudí, ktorých v nich žijú. Napríklad v kancelárskej budove postavenej podľa najnovších trendov sa skóre kognitívnych funkcií zvýšilo o 61 percent .


– Znižuje odpad


Udržateľná výstavba využíva viac recyklovaných a obnoviteľných materiálov a tiež udržateľné stavebné metódy, pri ktorých vzniká menej odpadu.


– Úspora energií


V súvislosti s rastom cien energií je tento trend výstavby čoraz naliehavšou potrebou nielen pre veľké firmy a spoločnosti, ale i pre domácnosti.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Slovenská ekonomika bude v tomto roku rásť, očakávajú analytici, ale rast môže oslabovať spotreba domácností

slovenska ekonomika bude v tomto roku rast ocakavaju analytici ale rast moze oslabovat spotreba domacnosti

7.6.2023 (SITA.sk) - Slovenskej ekonomike sa v prvom štvrťroku napokon darilo lepšie než ukazoval rýchly odhad. Oproti predchádzajúcemu kvartálu vzrástla o 0,3 %, pričom pôvodne to bolo 0,2 %. Medziročne tak rast dosiahol 1 %.

„Domáca spotreba podľa očakávaní oslabila, prepad bol však o niečo väčší než sa očakávalo. Naopak, smerom nahor bola ekonomika takmer výhradne tlačená zahraničným dopytom,“ povedal analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Podľa neho je možné očakávať celoročný rast ekonomiky.

Rozhodne druhá polovica roka

„Odhadovaný rast pre rok 2023 na úrovni 1,5 % medziročne sa tak ukazuje ako realistický scenár,“ skonštatoval Horňák.

Kľúčovým pre celoročný výsledok však bude podľa neho zvyšok roka, najmä jeho druhá polovica, kde predpokladá Slovenská sporiteľňa najvýraznejšiu akumuláciu investícií z európskych zdrojov.

„Ich schopnosť absorpcie tak môže zásadne ovplyvniť rast v nasledujúcich kvartáloch, keďže ich vnímame ako hlavný zdroj rastu v tomto roku,“ uviedol Horňák.

Úspory ľudí narážajú na limity

Posledné mesačné dáta naznačujú ďalší výraznejší pokles spotreby domácností, keďže úspory ľudí narážajú na svoje limity, a preto by negatívny príspevok k rastu mohol byť podľa analytika citeľnejší.

Rozbeh zahraničného dopytu Slovenská sporiteľňa predpokladá najmä v závere tohto roka, čo však bude silne závisieť od ekonomickej situácie u našich najvýznamnejších obchodných partnerov, najmä Nemecka, ktoré sa v úvode tohto roka prepadlo do technickej recesie.

„V prípade, že bude táto recesia trvať dlhšie, či sa ukáže aj v iných európskych krajinách, dostane sa pod tlak aj výkon slovenského hospodárstva,“ uzavrel Horňák.

Domácnosti zreálnili spotrebu

To, že slabnúca domáca spotreba bude brániť zrýchleniu ekonomického rastu na Slovensku, si myslí aj analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.


Slovenské domácnosti po prekvapivo silnej spotrebe v závere roka, ktorá išla na úkor ich úspor, boli už v úvode roka nútené svoju spotrebu zreálniť, akceptovať rekordne vysoký rast cien a pokles svojich reálnych príjmov.


„A hoci sa v druhej polovici roka najskôr obnoví mierny rast reálnych príjmov, nevyhnutná korekcia rekordne nízkej miery úspor zo záveru minulého roka bude brániť masívnemu zotaveniu spotreby, ktorá by mala byť i naďalej nižšia ako v rovnakom období minulého roka,“ uviedol Koršňák.

Výhľad na rast HDP nemenia

Vývoj ekonomiky v úvode roka sa zásadnejšie nelíšil od očakávaní UniCredit Bank a tak zatiaľ nemenia ani svoj výhľad na celoročný rast HDP.

„Naďalej očakávame, že rast HDP sa v tomto roku zvoľní z minuloročných 1,7 % na 1 %. Smerom k záveru roka by sa však ekonomický rast mal predsa len postupne zotavovať, čo sa prejaví aj na zrýchlení medziročného rastu HDP v budúcom roku, podľa našich odhadov na 2,3 %,“ dodal Koršňák.


Počasie