• Dnes je: Štvrtok 29. februára 2024 meniny má Radomír

Trestnej činnosti mládeže ako aj detským obetiam sa venujú špecializovaní prokurátori

Trestnej činnosti mládeže ako aj detským obetiam sa venujú špecializovaní prokurátori

Ak prokurátor zistí poznatky o porušovaní práv dieťaťa alebo nevhodné správanie sa detí, oznámi túto skutočnosť súdu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom uloženia výchovných opatrení.

1.12.2023 (SITA.sk) - Problematike trestnej činnosti mladistvých a maloletých ako aj trestným činom spáchaným na deťoch a násiliu v rodinách sa na Slovensku venujú špecializovaní prokurátori.

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, predmetná špecializácia existuje na všetkých stupňoch riadiacich zložiek prokuratúry, teda na okresnej úrovni, krajskej úrovni ako aj na úrovni generálnej prokuratúry.

Prokurátori-špecialisti sa podľa hovorkyne venujú len tejto špecifickej agende, pričom na krajských prokuratúrach a generálnej prokuratúre túto agendu vybavujú prokurátori, ktorí majú dlhoročné skúsenosti.

Uloženie výchovných opatrení

Špecializovaní prokurátori podľa Drobovej vykonávajú napríklad dozor pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vedenom proti mladistvým páchateľom a dozor nad dodržiavaním zákonnosti v trestnom konaní vo všetkých veciach o činoch inak trestných spáchaných deťmi mladšími ako 14 rokov a 15 rokov.

Takisto dozerajú nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní v trestných veciach, kde je poškodený (obeť) a páchateľ navzájom blízkou osobou a v trestných veciach, kde je obeťou osoba mladšia ako osemnásť rokov alebo ide o obeť sexuálneho násilia v zraniteľnej situácii.

„Ak prokurátor – špecialista pri výkone prokurátorského dozoru zistí poznatky o porušovaní práv dieťaťa alebo nevhodné správanie sa detí, rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, oznámi túto skutočnosť súdu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom uloženia výchovných opatrení," zdôraznila Drobová.

Trestný čin sexuálneho zneužívania

Špecializovaní prokurátori sú podľa hovorkyne povinní aktívne navrhovať a uplatňovať v súlade so zákonom sankcie, výchovné opatrenia a prostriedky vhodné na nápravu páchateľa s ohľadom na jeho osobnosť, rodinu a prostredie, z ktorého pochádza, jeho sociálne väzby a dosiahnutý stupeň rozumového a mravného vývoja, ako aj vzhľadom na povahu a závažnosť ním spáchaného činu.

Zároveň tiež priebežne zbierajú údaje o poškodených trestnými činmi, a to ich vek, pohlavie a vzťah k páchateľovi a tiež o všetkých činoch inak trestných spáchaných deťmi mladšími ako 14 rokov a 15 rokov, ak ide o trestný čin sexuálneho zneužívania.

„Prokurátori špecialisti na miestnej - regionálnej úrovni participujú na preventívno - osvetových aktivitách na tému šikany, kyberšikany a ochrany detí pred násilím v školách a mimo škôl pre žiakov základných a stredných škôl," dodala Drobová.

Na Slovensku sa v posledných rokoch vyskytlo viacero medializovaných prípadov vzájomného násilia a šikany medzi deťmi. Naposledy v spoločnosti rezonovala samovražda žiaka zo základne školy v Parchovanoch na východnom Slovensku. Dôvodom jeho konania bola údajne práve šikana.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Prokurátor vydal pokyn na opätovné obvinenie piatich zo siedmich osôb v kauze Gorila

prokurator vydal pokyn na opatovne obvinenie piatich zo siedmich osob v kauze gorila

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Alexander Feník vydal pokyn na opätovné obvinenie piatich zo siedmich osôb, ktorým bolo v kauze Gorila zrušené obvinenie. Uviedol to na utorkovom brífingu na pôde ÚŠP v Pezinku. „Ja som sa stotožnil s väčšinou tých podozrení," povedal.

Dôvod na zrušenie obvinenia siedmim osobám bol podľa neho čisto formálno-procesný. Doplnil, že je potrebné, aby podozrenia voči osobám boli preverené procesne čistým spôsobom. Pokiaľ ide o dve osoby, ktorým by obvinenie nemalo byť vznesené, Feník konštatuje nedostatočný dôkazný stav. „V prípade týchto osôb sa jednalo o podozrenie na porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku," uviedol prokurátor.

Dôvod na zrušenie obvinení

Dôvodom na zrušenie obvinení podľa Feníka konkrétne bolo, že vyšetrovateľka prípadu Martina Babacsová v období rokov 2018 až 2022 pôsobila ako obecná poslankyňa, pričom za výkon funkcie poberala odmenu. V takomto prípade sa jej však podľa prokurátora zo zákona prerušuje výkon funkcie.

Viaceré úkony v rámci vyšetrovania tak budú musieť byť zopakované. Podľa neho však ide v tomto prípade o „relatívne v normálnom čase ukončené vyšetrovanie", pričom by mohlo byť ukončené do roku alebo roku a pol.

Dve rozhodnutia o sťažnostiach

V trestnej veci vyšetrovanej špecializovaným tímom Gorila dozorujúci prokurátor v uplynulých dňoch vydal dve rozhodnutia o sťažnostiach proti vzneseným obvineniam, pričom dve sťažnosti obvinených, týkajúcich sa uznesení o vznesení obvinenia z apríla 2023, zamietol ako nedôvodné, a na podklade ďalších siedmich sťažností napadnuté uznesenie o vznesení obvinenia z novembra 2022 zrušil a vec vrátil na nové konanie a rozhodnutie vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Informovala o tom v pondelok 19. februára hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.

Zároveň dozorujúci prokurátor vo vzťahu k podozrivým konaniam, ktoré boli predmetom zrušeného uznesenia, vydal pokyn na ďalší procesný postup za účelom odstránenia nedostatkov formálno-procesného charakteru, pre ktoré dospel k záveru o potrebe zrušenia rozhodnutia vyšetrovateľky,“ uviedla Drobová.

Opätovné vznesenie obvinenia

K zrušeniu jedného z uznesení vyšetrovateľky došlo podľa nej v záujme zamedzenia pochybnosti o procesnej čistote postupu a stavu pri vydaní uznesenia.

Súčasne uložený pokyn smeruje k opätovnému vzneseniu obvinenia (ak tomu nebude brániť zmena v úprave premlčacích dôb v prípade nadobudnutia platnosti a účinnosti aktuálne prejednávanej novely Trestného zákona) proti tým podozrivým, u ktorých to opodstatňuje doposiaľ nazhromaždený dôkazný materiál, za súčasného odstránenia aj menej podstatných nedostatkov formulácie skutkového stavu a cizelácie právnej kvalifikácie,“ vysvetlila hovorkyňa.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila ešte v novembri 2022 finančníka Jaroslava Haščáka, bývalého ministra hospodárska Jirka Malchárka, bývalú predsedníčku výkonného výboru Fondu národného majetku SR Annu Bubeníkovú a ďalšie osoby zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Haščák čelil tiež obvineniu pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Celkovo vo veci obvinili sedem osôb.

Jirko Malchárek a Anna Bubeníková boli okrem založenia zločineckej skupiny stíhaní aj pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Ďalším obvineným bol bývalý člen výkonného výboru Fondu národného majetku Jozef Jurica. Ten bol tiež obvinený zo založenia zločineckej skupiny, pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Medzi obvinenými figuruje bývalý podpredseda výkonného výboru štátneho Fondu národného majetku z čias vlády SDKÚ Peter Huňor. NAKA ho stíhala okrem založenia zločineckej skupiny aj pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Obvinení boli aj Vladimír Rigász a Stanislav Reguli pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.


Počasie