• Dnes je: Pondelok 27. septembra 2021 meniny má Cyprián

Tieto opatrenia navrhli odborníci v reakcii na koronavírus. Ktoré schváli vláda ?

Tieto opatrenia navrhli odborníci v reakcii na koronavírus. Ktoré schváli vláda ?

Už na budúci týždeň do 21. marca by sa mali opatrenia na Slovensku sprísniť.

Matovič predstaví prísnejšie opatrenia proti koronavírusu. Majú platiť od 1. marca a ak nezaberú, zastaví sa aj výroba.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by mal na tlačovej konferencii predstaviť nové opatrenia proti koronavírusu, o ktorých rokuje od 22. februára spolu s odborníkmi a vedcami.

Ak nové vládne opatrenia nezaberú do 21. marca, na Slovensku sa zastaví výroba a krajina sa zatvorí.

Už na budúci týždeň by sa mali opatrenia na Slovensku sprísniť. Dolaďuje sa len ako. Krajina čaká, ako sa dohodne koalícia a nakoniec rozhodne vláda.


Cieľom je v priebehu nasledujúcich 3 týždňov od 1. 3. do 21. 3. 2021 znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť import nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií.

Návrhy opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu


Zlepšenie dodržiavania opatrení pomocou benefitov a kontrol

- zaviesť COVID - príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti

- zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény

- zaviesť e-karanténu hneď ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia

- zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení

- výrazne zvýšiť počet kontrol vykonávaných príslušníkmi PZ SR

- nasadiť maximálny počet príslušníkov OSSR na pomoc pri kontrole dodržiavania opatrení

- vyzvať samosprávy na zabezpečenie maximálneho množstva kontrol príslušníkmi MP a OP

- zabezpečiť dennú medializáciu počtu vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárnych prípadov

- vyžadovať striktné dodržiavanie minimálnej plochy 15 m2 na jedného zákazníka v predajni

Zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19

- pre pozitívne testované osoby pripraviť verejne dostupnú a zrozumiteľnú informáciu „CESTA PACIENTA S OCHORENÍM COVID-19“ vrátane odporúčaní na domácu liečbu a zoznamu kvalitných pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie

- pre všeobecných lekárov pripraviť štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta, upraviť harmonogram ich ambulantnej činnosti a zaviesť povinnosť presnej evidencie komunikácie s pozitívne testovanými osobami a pacientami s ochorením COVID-19

- umožniť bezodkladné nahlásenie sa pozitívne testovaných osôb všeobecnému lekárovi zlepšením kontroly ich dostupnosti zo strany VÚC

- požiadať VÚC o zriadenie mailu, nonstop linky a webstránky na prípadné nahlásenie nedostupnosti lekárov prvého kontaktu

- zaviesť kontrolu nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného le­kára

- upraviť vydávanie potvrdenia o prekonaní COVID-19 na základe symptomatického priebehu a prítomnosti SARS-CoV2-špecificky?ch protilátok

- vytvoriť právny rámec na poskytovanie neodkladnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti v ZSS a ubytovniach pre bezdomovcov aj inými ako zazmluvnenými lekármi

- podporiť klinické skúšanie nových liečebných postupov, liečiv a vakcín na Slovensku

- urýchlene obstarať terapeutické monoklonové protilátky na výrazné zníženie rizika hospitalizácie

Zvýšenie osobnej ochrany pred infekciou

- zaviesť povinnosť nosiť FFP2 respirátor od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a MHD a od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch

- dôrazne odporúčať dôchodcom, aby nakupovali vo vyhradených hodinách v záujme ich vlastnej ochrany pred vysoko infekčnými novými variantmi koronavírusu

- umožniť nakupovanie v hodinách vyhradených pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta

Výrazné obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce

- zastaviť prezenčný výkon práce, ktorá nie je nevyhnutná

- vytvoriť kritériá pre bazálny chod organizácií, podnikov a firiem pre prípad úplného uzatvorenia

- zaviesť povinnosť pri ceste na nevyhnutný výkon práce sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce

- zachovať možnosť predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

Zlepšenie bezpečnosti prostredia na pracoviskách

- zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení na pracovisku

- umožniť samotestovanie zamestnancov a žiakov škôl 2× do týždňa, na základe bezplatnej distribúcie vhodných, vopred validovaných tes­tov

- distribuovať testy na samotestovanie do domácností, pozitívne výsledky overovať PCR testom

Obmedzenie mobility úpravou výnimiek

- zrušiť výnimku, ktorá povoľuje COVID - pozitívnym osobám vychádzať z domu na akýkoľvek účel (vrátane vstupu do predajní), okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne

- zrušiť výnimku na vychádzku do prírody mimo okresu, s tým, že mesto Bratislava a Košice sa v tomto prípade považujú za jeden okres

- obmedziť platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania na čas od 5:00 do 20:00,

- v čase od 20:00 do 01:00 zachovať zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie

Sprísnenie hraničného režimu

- sprísniť kontroly prechodu štátnych hraníc a registrácie v aplikácii e-hranica

- zaviesť podmienku 72 h negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných krajín a zachovať platnosť ostatných podmienok hraničného režimu

- zaviesť e-karanténu do konca apríla 2021 (zodpovední: Ministerstvo hospodárstva SR a NCZI)

- po zavedení e-karantény zaviesť možnosť výberu medzi domácou a štátnou karanténou

Aktualizácia stratégie testovania a záchytu nových variantov SARS-CoV-2

- urýchlene finalizovať návrh na úpravu stratégie testovania na základe typov testov, účelu testovania a cieľových skupín

- urýchlene spustiť sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek týždenne

- realizovať sekvenovanie pozitívnych vzoriek z osôb, ktoré pricestovali z rizikových oblastí v zahraničí a z COVID pacientov s netypickým priebehom ochorenia

- raz za dva týždne pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu pomocou na to určených RT-qPCR testov

Aktualizácia stratégie očkovania a Covid automatu

- čo najskôr aktualizovať stratégiu očkovania na základe dostupných dát z klinického skúšania a postupov overených v praxi v zahraničí

- Aktualizovať Covid automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami

Zlepšenie komunikácie

- zlepšiť komunikáciu s verejnosťou s dôrazom na konsenzuálne stanoviská a zrozumiteľné vyjadrenia

- v čo najkratšom čase pripraviť návrh ďalších krokov po ukončení obdobia platnosti aktuálne navrhovaných opatrení na základe indikátorov:

- pokles mobility (podľa údajov s Google, Apple, Waze),

- pokles % pozitivity PCR testov,

- pokles/zastavenie príjmov/počtu hospitalizácií,

- záchyt výskytu nových variantov/mutácií.


Opatrenia sú výsledkom rokovaní premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) so skupinou vedcou, infektológov, virológov, verejných zdravotníkov a budú komunikované verejnosti až po schválení definitívnej verzie vládou.
Izrael je dôkazom, že očkovanie proti COVID-19 funguje. Český odborník ale varuje pred nedostatkom vakcín

Nová štúdia šokuje. Infekcia spôsobená SARS-CoV-2 môže viesť k drastickému zníženiu plodnosti u mužov


Kedy sa Slovensko zotaví z pandémie? Podľa futurológa Klinca jeden zo scenárov je, že nikdy

Kto by sa proti COVID-19 nemal očkovať? Lekárka vysvetlila, čo môže vakcína Comirnaty spôsobiť

Česko pritvrdzuje opatrenia proti šíreniu koronavírusu, na poriadok dohliadnu tisícky vojakov


Počasie