• Dnes je: Štvrtok 29. júla 2021 meniny má Marta

Rozhovor o zdraví nepodceňujte. Pre seniora môžete byť kľúčovým zdrojom poznatkov

Rozhovor o zdraví nepodceňujte. Pre seniora môžete byť kľúčovým zdrojom poznatkov

Rodina a priatelia sú pre seniorov cenným zdrojom poznatkov o zdraví.

Seniori čerpajú zdravotnícke a medicínske informácie najmä od odborníkov a z tlače, významnými zdrojmi sú aj okolie a digitálne prostredie. Odborné či medializované informácie však častokrát nedokážu vyhodnotiť.

Obzvlášť náročné je pre seniorov posúdiť výhody a nevýhody liečby, ako aj dôveryhodnosť medializovaných informácií o zdravotných rizikách či prevencii ochorení.

Starší ľudia jednoduchšie rozumejú radám zameraným na ich zdravie, ak pochádzajú od rodiny a priateľov.

Pri získavaní aktuálnych informácií či budovaní zdravotnej gramotnosti seniora preto bezprostredné okolie zohráva významnú rolu.


Aj tieto závery priniesol Európsky prieskum zdravotnej gramotnosti, ktorý na Slovensku organizoval Úrad verejného zdravotníctva. Prieskum sme uskutočnili na vzorke zhruba 500 ľudí vo veku nad 65 rokov.

Čo Ukázal prieskum?

Väčšina účastníkov uvádzala, že už niekedy vyhľadávali informácie o zdraví alebo konkrétnych medicínskych témach.


Pri zisťovaní zdrojov, z ktorých naposledy čerpali informácie o zdraví,


26% seniorov uviedlo lekára alebo iného zdravotníckeho odborníka,


26% získalo informácie z tlačovín ako napríklad z novín, letákov alebo kníh,


21% seniorov preferovalo informácie zo svojho okolia, od rodiny či priateľov.


Seniori v menšej miere čerpali informácie z internetu či sociálnych sietí, a od alternatívnych liečiteľov.Zo seniorov, ktorí v rámci prieskumu uviedli, že využívajú k získavaniu informácií o zdraví aj digitálne prostredie, viac ako polovica navštevuje webové stránky a viac ako tretina sleduje sociálne siete a diskusné fóra.


Aktívna prevencia ochorení je dôležitá v každom veku, a to aj u ľudí starších ako 65 rokov. Pre seniorov však môže byť získavanie či overovanie zdravotníckych a medicínskych informácií náročnejšie, než pre tých, ktorí sa v digitálnom prostredí pohybujú značnú časť svojho života.

Seniori sú však vysoko ohrozená skupina, ktorá býva častejšie uzavretá od bežného sociálneho života. Pre odborníkov preto býva náročnejšie cielene poskytovať aktuálne informácie, ako aj všeobecne zvyšovať zdravotnú gramotnosť starších ľudí.


Pre väčšinu seniorov je pritom podľa prieskumu jednoduchšie porozumieť radám od rodiny a priateľov. Zdravie vašich blízkych tak môžete ochrániť aj tým, že sa budete zaujímať, odkiaľ čerpajú informácie o zdraví, a tiež o to, či rozumejú najpodstatnejším informáciám o liečbe a prevencii ochorení.

Seniori a digitálne zdravie

Aktívna prevencia ochorení je dôležitá v každom veku, a to aj u ľudí starších ako 65 rokov. Táto vysoko ohrozená skupina je však častejšie uzavretá od bežného sociálneho života. Z toho dôvodu je náročnejšie cielene poskytovať aktuálne informácie, ako aj všeobecne zvyšovať zdravotnú gramotnosť.


Možnosti čo najefektívnejšej komunikácie so seniormi boli zisťované v rámci medzinárodného projektu „Európsky prieskum zdravotnej gramotnosti“ organizovaným Úradom verejného zdravotníctva SR.


Zo vzorky 485 seniorov validovanej podľa veku, pohlavia, regiónu a stupňa urbanizácie, väčšina opytovaných uvádzala, že už niekedy vyhľadávali informácie o zdraví alebo konkrétnych medicínskych témach.


Pri zisťovaní zdrojov, z ktorých naposledy vyhľadávané informácie o zdraví čerpali, 26% seniorov sa informovalo u lekára alebo iného zdravotníckeho odborníka, 26% seniorov získalo informácie z tlačovín ako napríklad z novín, letákov alebo kníh, a 21% seniorov preferovalo informácie zo svojho okolia, od rodiny či priateľov. Ďalej seniori v menšej miere čerpali informácie z internetu či sociálnych sietí, a od alternatívnych liečiteľov.

Zo seniorov, ktorí v rámci prieskumu uviedli, že využívajú k získavaniu informácií o zdraví aj digitálne prostredie, viac ako polovica navštevuje webové stránky a viac ako tretina sleduje sociálne siete a diskusné fóra.


Digitálne zdatní seniori uvádzali tiež využívanie elektronickej komunikácie so svojim zdravotníckym zariadením a využívanie aplikácie zameranej na zdravie vo svojom smartfóne.


Avšak, až 74% seniorov uviedlo, že posúdiť výhody a nevýhody rôznych možností liečby je pre nich náročné. Rovnako je náročné pre 67% seniorov posúdiť, či informácia o zdravotných rizikách prezentovaná v médiách je dôveryhodná. A pre viac ako polovicu seniorov je náročné rozhodnúť sa, ako sa chrániť pred ochorením podľa informácií z médií.


Pre väčšinu seniorov je podľa prieskumu jednoduchšie porozumieť radám zameraným na ich zdravie od rodiny a priateľov.


Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Daňový vs. rodičovský bonus. Budú vnúčatá oberať starkých o vyššiu penziu? (komentár)

Seniori už nebudú musieť každý rok žiadať obec o odpustenie dane, oslobodení budú automaticky


Slováci prezradili výšku svojich vysnívaných dôchodkov, s aktuálnou sumou sú nespokojní


Počasie