• Dnes je: Štvrtok 21. októbra 2021 meniny má Uršuľa

Rimavskú Sobotu spojí s Poltárom cyklotrasa, jej súčasťou bude aj bývalý železničný tunel

Rimavskú Sobotu spojí s Poltárom cyklotrasa, jej súčasťou bude aj bývalý železničný tunel

Súčasťou stavby sú rekonštrukčné práce na ôsmich mostných objektoch – priepustoch a jedna novostavba priepustu.

Nový projekt cyklotrasy medzi Rimavskou Sobotou a obcou Hrnčiarska Ves má uzavrieť spojenie s mestom Poltár.

Na tohtotýždňovom rokovaní zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) poslanci schválili realizáciu tejto etapy v celkovej dĺžke 20,87 kilometra, ktorá doplní cyklotrasu dlhú 29 kilometrov spájajúcu dve okresné mestá.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 5 371 652,17 eura, pričom výška povinného spolufinancovania pre BBSK je 5 percent z tejto sumy, teda 268 582,61 eura.

Stavba je rozdelená na tri etapy

„V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa predpokladá realizácia prác od apríla 2022 do októbra 2023,“ uviedla riaditeľka Odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Úradu BBSK Zuzana Láffersová.

Po skončení realizácie projektu bude správu a údržbu vybudovanej cykloinfraštruktúry zabezpečovať Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., stredisko Poltár.


Celá stavba je rozdelená na etapy, ktoré sú realizovateľné zvlášť. Prvá etapa Hrnčiarska Ves – Poltár v dĺžke 7,93457 kilometra je predmetom samostatného projektu, ktorý bol predložený na schválenie a financovanie z programu IROP a je v súčasnosti v procese odborného hodnotenia.


Na ňu nadväzujú ďalšie etapy, ktoré sú spojené do jedného projektu II. etapy cyklotrasy Rimavská Sobota – Kurinec – Ožďany – Hrnčiarska Ves.

Cyklisti si oddýchnu na odpočívadlách

Súčasťou stavby sú rekonštrukčné práce na ôsmich mostných objektoch – priepustoch a jedna novostavba priepustu.


Rekonštruovať budú 10 mostných objektov, pričom rozsah a charakter prác závisí od charakteristiky a stavu mostov.

V rámci stavby je navrhnutá aj rekonštrukcia bývalého železničného tunela Ožďany, ktorý bude súčasťou cyklotrasy, a to v dĺžke takmer 160 metrov. Súčasťou stavby sú aj štyri odpočívadlá s infraštruktúrou pre cyklistov.


„Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie a vybudovania novej cyklistickej trasy v koridore zrušenej železničnej trate vytvoriť bezpečné cyklodopravné a cykloturistické prepojenie mesta Rimavská Sobota s obcou Hrnčiarska Ves, zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy a zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v regióne,“ dodáva predkladateľ.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie