• Dnes je: Pondelok 16. mája 2022 meniny má Svetozár

Regionálni hygienici môžu organizátorom hromadných podujatí nariadiť prísnejšie opatrenia

Regionálni hygienici môžu organizátorom hromadných podujatí nariadiť prísnejšie opatrenia

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od toho sú následne určené maximálne limity účastníkov.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Vyplýva to z nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré vyšli v pondelok vo Vestníku vlády SR s účinnosťou od 19. januára.

Úrad zároveň pripomenul, že potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní ochorenia COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom Európskej únie. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je možné určiť identitu preukazujúcej sa osoby.

Pravidlá na hromadných podujatiach

Všeobecne pre hromadné podujatia platí, že miesto ich konania musí byť vyhradené a vstup a výstup musí byť vyznačený. Vstup bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami, a to respirátorom a bez rozdielu, či ide o interiér alebo exteriér.

Organizátor musí byť takisto v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia a pri vstupe zabezpečiť dezinfekciu rúk návštevníkov. Podľa vyhlášky musí tiež často vetrať a vykonávať častú dezinfekciu priestorov, a to hlavne dotykových plôch, kľučiek či podláh v interiéri, ako aj predmetov.


Hygienické zariadenia musí vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami. Musí tiež zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, čo však neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, športovcov či umelcov pri výkone činnosti, osoby usadené v hľadisku či tie, ktoré budú v režime OP a OP+. Tam, kde je to možné, by mal organizátor zabezpečiť sedenie v každom druhom rade.

Tri skupiny podľa rizikovosti

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od toho sú následne určené maximálne limity účastníkov.

Za nízko rizikové podujatia sa považujú také podujatia, kde majú účastníci prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, platí tam zákaz konzumácie pokrmov a nápojov, je určené povinné sedenie a nespieva sa tam, respektíve nepovzbudzuje ani hlasno vokálne neprejavuje.


Takéto hromadné podujatia môžu fungovať v režime OP, a teda využívať najviac 50 % kapacity priestoru alebo zabezpečiť maximálnu návštevnosť 100 osôb. Medzi nízkorizikové podujatia tak možno zaradiť návštevu kina, avšak bez konzumácie jedál a nápojov v sále, ďalej tiež bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

Za stredne rizikové podujatia sa považujú tie, kde majú účastníci prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a je na nich dané fixné sedenie alebo státie. Tieto môžu fungovať v režime OP, avšak organizátor môže využívať najviac 25 % kapacity priestoru alebo tam môže vpustiť maximálne 100 osôb. Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino, v ktorom je povolená konzumácia jedál v sále, ako aj športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom či divadelné predstavenia s občerstvením.


Za vysoko rizikové sa považujú hromadné podujatia v prevádzke verejného stravovania a také, ktoré nespadajú do nízko alebo stredne rizikových podujatí. V rámci nich možno fungovať len v režime OP+ a môže sa ich zúčastniť maximálne 20 osôb.


Musí byť tiež dostupný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania, ktorý je nutné uchovať dva týždne po ukončení podujatia. Medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie