• Dnes je: Sobota 23. septembra 2023 meniny má Zdenka

Progresívne Slovensko vyzvalo Lengvarského, aby ukončil diskrimináciu gejov a sprístupnil im darovanie krvi

Progresívne Slovensko vyzvalo Lengvarského, aby ukončil diskrimináciu gejov a sprístupnil im darovanie krvi

Nikto by nemal byť vylúčený z darovania krvi pre svoju sexuálnu orientáciu.

Progresívne Slovensko (PS) vyzvalo ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) k ukončeniu diskriminácie gejov a bisexuálnych mužov pri darovaní krvi. V tlačovej správe o tom informoval hovorca PS Radovan Choleva.

Najvyšší čas vymaniť sa z predsudkov

Z darovania krvi sú na Slovensku podľa podpredsedníčky PS natrvalo vylúčení všetci muži, ktorí v dotazníku uvedú, že mali v posledných dvanástich mesiacoch sexuálny kontakt s iným mužom, čo je dlhoročná prax založená výlučne na predsudkoch.

„Je najvyšší čas, aby sa Slovensko vymanilo z dlhodobých predsudkov voči LGBTI ľuďom a riadilo sa súčasnými vedeckými poznatkami. Obmedzenie gejov pri darovaní krvi dlhodobo prispieva k ich stigmatizácii a diskriminácii a zbytočne oberá slovenské zdravotníctvo o cenné zásoby krvi,“ uviedla Plaváková.

Príkladom nám sú viaceré štáty

Členka predsedníctva PS Beáta Jurík upozornila že príkladom v odstraňovaní diskriminácie môže byť Francúzsko, Kanada či Grécko.

„Vo vyspelých demokratických krajinách už roky prehodnocujú obmedzenia pri darovaní krvi a nastavujú pravidlá tak, aby sa posudzovala výlučne rizikovosť sexuálneho správania, a to bez ohľadu na to, či ide o pohlavný styk medzi osobami odlišného pohlavia alebo rovnakého pohlavia. Nikto by však nemal byť vylúčený z darovania krvi pre svoju sexuálnu orientáciu,“ doplnila Jurík s tým, že presadzovanie princípu rovnosti a nediskriminácie je základom DNA modernej krajiny 21. storočia.


Darovanie krvi je krásnym prejavom solidarity, pretože vracia nádej a život miliónom ľudí

Zdravotníci na celom svete každodenne zachraňujú životy a zdravie pacientov, ich práca a úsilie však úzko súvisia s dostatočnými zásobami krvi.


Svetový deň darcov krvi, ktorý si pripomíname 14. júna, každoročne upriamuje pozornosť širokej verejnosti na bezpríspevkových darcov krvi.

Prejav solidarity

Ako informuje Slovenský Červený kríž (SČK) v tlačovej správe, nezištne darovaná krv vracia nádej a život miliónom ľudí.


Zároveň pripomína potrebu kontinuálneho zabezpečovania krvi a budovania udržateľných národných systémov založených na bezpríspevkových darcoch krvi. „Darovanie krvi je prejavom solidarity,“ píše SČK.


Darcov ocenili na diaľku

Pandemické obdobie obmedzilo stretnutia s mnohonásobnými darcami krvi, či už priamo na odberoch krvi, alebo počas slávnostných oceňovaní ich ľudskosti.


„Počas minulého roka sme na diaľku ocenili približne 10-tisíc darcov krvi Jánskeho plaketami alebo Medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického. Veríme však, že sa opäť budeme môcť vrátiť k skutočným stretnutiam,“ uviedla generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová Kesegová.

Slovenský Červený kríž spolu so svojimi zamestnancami, dobrovoľníkmi a miestnymi spolkami každoročne pripravujú celoslovenské aj lokálne kampane zamerané na získavanie prvodarcov a pravidelných darcov krvi a organizujú mobilné odbery krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúziologickými oddeleniami slovenských nemocníc.


Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Sociálna poisťovňa začne ľuďom zasielať dôchodkovú prognózu, závisieť bude od veku poistenca

socialna poistovna zacne ludom zasielat dochodkovu prognozu zavisiet bude od veku poistenca

Sociálna poisťovňa bude od roku 2026 zasielať poistencovi dôchodkovú prognózu, teda informáciu o jeho predpokladaných dôchodkových nárokoch.

Pripravovaný návrh vyhlášky

Ministerstvo práce a sociálnych vecí už pripravuje návrh vyhlášky, ktorou sa stanoví vzor dôchodkovej prognózy a podrobnosti o jej obsahu. Vyhláškou sa má stanoviť aj spôsob určenia predpokladaného dôchodkového veku poistenca a parametre, predpoklady a pravidlá na určenie zákonom vymedzených prognóz dôchodkových nárokov poistenca a na určenie vplyvu inflácie na tieto prognózy.

„Cieľom návrhu vyhlášky je preto vytvorenie jednotného dokumentu obsahujúceho informácie, ktoré majú uľahčiť porozumenie nárokom z povinného dôchodkového systému, prípadne stavu a hodnote úspor v starobnom dôchodkovom sporení,“ uviedlo ministerstvo.

Prognóza závisiaca od veku poistenca

Penzijnú prognózu poisťovňa sprístupní do 31. mája kalendárneho roka na elektronickom účte poistenca. Sociálna poisťovňa však bude povinná zaslať poistencovi dôchodkovú prognózu aj poštou.

Periodicita zasielania dôchodkovej prognózy bude závisieť od veku poistenca. Ak má poistenec viac ako 18 rokov a menej ako 50 rokov a bol dôchodkovo poistený aspoň jeden deň, dôchodkovú prognózu bude dostávať každých päť rokov. Ak má poistenec viac ako 50 rokov, bude penzijnú prognózu dostávať každý rok.

Tri scenáre

Dôchodková prognóza bude obsahovať základnú a alternatívnu prognózu výšky starobného dôchodku, získané obdobie dôchodkového poistenia a premenné, od ktorých je výška jeho budúceho dôchodku závislá, ako aj dôchodkový vek poistenca. Základná prognóza dôchodku má obsahovať tri scenáre, ktoré by sa mali odvíjať od predpokladaného vývoja parametrov ovplyvňujúcich výšku starobnej penzie.

Alternatívna prognóza má zohľadňovať zmeny faktorov, na ktoré má mať vplyv aj samotný poistenec, napríklad zvýšenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby, získanie dôchodkového poistenia, či účasť v druhom dôchodkovom pilieri. Dôchodková prognóza bude obsahovať aj informáciu o vplyve inflácie na výšku budúceho dôchodku.


Počasie