• Dnes je: Utorok 19. októbra 2021 meniny má Kristián

Potravinoví kontrolóri opäť úradovali, zistili stovky nedostatkov a udelili desiatky pokút

Potravinoví kontrolóri opäť úradovali, zistili stovky nedostatkov a udelili desiatky pokút

V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 117 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. Pokuty boli uložené vo výške 150 650 eur.

V období od 1. do 31. marca 2021 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) 3 189 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 104 kontrol s nedostatkami, celkovo bolo zistených 248 nedostatkov.

Kontroly aj mimo pracovnej doby

Prekontrolovaných bolo 872 právnych subjektov a 1 516 prevádzok. Najviac nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pomôcok, v hygiene skladovania a v dodržiavaní a evidencii teplotných režimov. ŠVPS SR o tom informovala na jej webových stránkach.


Z celkového počtu kontrol 3 189 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci marec vykonaných v stredných predajniach 951 (29,8 %), potom nasledujú malé predajne 792 (24,8 %) a hyper a supermarkety s počtom 605 kontrol (19,0 %).

Vykonaných bolo 27 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 5 kontrolách boli zistené nedostatky.

Najvyššia pokuta bola 24 000 eur

Počas úradných kontrol bolo odobratých 1 102 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli v polovici apríla ukončené analýzy u 620 vzoriek. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 15 vzoriek, čo z množstva ukončených vzoriek predstavuje 2,4 %.

Za účelom odstránenia zistených nedostatkov a vylepšenia práce boli na mieste uložené opatrenia a blokové pokuty v počte 98 v celkovej výške 1 650 eur. Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách.


V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 117 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. Pokuty boli uložené vo výške 150 650 eur. Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 1 287,60 eura, najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 24 000 eur.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie