• Dnes je: Nedeľa 03. decembra 2023 meniny má Oldrich

Pohľad na kvantitatívne uvoľňovanie a jeho vplyv na kryptomeny

Pohľad na kvantitatívne uvoľňovanie a jeho vplyv na kryptomeny

Kryptomeny fungujú v jedinečnom ekosystéme ovplyvnenom faktormi mimo konvenčnej menovej politiky, ako sú nálada na trhu, regulačné zmeny, technologický pokrok a vzory adopcie.

Kvantitatívne uvoľňovanie QE bolo kľúčovým nástrojom v arzenáli centrálnych bánk, najmä v časoch ekonomických turbulencií. Ide o silný nástroj menovej politiky, ktorý centrálne banky používajú na stimuláciu ekonomického rastu, keď sa tradičné opatrenia, ako napríklad úprava úrokových sadzieb, ukážu ako neúčinné.

Pochopenie kvantitatívneho uvoľňovania

Kvantitatívne uvoľňovanie zahŕňa centrálne banky, ktoré získavajú finančné aktíva, ako sú štátne dlhopisy. Táto akcia vlieva novovytvorenú menu do ekonomiky.

Centrálne banky zvyčajne nakupujú aktíva od obchodných bánk, finančných inštitúcií a príležitostne od otvoreného trhu. Zatiaľ čo štátne dlhopisy sú najbežnejšie nakupované aktíva, centrálne banky získať aj podnikové dlhopisy alebo cenné papiere kryté hypotékou.

Proces začína tým, že centrálna banka vydá novú menu na financovanie týchto akvizícií. Výsledný nárast peňažnej zásoby sa odovzdáva predajcom aktív, často komerčným bankám, výmenou za aktíva, ktoré prevedú do centrálnej banky.


Jedným z hlavných cieľov QE je stimulovať ekonomický rast, najmä keď sa konvenčné opatrenia, ako je úprava úrokových sadzieb, ukážu ako neúčinné. Nákupom značného množstva aktív, predovšetkým vládnych dlhopisov, centrálne banky zvyšujú dopyt po týchto aktívach a zvyšujú ich ceny. V dôsledku toho výnosy alebo úrokové sadzby týchto aktív klesajú. Nižšie dlhodobé úrokové sadzby podnecujú výdavky, pôžičky a investície do rizikovejších aktív, ako sú akcie a nehnuteľnosti.

Hlavným problémom QE je však jeho potenciál vyvolať infláciu. Vloženie značného množstva hotovosti do ekonomiky môže viesť k zvýšeniu cien, ak rast tovarov a služieb nedrží krok s expanziou peňažnej zásoby. Rozsah tohto rizika závisí od viacerých faktorov vrátane celkového zdravia ekonomiky, spotrebiteľského a obchodného správania a schopnosti centrálnej banky efektívne riadiť peňažnú zásobu.

Ako sa kvantitatívne uvoľňovanie rozširuje na kryptomeny

Hoci existujú paralely medzi určitými aspektmi kryptomien a dôsledkom QE, priame uplatňovanie konvenčnej menovej politiky na kryptomeny je náročnou záležitosťou vzhľadom na ich decentralizovaný charakter.


Kryptomeny ako Bitcoin a Ethereum fungujú v decentralizovaných sieťach a nepodliehajú regulácii vlády ani centrálnej banky. V dôsledku toho žiadna inštitúcia nemôže implementovať konvenčné opatrenia menovej politiky ako je QE, v odvetví kryptomien. Napriek tomu tu je možnosť zvážiť niektoré potenciálne dôsledky:


Dynamika ponuky : Na rozdiel od tradičného QE, niektoré kryptomeny, ako napríklad BTC s pevnou zásobou 21 miliónov coinov, majú limitované zásoby. V dôsledku toho sa dynamika ponuky líši a v dôsledku týchto obmedzení ponuky môže dôjsť k výkyvom hodnoty.


Forking a airdropy: V oblasti kryptomien sú nové tokeny príležitostne distribuované existujúcim hodlerom, podobne ako program QE centrálnej banky, čo zvyšuje množstvo tokenov. Tieto udalosti však často pramenia skôr z technického rozvoja alebo rozhodnutí Spoločenstva než z premyslenej menovej politiky.


Stabiecoiny a kolaterál: Určité stablecoiny, hoci nejde presne o QE, môžu potenciálne rozšíriť peňažnú zásobu, keď emitenti vytvoria viac stablecoinov krytých dodatočným kolaterálom. Tieto stablecoiny sú často spojené s aktívami v reálnom svete.


Dynamika trhu: Trhy s kryptomenami môžu zaznamenať kolísanie cien z rôznych dôvodov, vrátane trhového sentimentu, technologického pokroku, regulačných zmien a makroekonomických trendov. Niekedy možno tieto cenové zmeny porovnať s tým, ako menová politika ovplyvňuje tradičné aktíva.

Ako funguje kvantitatívne uvoľňovanie

QE je stratégia centrálnej banky na vkladanie peňazí do ekonomiky nákupom aktív s cieľom znížiť úrokové sadzby a podporiť ekonomickú aktivitu. Centrálne banky s právomocou zapojiť sa do QE, ako napríklad Federálny rezervný systém v USA či Európska centrálna banka používajú tento nástroj na stimuláciu ekonomiky, keď sa konvenčné politiky, ako napríklad úpravy úrokových sadzieb, ukážu ako nedostatočné.

Proces QE zahŕňa niekoľko krokov:

Ako prvé je stanovenie, kde centrálna banka hodnotí ekonomické podmienky, ktoré zaručujú QE, často počas recesie alebo období nízkej inflácie. Ďalším krokom je vyhlásenie, kde po prijatí rozhodnutia centrálna banka oznámi svoj zámer nakúpiť finančné aktíva, ktoré môžu zahŕňať akcie alebo dlhopisy z trhu.


Nasleduje nákup aktív, kde sa zvyšuje dopyt, ktorý zvyšuje ceny. Následne centrálna banka vytvára nové peniaze na financovanie týchto nákupov, ktoré používa na kompenzáciu predajcov, často bánk alebo finančných inštitúcií. Výsledkom je zvýšenie peňažnej zásoby, čo môže podporiť požičiavanie, investovanie a míňanie, čo v konečnom dôsledku stimuluje ekonomiku.


Primárnym cieľom QE je podporiť ekonomický rast zvýšením peňažnej zásoby a znížením dlhodobých úrokových sadzieb. Keď konvenčná menová politika zaostáva, QE podporuje poskytovanie pôžičiek, investícií a výdavkov, aby podporili rast a zároveň zmiernili deflačné tlaky.

Vplyv kvantitatívneho uvoľňovania na kryptomeny

Kvantitatívne uvoľňovanie môže mať nepriamy vplyv na kryptomeny prostredníctvom širokej dynamiky trhu. Keď sa centrálne banky zapoja do kvantitatívneho uvoľňovania, často znižujú úrokové sadzby a devalvujú fiat meny tým, že vlievajú peniaze do ekonomiky.

V reakcii na to sa niektorí investori môžu obrátiť na kryptomeny ako na alternatívnych uchovávateľov hodnoty v dôsledku zvýšenej likvidity a zníženej kúpnej sily tradičných aktív. Tento zvýšený dopyt po kryptomenách, ako je bitcoin, môže potenciálne zvýšiť ich hodnoty. Je však dôležité poznamenať, že tento efekt je primárne reakciou na ekonomické podmienky ovplyvnené QE a nie priamym výsledkom mechanizmov QE.


Kryptomeny fungujú v jedinečnom ekosystéme ovplyvnenom faktormi mimo konvenčnej menovej politiky, ako sú nálada na trhu, regulačné zmeny, technologický pokrok a vzory adopcie. Vzájomné pôsobenie medzi tradičnými finančnými trhmi a digitálnymi aktívami robí hodnotenie vplyvu QE na kryptomeny zložitým a mnohostranným.

Kritika a obmedzenia kvantitatívneho uvoľňovania


Aj keď QE môže byť cenným nástrojom v časoch hospodárskej krízy, nie je bez časti kritiky a obmedzení:Príjmová nerovnosť: QE často prospieva vlastníkom aktív, najmä bohatým, ktorí vlastnia finančné aktíva, ako sú akcie a dlhopisy, čím sa prehlbuje nerovnosť príjmov.


Deformácia trhu: Zvýšená likvidita v dôsledku kvantitatívneho uvoľňovania môže podporiť nadmerné špekulácie a bubliny aktív na finančných trhoch, čo môže viesť k zvýšeniu cien aktív na neudržateľnú úroveň. Vyššia volatilita na trhoch s kryptomenami môže vyplývať aj zo zvýšenej likvidity, čo ich robí menej príťažlivými pre tradičných investorov.


Inflácia a rast: Vplyv QE na infláciu a reálny ekonomický rast môže byť mierny, najmä v obdobiach neistoty alebo keď sú úrokové sadzby už veľmi nízke.


Deformované finančné trhy: QE môže narušiť správne fungovanie finančných trhov umelým potláčaním úrokových sadzieb a deformovaním výnosových kriviek, čo sťažuje investorom hodnotenie rizika a efektívne alokovanie zdrojov.


Znížená efektívnosť: Nadmerné spoliehanie sa na nekonvenčné menové opatrenia, ako je QE, môže časom znížiť ich účinnosť a centrálnym bankám tak zostane menej nástrojov na riešenie budúcich ekonomických výziev.


Oslabovanie meny: QE môže viesť k slabšej mene, čo môže vyvolať obavy z globálnej obchodnej nerovnováhy a konkurenčnej devalvácie meny.

Kvantitatívne uvoňovanie je komplexný a účinný nástroj menovej politiky s ďalekosiahlymi dôsledkami. Aj keď môže nepriamo ovplyvňovať kryptomeny a tradičné finančné trhy, jeho účinnosť a vplyv ovplyvňuje množstvo faktorov, vďaka čomu je predmetom prebiehajúcej diskusie a skúmania vo svete ekonómie a financií.


Zdroje : https://cointelegraph.com https://www.investopedia.com


Článok vznikol v spolupráci s Trader 2.0


Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Zoroslav Kollár opätovne zdraví Sulíka, tentokrát hovorí o podivnom biznise s ropnými produktami (video)

zoroslav kollar opatovne zdravi sulika tentokrat hovori o podivnom biznise s ropnymi produktami video

3.12.2023 (SITA.sk) - Richard Sulík mal počas svojho ministrovania nastaviť biznis s ropou a ropnými produktmi tak, aby vyhovoval istým firmám. Ide o ropu a ropné produkty, ktoré má štát uskladnené pre prípad núdze.

Podivný biznis s ropnými produktami

Ako ďalej uviedol vo svojom najnovšom videu podnikateľ a právnik Zoroslav Kollár, celý biznis sa točí okolo spoločnosti Zväz pre skladovanie zásob, a.s., v ktorej má malý podiel aj bratislavská rafinéria Slovnaft, ktorá patrí medzi hlavných hráčov pri skladovaní núdzových zásob ropy a ropných produktov.

„Ekonomické výsledky tejto spoločnosti sú priam ohromujúce. Spoločnosť má iba jedného zamestnanca, obrat takmer 20 miliónov eur a zisk 3 milióny eur ročne. Firma snov. Takúto rentabilitu dosahujú iba drogoví díleri a obchodníci s bielym mäsom,“ podotkol Kollár. Podivný biznis sa má podľa Zoroslava Kollára točiť cez štátnu firmu Spoločnosť pre skladovanie, ktorá je jedna zo zakladateľov Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov.

Čoskoro končiaca zmluva

„Zväz pre skladovanie zásob si prenajíma od Spoločnosti pre skladovanie jej 70 percent skladovacích kapacít dlhodobo. To znamená, že má absolútny a nerušený monopol. Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov sa tvári, že skladuje ropu a ropné produkty u skladovateľa, ktorý jej ponúka najlepšie podmienky. Nuž, ľahko sa vyhráva verejné obstarávanie, keď je niekto jediný na Slovensku. Dobre vymyslené,“ dodal Zoroslav Kollár, podľa ktorého štátu pre nastavenie takéhoto biznisu vzniká každoročne strata vo výške niekoľkých miliónov eur.

Richarda Sulíka po nástupe do funkcie ministra hospodárstva mali podľa Zoroslava Kollára spriaznení podnikatelia upozorniť, že zmluva medzi Zväzom pre skladovanie zásob a Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov končí v roku 2025.

Zmluva vďaka Sulíkovi

„Takže sa stalo niečo na Slovensku nevídané. Agentúra vyhlásila súťaž na skladovanie ropy a ropných produktov už v roku 2021 a verejné obstarávanie úspešne ukončila v roku 2022. To znamená, tri roky pred uplynutím doby, na ktorú mala zabezpečené skladovanie. Asi by sme ich mali za to pochváliť, ale nie je veľmi za čo. Spoločnosť Zväz pre skladovanie zásob má vďaka kooperácii so štátom monopol, takže verejné obstarávanie malo už vopred jasného víťaza. Vďaka Richardovi Sulíkovi má súkromná firma s jedným zamestnancom zabezpečenú zmluvu na ďalších 15 rokov,“ doplnil Zoroslav Kollár.

Za desať rokov má tak podľa neho Zväz pre skladovanie zásob zabezpečený príjem vo výške takmer 300 miliónov eur. Spoločnosť Zväz pre skladovanie má ešte podľa Zoroslava Kollára zarobiť ďalšie milióny pri výmene starých zásob ropy či ropných produktov.


Počasie