• Dnes je: Utorok 02. marca 2021 meniny má Anežka

Pandémia očami slovenských dokumentaristov (video)

Pandémia očami slovenských dokumentaristov  (video)

Pandémia SK štartuje na obrazovkách Dvojky od stredy, 20. januára od 21.00 h. vždy v dvoch častiach za sebou.

Pandémia koronavírusu sa stala súčasťou našich životov. Zasiahla do takmer všetkých oblastí a týka sa každého jedného z nás.

Deväť slovenských dokumentaristov sa na ňu pozrelo z rôznych uhlov a výsledky ich tvorivej práce RTVS prinesie na obrazovky Dvojky už od stredy 20. januára v novom dokumentárnom cykle Pandémia SK.

Séria dokumentárnych filmov, ktoré vznikli v koprodukcii RTVS a TRIGON PRODUCTION je svedectvom slovenských filmových režisérov o tom, proti čomu, za čo a ako bojujeme.


Predstavuje ľudí, ktorí boli a sú neviditeľní a odvážne zachovávajú chod spoločnosti aj v prebiehajúcich sťažených podmienkach.


Všetkých 10 častí dokumentárnej série prezentuje fakty v súvislostiach a dáva prísnym opatreniam hlbší význam. Divák má možnosť zamyslieť sa nad prioritami života a prehodnotiť svoje postoje. „Pre ďalšie generácie potrebujeme zachovať správu o tom, za čo sme bojovali v prítomnosti neviditeľnej hrozby. Korona osvetlila tmavé kúty spoločnosti a myslím si, že nám boj s ňou pripomenul aj iné hodnoty, na ktoré sme rezignovali dávno predtým," uviedol pohnútky zrealizovať tento projekt producent TRIGON PRODUCTION Patrik Pašš. Tvorcovia zaznamenali pozoruhodnosti a nové poznatky o nás samých, o spôsobe a dôsledkoch nášho životného štýlu, hodnotách a princípoch, o ktoré sa dokážeme aj v kríze oprieť.

V desiatich dokumentoch účinkuje celý rad špičkových slovenských odborníkov z rôznych oblastí medicíny, biológie, zdravotníctva, školstva, sociálnych vied, hrdinovia z prvých línií a mnohí ďalší. PANDÉMIA SK predstavuje žánrovo pestro spracované témy. Od autorských esejí, po mozaikovité strihové dokumenty, populárno-vedecký žáner, sondy do sociálneho prostredia až po road movie.


Každý autor našiel svojské spracovanie témy tak, aby boli fenomény krízového stavu zobrazené rôznymi názormi a zároveň príťažlivo pre čo najširšie publikum. „Je povinnosťou verejnoprávneho média, aby hľadalo odpovede na otázky, ktoré trápia každého z nás. Zámerom je ponúknuť divákovi ucelenú sériu z rôznych oblastí spoločenského života, ktorých sa pandémia existenčne najviac dotkla. Každý dokument zo série je originálny prístupom spracovania, obsahom aj vizualizáciou. Núti k zamysleniu a nabáda k poznaniu, kto sme, kam smerujeme a hlavne ako to rozumne spolu zvládneme," uviedol dramaturg RTVS Robert Valovič.


Pandémia SK štartuje na obrazovkách Dvojky od stredy, 20. januára od 21.00 h. vždy v dvoch častiach za sebou.


Čomu sa venujú jednotlivé dokumentárne filmy?

PANDÉMIA SK: ĽUD VERZUS KORONA, režisér Peter Pokorný, vysielanie 20. 1. o 21.00 h na Dvojke


Prvý diel série mapuje vpád pandémie, karantény, lockdown krajiny, dilemu obyvateľstva, koho, či alebo čo chrániť. Zároveň je silným apelom na občiansku statočnosť a zodpovednosť. Zo záplavy poloprávd a emócií vystupujú názory epidemiológov, virológov ako aj expertov na karanténu ako je napríklad Ivo Baláži. Film tiež jasne formuluje význam obmedzenia osobnej slobody. Autor dielu mapuje nálady v spoločnosti a film ústí do rozhovoru s osobnosťou, ktorá hrala nemalú úlohu pri formovaní verejnej mienky počas nepopulárnych opatrení - s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.


PANDÉMIA SK: VÝPRAVA K ZAČIATKU, režisér Peter Hledík, vysielanie 20. 1. o 21.30 h na Dvojke


V druhej časti prinesieme vedecké vysvetlenie prepuknutia globálnej epidémie koronavírusu. Kde sa vzal tak agresívny vírus a je jeho dominancia viditeľným prejavom začiatku konca našej civilizácie? Autor stavia súčasnú pandémiu do perspektívy rastúcej miery zasahovania človeka do rovnováhy v prírode a skúma súboj síl v prírode. Dnes už je vedecky dokázané, že vírus má predpovedateľný vzorec správania, jeho šírenie je súčasťou vedeckého bádania a poznania už stáročia. Vo filme účinkujú speleológovia, virológovia, prof. Silvia Pastoreková, doc. Boris Klempa, prof. Fedor Čiampor a ďalší.

PANDÉMIA SK: PRÍBEH MUŽA, režisér Peter Hledík, vysielanie 3. 2. na Dvojke


Skaza koronavírusu na tele i duši človeka. Doc. Peter Celec, Dr. Peter Sabaka, prof. Ján Pečeňák a Dr. Michal Palkovič popisujú cestu vírusu do ľudského organizmu, ako aj predpoklady prepuknutia ochorenia Covid-19. Prekvapujúco môže pôsobiť súvislosť ochorenia s psychiatrickými diagnózami ako následkami stále bežnejších stavov úzkosti, paniky a depresie. Problém devastačných vlastností COVID-u vnímame aj v súvislosti s inými agresívnymi civilizačnými ochoreniami, ktorým sa zvlášť na Slovensku nevenuje pozornosť a ústia do úmrtí, ktoré sú popisované ako odvrátiteľné.


PANDÉMIA SK: ŠKOLSTVO VERZUS KORONA, režisér Dominik Jursa, vysielanie 3.2. na Dvojke


Film o príchode pandémie do personálne i finančne poddimenzovaného vzdelávacieho systému si kladie otázku, čo sa dá na dlhom výpadku vyučovania ešte zachrániť a v čom spočívajú trvalé škody. Film takto skúma náročnosť školského systému nielen voči žiakom, ale aj sebe a ústi do mozaiky príbehov o kreativite a výdrži učiteľov ako aj o ich nevyčerpateľnom idealizme. V čase nástupu druhej vlny nastáva reflexia, čo sme sa naučili v prvej vlne koronakrízy. Opäť sa potvrdzuje téza, že systém stojí a padá na duchaprítomnosti a akcieschopnosti jednotlivcov. Dokonca sa ponúka úvaha, či ľudská odvaha a sila ľudskosti učiteľov nie je dôležitejšia ako vedomosti zo školských osnov...


PANDÉMIA SK: FAUNOVA ZÁHRADA, režisér Nikita Slovák, vysielanie 10. 2. na Dvojke


Ľudia živiaci sa umeleckými výkonmi stratili v koronakríze zdroj obživy zo dňa na deň. Film si kladie otázku, nakoľko spoločnosť chce a potrebuje umenie, ako si ho vie vážiť a či ho dokáže chrániť pred zánikom. Nikita Slovák situuje svoje rozprávanie do záhrady sochára Andreja Rudavského, kde rodina jeho syna Ondreja vytvára ostrov slobody a umenia aj pre ďalších umelcov. Vrcholné umelecké výkony sú výsledkom desaťročia trvajúceho štúdia a kultivácie talentu. Výpadok možnosti pracovať núti umelcov do zmeny profesií a ohrozuje tak udržanie excelentnosti ich umeleckých profesií.

PANDÉMIA SK: IHLA A NIŤ, režisér Jaro Vojtek, vysielanie 10. 2. na Dvojke


Korona v rómskej komunite. Bez ľudskosti prepadávajú cez okraj spoločnosti najohrozenejšie generácie chudobných a nevzdelaných. Korona osvetlila tmavé kúty našej spoločnosti, sociálna sonda odhaľuje v prostredí úpadku ostrovček dobra. Jaro Vojtek objavuje rómsku komunitu, v ktorej malá skupinka žien bezodkladne šila a rozdávala rúška. Niekoľko dobšinských učiteliek zo ZŠ sa okrem domácich úloh stará aj o maloleté mamičky v osade. Robia to už roky a niektoré z ich „žiačok- mamičiek" už pôsobia vo svojej komunite samostatne. V podceňovanej komunite nachádza hrdinky, ktorá spúšťajú ozdravný mechanizmus v osade - kultivujú, vzdelávajú, osvecujú a uzdravujú zúboženú osadu zvnútra. Ihla a niť sú symbolmi rozvoja komunity: Kto dá do ruky strádajúcemu nástroj a materiál, umožní mu samostatne pracovať. Účinkuje učiteľka Eleonóra Liptáková a členky združenia Detstvo Deťom.


PANDÉMIA SK: V PRVEJ LÍNII, režisér Daniel Svoreň, vysielanie 17. 2. na Dvojke


Boj o život pacientov s COVID-19 v slovenskom zdravotníctve v réžii Daniela Svoreňa. Zoči voči neznámemu ochoreniu sa otriasa celý systém verejného zdravotníctva ako aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Primárka infektológie Dr. Alena Koščálová, šéf Lekárskeho odborového združenia a člen permanentného krízového štábu Dr. Peter Visolajský, koordinátor nemocničných kapacít štátny tajomník MZ SR Dr. Peter Stachura či lekárka Mobilnej intervenčnej jednotky Dr. Lucia Roussier a mnohí lekári v prvej línii naprieč celým Slovenskom... Idú nad hranice kapacít, aby udržali pri živote tisíce, ktorých život visí na vlásku...

PANDÉMIA SK: NÁVODY PREŽITIA, režisérka Soňa Gyarfašová, vysielanie 17. 2. na Dvojke


O hľadaní ciest ľudí, ktorých ekonomicky či existenčne zasiahla koronakríza. Očami Soni Gyarfašovej na ceste s Dorotou Nvotovou. Koronakrízou, teda pandémiou a následnými opatreniami, utrpeli takmer všetky oblasti ekonomiky. Excentrická speváčka, herečka a moderátorka Dorota Nvotová nečaká na „pomoc zhora". Predáva svoj klavír, skladá pesničky na želanie a vydáva sa na cestu po Slovensku, kde stretáva ľudí, ktorých ekonomicky alebo existenčne pandémia a následné opatrenia zasiahli. Spolu s ňou sledujeme ich boj s touto životnou situáciou. Čo ich trápi, ako to všetko cítia oni? Odvodzujeme svoju hodnotu len od práce? Aké boli ich životy predtým a ako ich to zmenilo? Jestvuje kľúč, ako túto krízu riešiť? Jestvuje akýsi návod na prežitie?


PANDÉMIA SK: ZLATÁ KLIETKA, režisérka Yvonne Vavrová, vysielanie 24. 2. na Dvojke


Dilemy v zariadení pre seniorov v čase koronakrízy. Chráni či skôr ničí nariadená izolácia ľudí v seniorskom veku, na sklonku ich života? Film zobrazuje zraniteľnosť, ale i silnú životaschopnosť a flexibilitu ľudí ošľahaných životom. Na Slovensku je niečo viac ako jeden milión starobných dôchodcov. Bremeno zodpovednosti spoločnosti a mladších generácii je obrovské.

PANDÉMIA SK: SLOVENSKO POMÁHA, režisérka Lucia Kašová, vysielanie 24. 2. na Dvojke


Zmysel práce slovenských zdravotníkov v zahraničí pohľadom Lucie Kašovej. Strach z ochorenia COVID-19 vypukol najvýraznejšie v problematických oblastiach, kde pritvrdil núdzu a strach o budúcnosť. Pomocou na okraji EÚ minimalizujeme ohrozenie doma. Keď prepukla korona, zrak sa uprel na prof. Krčméryho, ktorý má s vírusmi výnimočnú skúsenosť - dlho po svete epidémie skúmal, zachraňoval, aj ako lekár, aj ako organizátor zabezpečovania starostlivosti. Počas pandémie sa stará o bratislavských bezdomovcov, no zároveň manažuje misie po celom svete. Do gréckej Morie, kempu s 13.000 utečencami sa chystá Mária Jackuliaková, expert na ošetrovanie hlbokých chronických rán. Avšak v tábore utečencov spôsobuje strach z nákazy, izolácie a karantény ďalšie nepokoje. Ukázalo sa, že vypuknutie pandémie priťažilo predovšetkým skupinám ľudí, ktorí strádali už pred krízou. Film je silným apelom k tolerancii, výzvou nenechať rozhorieť ohne nenávisti elimináciou jestvujúceho zla. Ako? Pomocou druhým.

Čo nám lockdown vzal: Návrat do normálu môže byť náročný pre dospelých, deti aj zvieratá, tvrdí psychologička


Počasie