• Dnes je: Nedeľa 25. júla 2021 meniny má Jakub

Neliečená depresia môže ohroziť náš príjem. Ako ho chrániť?

Neliečená depresia môže ohroziť náš príjem. Ako ho chrániť?

Pretrvávajúca pandémia síce spôsobila zvýšený záujem o ochranu zdravia, no karanténne opatrenia odhalili zlý duševný stav Slovákov.

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Pretrvávajúca pandémia síce spôsobila zvýšený záujem o ochranu zdravia, no karanténne opatrenia odhalili zlý duševný stav Slovákov.

Aktuálne na Slovensku trpí depresiou asi 300 000 ľudí.

Z prvotného epidemiologického výskumu na Slovensku vyplýva, že až 67 % l?udí s príznakmi depresie sa nelieči. Ročné náklady, spojené s liečbou fyzických ochorení, ktoré sú dôsledkom alebo alebo sprievodným faktorom vel?kej c?asti duševných porúch sa odhadujú na 2,1 miliardy eur, teda 2,4 % HDP. Ako chrániť svoje duševné zdravie a príjem v čase pandémie?

Duševné choroby sú stále tabu

Depresia má podľa odborníka široké spektrum príznakov a jej dopad ovplyvňuje všetky oblasti života, od pracovného až po partnerský. Typickými príznakmi sú „pokles energie, strata chuti do aktivít, strata chuti stretávať sa s ľuďmi, pokles nálady, strata zmyslu a podobne,“ vysvetľuje psychológ Peter Vokoun.


Depresia ako ochorenie môže byť podľa vážnosti dôvodom na uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti alebo invalidity. „V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti sa jedná o krátkodobý prechodný stav, kedy sa adekvátnou liečbou dosiahne vyliečenie pacienta,” hovorí Zuzana Dvoráková, hovorkyňa Sociálnej poisťovne. Podľa údajov Sociálnej poisťovne novohlásených dočasných pracovných neschopností pre duševné poruchy a poruchy správania za obdobie od roku 2016 do 2020 stúpli o 10 %. Ako príčina dočasnej pracovnej neschopnosti sú dlhodobo na ôsmom až deviatom mieste.


„Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, kedy napriek adekvátnej liečbe nedôjde k úplnému uzdraveniu pacienta s určitou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je už dôvodom na uznanie invalidity,” vysvetľuje Zuzana Dvoráková. Diskusná štúdia Duševné zdravie a verejné financie z roku 2020 uvádza, že z prvotného epidemiologického výskumu na Slovensku vyplýva, že až 67 % l?udí s príznakmi depresie sa nelieči. To potvrdzujú aj údaje Sociálnej poisťovne, podľa ktorých napriek zvyšujúcemu sa počtu ľudí trpiacich depresiou, krivka uznaných prípadov invalidity pre duševné poruchy a poruchy správania klesá. Príčinu neliec?enia sa vidí psychológ najmä v spoloc?enskej stigme a slabej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Verejnosti podľa neho chýbajú informácie, ktoré by pomohli zmeniť tento obraz. „Pozorujem, že ľudia, ktorí zažívajú trápenie sa cítia sami, nepochopení. O depresii sa stále hovorí málo, napriek tomu, že aktuálna situácia spôsobila, že množstvo ľudí s príznakmi depresie sa zvyšuje,” pokračuje Vokoun.

Ochrana príjmu v súvislosti s duševnými chorobami

Odborníci z oblasti životného poistenia pritom upozorňujú na dôležitosť krytia psychických chorôb v súvislosti s ochranou príjmu ako je pripoistenie invalidity a sporadicky aj závažné ochorenia. Tie podľa nich patria k najkomplexnejším a najvýznamnejším krytiam na zmluve rizikového životného poistenia. Podľa Kataríny Faktorovej, riaditeľky divízie Životného poistenia, Investícií a Penzií Finportal, pandémia u ľudí spôsobila zvýšený záujem o ochranu zdravia. „Ak človek cíti bezprostrednú hrozbu, potrebu ochrany vidí významnejšie, než predtým.” Ďalej upozorňuje, že „v súvislosti s fyziologickými následkami COVID-19 je na zmluve štandardne krytá smrť, invalidita, práceneschopnosť a hospitalizácia. Preto je dôležité ubezpečiť sa, či má tieto pripoistenia klient na zmluve dojednané. COVID- 19 priamo nie je krytý v pripoistení ochorení, ktoré podliehajú tabuľke poisťovňou vymenovaných chorôb, avšak sú tam kryté ochorenia, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou vzniknú v dôsledku ťažšieho priebehu samotného COVID-u ako napríklad ochorenie pľúc spôsobené dychovou nedostatočnosťou.” Podľa jej slov netreba opomínať ani psychické následky spôsobené týmto ochorením. Tie väčšina poisťovní kryje v rámci invalidity a niektoré produkty úzky okruh diagnóz aj pripoistením závažných ochorení. „V prípade ak má klient existujúcu zmluvu, mal by si skontrolovať pripoistenia a výluky v súvislosti s epidémiou ako i s pychickými ochoreniami všeobecne. Ak poistenie ešte len zvažuje, zveriť sa do rúk odborníka, ktorý mu odporučí to najlepšie s dôrazom aj na krytie následkov ochorenia, ktoré je dnes najviac skloňovanou témou,” dodáva Faktorová.

Informačný servis

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie