• Dnes je: Utorok 19. októbra 2021 meniny má Kristián

Návrh zákona o výstavbe môže výrazne zdražieť stavby. Zníži sa dostupnosť bývania?

Návrh zákona o výstavbe môže výrazne zdražieť stavby. Zníži sa dostupnosť bývania?

Funkčné územné plánovanie a kvalitné procesy povoľovania stavieb sú prínosom aj pre štát a samosprávy.

Návrh zákona o výstavbe, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, prinesie radikálne zvýšenie poplatkov za povolenie stavby. Upozornil na to Inštitút urbánneho rozvoja (IUR). Hoci priznáva, že dnešné poplatky sú relatívne nízke, na strane druhej pripomína, že navrhnutý nárast prinesie ďalší rast cien bytov, a tým aj ďalšie znižovanie dostupnosti bývania.

Rádovo vyššie poplatky za povoľovanie výstavby podľa inštitútu nie sú nutné, keďže štát získa viac inde. IUR predpokladá, že zjednodušenie a skrátenie konaní povedie k rastu stavebnej produkcie len o 5 až 10 percent.

V prípade nárastu o 7,5 percenta narastie objem stavebnej produkcie z približne 5 miliárd eur na vyše 5,4 miliardy eur. Z tohto nárastu získa štát vyše 76 miliónov eur na dani z pridanej hodnoty.

Úspora z digitalizácie

Zrýchlenie a zjednodušenie povoľovacích procesov bude pozitívne vplývať podľa IUR na príjmy a výdavky štátneho rozpočtu a prinesie popri rastu celkového objemu výstavby aj vyšší príjem z daní. Skrátenie povoľovacieho procesu umožní skoršiu realizáciu verejných investícií, aj tým aj úsporu vyplývajúcu z medziročného rastu cien stavebnej produkcie.

Zrýchlenie výstavby realizovanej verejným sektorom prinesie úsporu z digitalizácie, ktorá bola vyčíslená len pre súkromný sektor. Podobne zrýchlené povoľovania novej výstavby budú znamenať skoršiu realizáciu stavieb, a tým aj skoršie platby dane z nehnuteľností pre samosprávy. Zrýchlené povoľovania novej výstavby bude znamenať skoršiu realizáciu stavieb, čo znamená skorší príjem DPH a dane z príjmov.


IUR si na jednej strane uvedomuje možné benefity, ktoré nový stavebný zákon prinesie po skončení prechodného obdobia tak stavebníkom, ako aj štátu, na strane druhej však nepovažuje za správne radikálne zvýšenie poplatku za stavebné povolenie.


Podľa inštitútu stavebníctvo samotné predstavuje výrazný podiel na HDP, je významným zamestnávateľom, ale aj tvorcom životného prostredia v mestách a obciach.

Poplatky ovplyvnia konkurencieschopnosť Slovenska

„Funkčné územné plánovanie a kvalitné procesy povoľovania stavieb sú prínosom aj pre štát a samosprávy. Kvalitná regulácia prináša aj vyššie príjmy pre štát, preto by jej finančné náklady nemal znášať len stavebník,“ zdôrazňuje Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ IUR s tým, že vyššie poplatky negatívne ovplyvnia konkurencieschopnosť Slovenska.


Ako pripomína Juraj Suchánek, poplatky za vydanie stavebného povolenia sú v susedných krajinách na úrovni rozsahu rádovo nižšom ako u nás navrhovaný poplatok.

„S výraznejším nárastom poplatku za vydanie stavebného povolenia (oproti súčasnému stavu) môžeme súhlasiť len v súbehu s rovnocenným znížením poplatku za rozvoj tak, aby nedošlo k ďalšiemu, už dnes vysokému, finančnému zaťažovaniu novej výstavby vrátane nových bytov,“ pripomína Suchánek.


Zároveň dodal, že na zverejnené návrhy zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe už netrpezlivo čakajú nie len stavebníci a odborná verejnosť, ale celá spoločnosť. Aj preto je dôležité podľa neho, aby do 25. júna prišli k návrhom pripomienky, ktoré pomôžu z nich urobiť čo najkvalitnejšie zákony.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie