• Dnes je: Nedeľa 24. októbra 2021 meniny má Kvetoslava

Najvyšší správny súd má nový disciplinárny poriadok, odobrila ho vláda

Najvyšší správny súd má nový disciplinárny poriadok, odobrila ho vláda

Disciplinárny poriadok predložila na rokovanie ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda v stredu 25. augusta odobrila disciplinárny poriadok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorý na rokovanie predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Najvyšší správny súd SR, ktorý začal fungovať od 1. augusta, má disponovať disciplinárnou právomocou voči sudcom, prokurátorom a ak tak ustanoví zákon, aj voči iným osobám.

Cieľom návrhu zákona je preto upraviť a zjednotiť procesnú úpravu disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred najvyšším správnym súdom. Zároveň odstraňuje súčasný stav disciplinárnych konaní.

Ako uviedol rezort v prekladanom návrhu, platná právna úprava disciplinárneho konania je charakteristická najmä svojou výraznou roztrieštenosťou a pôvodný zámer zákonodarcu zveriť disciplinárnu právomoc jednotlivým právnickým stavom sa v praxi neosvedčil.

Odvolanie len voči najprísnejšej sankcii

Predložený návrh zákona zjednocuje procesné pravidlá disciplinárneho konania pre viaceré právnické povolania a disciplinárnu právomoc zveruje do rúk sudcom z povolania spolu s reprezentantmi stavu, ktorého je disciplinárne stíhaný členom – prísediaci.

Disciplinárnu zodpovednosť bude vyvodzovať najvyšší správny súd prostredníctvom senátov, ktoré sa v zákone nazývajú disciplinárne senáty.

Zloženie disciplinárnych senátov sa navrhuje v pomere 3:2, pričom ide o troch sudcov najvyššieho správneho súdu a dvoch prísediacich, ktorí sú z nesudcovského prostredia, teda buď prokurátori, súdni exekútori alebo notári, či iné osoby z právnického prostredia podľa toho, kto je disciplinárne obvineným.

Disciplinárne konanie pred najvyšším správnym súdom je koncipované ako návrhové konanie a je nastavené primárne ako jednostupňové konanie, pričom odvolanie bude prípustné len proti disciplinárnemu rozhodnutiu, ktorým sa ukladá najprísnejšia sankcia spočívajúca v odvolaní z funkcie. Súčasne sa pripúšťa obnova konania.

Zloženie senátov sa bude obmieňať

Predsedov disciplinárnych senátov, sudcov disciplinárnych senátov a ich zastupovanie určuje na obdobie troch rokov predseda Najvyššieho správneho súdu SR. Zloženie všetkých disciplinárnych senátov sa musí po uplynutí troch rokov zásadným spôsobom obmeniť.

Návrh nového disciplinárneho súdneho poriadku tiež stanovuje pre disciplinárny senát spravidla trojmesačnú alebo za splnenia zákonných podmienok šesťmesačnú lehotu pre vydanie disciplinárneho rozhodnutia.

Účinnosť návrhu zákona navrhuje rezort spravodlivosti od 1. decembra 2021 s výnimkou ustanovení, ktoré upravujú kreovanie databáz prísediacich sudcov disciplinárnych senátov, u ktorých sa navrhuje účinnosť 15. novembra 2021, a to z dôvodu, aby sa mohol proces ustanovenia prísediacich sudcov spustiť čo najskôr.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie