• Dnes je: Sobota 10. júna 2023 meniny má Margaréta

Model jeden lekár a jedna sestra je neudržateľný, podľa vlády treba zaviesť nové modely organizácie práce

Model jeden lekár a jedna sestra je neudržateľný, podľa vlády treba zaviesť nové modely organizácie práce

Podľa stratégie je nevyhnutné posilniť personál ambulancií inými zdravotníckymi a nezdravotníckymi pracovníkmi a zaviesť nové spôsoby organizácie práce.

Prevažujúca ambulantná prax s modelom jeden lekár a jedna sestra je neudržateľná. Dôvodom je starnutie populácie, nárast chronických ochorení, nedostatok lekárov či ich vysoký priemerný vek.

Ambulancie by mali zaviesť nové modely organizácie práce. Uvádza sa to v aktualizovanej stratégii starostlivosti o zdravie do roku 2030, ktorý v utorok schválila vláda. Rezort zdravotníctva ako predkladateľ stratégie po pripomienkach Asociácie na ochranu práv pacientov a Asociácie súkromných lekárov tak v materiáli konkretizoval víziu riešenia nedostatočného počtu lekárov.

„Nedostatok ľudských zdrojov v zdravotníctve je dlhodobým a významným problémom mnohých európskych krajín, pričom pandémia ochorenia COVID-19 predmetnú situáciu ešte zhoršila,“ napísal predkladateľ.

Zvýšenie počtu absolventov

S podporou eurofondov vláda plánuje zvýšiť záujem zdravotníkov o kariérne vzdelávanie a zabezpečiť moderné vybavenie najmä vzdelávacích pracovísk.

V stratégii je zdôraznený fakt, že zvýšenie počtu absolventov je možné iba po navýšení financií pre stredné a vysoké školy zdravotníckeho zamerania a optimalizácii ich personálneho a technického vybavenia. Zároveň sa počíta s novou koncepciou všeobecného lekárstva a primárnej pediatrie s predpokladaným schválením do konca roku 2022.


Podľa stratégie je nevyhnutné posilniť personál ambulancií inými zdravotníckymi a nezdravotníckymi pracovníkmi a zaviesť nové spôsoby organizácie práce. Cieľom je obslúžiť vyšší počet pacientov ako dnes a komplexne riešiť širšiu škálu chronických ochorení všeobecným lekárom namiesto návštevy špecialistu. Tým sa má zlepšiť prístup pacientov k všeobecným lekárom či zvýšiť atraktívnosť odboru všeobecného lekárstva a pediatrie.


„V segmente špecializovanej ambulantnej starostlivosti je potrebné aktualizovať súčasnú podobu verejnej minimálnej siete,“ uvádza sa v stratégii.

Čerpanie eurofondov

Dnešné normatívy neodrážajú existujúci problém nedostatku špecialistov. Sú určené na úrovni kraja a vykazujú, že sieť je naplnená.


Okresy v rámci kraja však môžu trpieť nedostupnosťou špecialistov. „Normatívy pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť je potrebné stanoviť na úrovni menších územných jednotiek, napríklad okresov, podľa špecifík a potrieb jednotlivých odborností,“ predpokladá stratégia.

Aktualizácia strategického rámca starostlivosti o zdravie je jednou z podmienok čerpania eurofondov v programovom období 2021 až 2027. Materiál definuje strategické zámery na zlepšovanie zdravia obyvateľov a skvalitňovanie ambulantnej, ústavnej starostlivosti a elektronického zdravotníctva. V týchto oblastiach stanovil cieľové hodnoty, ktoré sa majú dosiahnuť v roku 2030 a určil nástroje, ako ich naplniť.


Plnenie cieľov bude verejne dostupné a bude ho monitorovať rezort zdravotníctva a komisia zložená zo zástupcov aj z externého prostredia. Zámery sa budú financovať zo štátneho rozpočtu, verejného zdravotného poistenia a eurofondov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

V bratislavskom Starom Meste pribudla socha od mladého slovenského sochára Róberta Palúcha

v bratislavskom starom meste pribudla socha od mladeho slovenskeho sochara roberta palucha

10.6.2023 (SITA.sk) -

Svoj záväzok prinášať umenie do verejných priestorov deklarovala Proxenta už pred niekoľkými rokmi. Podľa Pavla Kožíka, generálneho riaditeľa a majiteľa investičnej skupiny, je zámerom Proxenty prinášať pridanú hodnotu v podobe originálneho umeleckého diela do každého projektu, ktorý ako developer zrealizuje. "Pre investičnú skupinu je v biznise jednou z najdôležitejších vecí plniť sľuby. Tie voči našim klientom, ale i tie voči rezidentom našich developerských projektov. A teraz vďaka Krídlam, ktoré sú dielom mladého talentovaného umelca Róberta Palúcha, tento náš sľub aj skutočne plníme," vyjadril sa Kožík počas slávnostného aktu. Ambíciou Proxenty je zároveň pracovať primárne s mladou generáciou umelcov, zoznamovať verejnosť s ich často alternatívnymi prístupmi k spoločenským témam či umeleckému vyjadreniu sa a tiež ich podporiť v budovaní kariér.

Jedným z takýchto umelcov je aj slovenský sochár pôsobiaci v Prahe Róbert Palúch, ktorý Krídla vytvoril na mieru pre projekt Kesselbauer. Dielo zobrazuje sekvencie pohybu dverovej kľučky, ktorá si privlastňuje pohyb vtáčích krídiel pri vzlietaní. Pre Palúcha je typické spájanie tradičného sochárskeho spracovania s netradičnými materiálmi a postupmi. Vo svojej tvorbe rád pracuje s obyčajnými predmetmi, ktoré nás bežne obklopujú a zasadzuje ich do nového kontextu. Takým je aj obyčajná bakelitová kľučka, ktorá Palúcha zaujala natoľko, že z nej vytvoril sériu viacerých objektov. "V prípade sochy pre projekt Kesselbauer som s kľučkou pracoval tak, že som jej dal charakter vtáčích krídiel. V sekvenciách ich postupného rozpaženia a stúpania tak vznikol vertikálny objekt, ktorý odľahčuje priestor átria a otvára ho smerom hore," prezradil Palúch. Dielo je tvorené piatimi samostatne stojacimi stĺpmi s dĺžkou od 3,3 do 7 metrov, na ktorých sú inštalované sklolaminátové krídla s rozpätím od 2,3 do 4 metrov.

Rozmermi výrazná socha zásadným spôsobom dotvorila priestor átria. Ambasádorka projektu Veronika Vágnerová je presvedčená, že vďaka dielu stúpa hodnota aj samotnej novostavby. "Som si istá, že aj tí, ktorí umeniu nerozumejú, budú z tohto počinu nadšení a že sa im bude dielo páčiť." Podľa Marka Popoviča, vedúceho oddelenia kultúry v bratislavskom Starom Meste, však nie je úlohou umenia vo verejných priestoroch prinášať len estetický zážitok. "Umenie vo verejných priestoroch má preukázateľný vplyv aj na zvyšovanie kvality života, duševné zdravie a budovanie identity," povedal Popovič vo svojom príhovore.

Slávnostného aktu sa zúčastnilo niekoľko desiatok pozvaných hostí, ktorí si na záver užili aj exkluzívne tanečné vystúpenie Mirror Family. Dielo Krídla bude po kolaudácii projektu Kesselbauer prístupné aj pre verejnosť.

Viac fotografií zo slávnostného odhalenia sochy Krídla nájdete TU.

Informačný servis

Viac k téme: Dielo "Krídla", PR, Socha
Zdroj: SITA.sk - V bratislavskom Starom Meste pribudla socha od mladého slovenského sochára Róberta Palúcha © SITA Všetky práva vyhradené.


Počasie