• Dnes je: Streda 19. januára 2022 meniny má Drahomíra

Minimálna mzda od januára stúpne. Ako sa zvýšia príplatky a koľko zamestnanci zarobia najmenej v čistom?

Minimálna mzda od januára stúpne. Ako sa zvýšia príplatky a koľko zamestnanci zarobia najmenej v čistom?

Minimálny mzdový nárok závisí od stupňa náročnosti práce na konkrétnom pracovnom mieste. Čím je práca náročnejšia a zodpovednejšia, tým je minimálna mzda pre daný stupeň práce vyššia.

Hrubá mesačná minimálna mzda na Slovensku sa od 1. januára budúceho roka zvýši zo súčasných 580 eur na 623 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,580 eura zo súčasných 3,333 eura.

O budúcoročnej sume minimálnej mzdy v tomto roku mimoriadne rozhodli poslanci Národnej rady SR, keď výšku minimálnej mzdy na rok 2021 stanovili schválením novely zákona o minimálnej mzde.

V uplynulých rokoch totiž o sume minimálnych hrubých zárobkov vždy rozhodovala vláda.

Minimálna čistá mzda v roku 2021

Sumu 623 eur ako novú výšku minimálnej mzdy minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) nenavrhol náhodne. Ide totiž o 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok, teda zo sumy 1 092 eur.


Zamestnanec musí v budúcom roku po zrazení dane z príjmov a sociálnych a zdravotných odvodov zarobiť v čistom najmenej 508,42 eura. Štátu tak na dani a sociálnom a zdravotnom poistení odvedie 114,58 eura, teda takmer pätinu z minimálnej hrubej mzdy.

Šesť úrovní minimálnej mzdy

Zvýšenie minimálnej mzdy má každoročne vplyv na minimálne mzdové nároky zamestnancov. Tie sú povinní dodržiavať zamestnávatelia, u ktorých nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve.


Minimálny mzdový nárok závisí od stupňa náročnosti práce na konkrétnom pracovnom mieste. Čím je práca náročnejšia a zodpovednejšia, tým je minimálna mzda pre daný stupeň práce vyššia.


Zákonník práce definuje šesť stupňov náročnosti práce, pričom minimálny mzdový nárok na najnižšom stupni je rovný zákonom určenej minimálnej mzde. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve.


Minimálny mzdový nárok v druhom až šiestom stupni sa od januára oproti prvému stupňu, teda základnej sume minimálnej mzdy, zvýši zhodne o 43 eur.


Minimálne mzdové nároky od 1. januára 2021

Stupeň náročnosti práce Minimálna hrubá mesačná mzda v eurách Minimálna hodinová mzda v eurách Minimálna čistá mesačná mzda v eurách
1 623 3,580 508,42
2 739 4,247 589,81
3 855 4,914 671,18
4 971 5,580 752,56
5 1087 6,247 833,93
6 1 203 6,913 915,29


Ak zamestnanec vykonáva pomocné, prípravné alebo manipulačné práce, je zaradený do prvého stupňa náročnosti práce. V tomto stupni pracuje napríklad upratovačka, chyžná alebo skladník. Od 1. januára musia dostať na výplatu v čistom najmenej 508,42 eura.


Pokladník alebo pomocná kuchárka patria do druhého stupňa, teda ich minimálny čistý mesačný zárobok budúci rok dosiahne 589,81 eura.


V treťom stupni sú zaradení zdravotná sestra, hlavný kuchár alebo účtovník, a preto budú od začiatku budúceho roka zarábať v čistom aspoň 671,18 eura mesačne.


Práca hlavného účtovníka alebo napríklad aj inštruktora autoškoly spadá pod štvrtý stupeň náročnosti práce s čistou minimálnou mzdou na rok 2021 v sume 752,56 eura.


Do piateho stupňa môžeme zaradiť napríklad prácu lekára alebo manažéra výroby. V čistom budú budúci rok zarábať aspoň 833,93 eura mesačne.


V najvyššom, šiestom stupni náročnosti práce, kam patrí práca primára alebo generálneho riaditeľa, čistá minimálna mzda budúci rok dosiahne 915,29 eura.

Príplatok za pracovnú pohotovosť

Výška minimálnej hodinovej mzdy má vplyv aj na sumu príplatku za pracovnú pohotovosť. Zamestnávateľ vtedy svojmu zamestnancovi nariadi alebo sa s ním dohodne na tom, že sa bude zamestnanec zdržiavať po určený čas na dohodnutom mieste a bude pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy.


Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas.


Za každú takúto hodinu patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu.


V budúcom roku ide o sumu 3,580 eura, čo je oproti tomuto roku nárast o 25 centov.


Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času.


V roku 2021 pôjde o čiastku 0,72 eura, čo je v porovnaní s týmto rokom nárast o 5 centov.


Od 1. januára budúceho roka sa pritom tento príplatok stanovuje pevnou sumou, čím sa odpája od minimálnej hodinovej mzdy. Znamená to, že jeho výška už nebude rásť podľa toho, ako sa bude v ďalších rokoch zvyšovať hrubý minimálny hodinový zárobok.

Príplatky za nočnú prácu

Ak zamestnanec pracuje v noci, teda v čase medzi 22:00 a 6:00, má popri riadnej mzde nárok aj na príplatok za nočnú prácu. Pri tzv. nerizikovom zamestnaní sa tento príplatok od začiatku budúceho roka zvýši z 1,333 eura na 1,43 eura za hodinu práce. Príplatok sa však od budúceho roka stanovuje pevnou sumou, čím sa odpája od minimálnej hodinovej mzdy. Ak sa zákon o minimálnej mzde v budúcnosti nezmení, suma príplatku tak aj v ďalších rokoch zostane vo výške 1,43 eura za hodinu práce.


Ak sa u zamestnávateľa pracuje prevažne v noci, týka sa to napríklad pekárov, v kolektívnej alebo v pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v noci. Od januára budúceho roka pôjde o najmenej 1,25 eura namiesto tohtoročných 1,1665 eura za odpracovanú hodinu.


Zamestnanec vykonávajúci rizikové práce bude mať od začiatku budúceho roka nárok na príplatok za nočnú prácu v sume 1,79 eura za hodinu, čím sa tento príplatok zvýši o 12 centov.

Príklad

Zamestnanec pracujúci v nerizikovom prostredí odpracuje v januári budúceho roka v nočných zmenách 80 hodín. Jeho príplatok za nočnú prácu tak dosiahne 114,40 eura. Ak by 80 hodín odpracoval v noci v decembri tohto roka, mal by nárok na príplatok v sume 106,60 eura. Od januára tak za prácu počas noci zarobí v hrubom o 7,80 eura viac.

Príplatky za prácu v sobotu a nedeľu

Aj za prácu v sobotu a nedeľu zamestnanci od 1. januára budúceho roka zarobia o niečo viac. Tieto príplatky sa zvyšujú a súčasne odpájajú od minimálnej mzdy, teda sa stanovujú pevnou sumou.


Príplatok za prácu v sobotu od začiatku budúceho roka vzrastie zo súčasných 1,6665 eura na 1,79 eura za odpracovanú hodinu.


Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v sobotu, nižší príplatok na základe kolektívnej alebo pracovnej zmluvy stúpne o 11 centov na 1,61 eura za hodinu.


Pri práci v nedeľu príplatok pôjde nahor na 3,580 eura za odpracovanú hodinu.


Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v nedeľu, príplatok stúpne na 3,22 eur za hodinu, teda o 22 centov.

Príklad

Zamestnanec, ktorý nepracuje pravidelne v sobotu a v nedeľu, v januári budúceho roka odpracuje v sobotu 16 hodín a v nedeľu 8 hodín. Za prácu v sobotu tak dostane príplatok vo výške 28,64 eura v hrubom a za prácu v nedeľu takisto 28,64 eura v hrubom. Ak by rovnaký počet odpracovaných hodín vykázal za sobotu a nedeľu v decembri tohto roka, mal by nárok na príplatky vo výške 26,66 eura za sobotu a takisto 26,66 eura za nedeľu. V januári tohto roka tak v tomto prípade zarobí v hrubom o necelé 4 eurá viac.

Príplatok za sťažený výkon práce

Výška hodinovej minimálnej mzdy má vplyv aj na príplatok za prácu v rizikovom prostredí.


Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností, ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie rizikovosti práce. To znamená, že zamestnanec je v pracovnom prostredí vystavený chemickým, karcinogénnym a mutagénnym, biologickým, alebo fyzikálnym faktorom alebo prachu.


Za každú hodinu práce v takomto prostredí patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde príplatok za sťažený výkon práce najmenej 20 % hodinovej minimálnej mzdy v eurách. Budúci rok pôjde o sumu 0,716 eura, čo je oproti tomuto roku nárast o 5 centov.

Príklad

Zamestnanec, ktorý pracuje v hlučnom a prašnom prostredí, odpracuje v januári budúceho roka v tomto prostredí 175 hodín. Má preto nárok na príplatok za sťažený výkon práce vo výške 125,30 eura. Ak by v decembri odpracoval takisto 175 hodín, jeho príplatok za prácu by dosiahol 116,55 eura. V januári 2021 tak zarobí v hrubom o 8,75 eura viac.

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

Priemerný zárobok sa zisťuje ako priemerný hodinový alebo priemerný mesačný zárobok pre potreby zistenia výšky náhrady mzdy zamestnancovi. Ide napríklad o náhradu mzdy za dovolenku.


Ak je priemerný zárobok zamestnanca nižší ako minimálna mzda, priemerný zárobok sa zvýši na sumu zodpovedajúcu minimálnej mzde (resp. minimálnemu mzdovému nároku) platnej v mesiaci, v ktorom vznikla potreba použiť priemerný zárobok.

Nárok na daňový bonus

Ak chcete mať nárok na daňový bonus na dieťa, po zvýšení minimálnej mzdy budete musieť v roku 2021 zarobiť v hrubom vyššiu sumu.


Podľa zákona o dani z príjmov totiž musí rodič za rok vykázať zdaniteľné príjmy na úrovni 6-násobku minimálnej hrubej mzdy. V tomto roku ide o hranicu 3 480 eur (6×580 eur), budúci rok táto suma vzrastie na 3 738 eur (6×623 eur).


Daňový bonus pritom v súčasnosti na dieťa do 6 rokov dosahuje 45,44 eura mesačne a na nezaopatrené dieťa od 6 rokov do 25 rokov predstavuje 22,72 eura mesačne.


Poslanci parlamentu však zrejme už budúci týždeň schvália pozmeňujúci návrh, podľa ktorého sa dvojnásobný daňový bonus bude od začiatku budúceho roka vzťahovať na deti až do 15 rokov ich veku a ak nezaopatrené dieťa dovŕši 19 rokov, rodičom nárok na daňový bonus zanikne.


V budúcom roku tak majú mať rodičia detí do 15 rokov nárok na daňový bonus v sume 46,44 eura mesačne a rodičia detí vo veku od 15 do 19 rokov na 23,22 eura mesačne. Suma daňového bonusu sa každoročne zvyšuje o rovnaké percento, o aké od júla predošlého roka stúplo životné minimum pre dospelú osobu, a preto od 1. januára 2021 vzrastie o 2,2 %.

Minimálna mzda v roku 2022

Minimálna hrubá mzda na rok 2022 by mala podľa zákona o minimálnej mzde dosiahnuť najmenej 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2020. Sumu priemernej hrubej mzdy za tento rok sa zo Štatistického úradu SR dozvieme až začiatkom marca budúceho roka.


Známe je však to, že za prvý polrok tohto roka priemerná mzda medziročne stúpla o 2,4 percenta, čo bolo až o 6 percentuálnych bodov menej ako za prvý polrok minulého roka. V samotnom druhom štvrťroku tohto roka priemerná mzda na Slovensku dokonca medziročne klesla o 1,2 %, čo bol prvý medziročný pokles priemernej mzdy od vzniku samostatnej SR.


Ak by priemerná mzda na Slovensku za tento rok predsa len medziročne vzrástla o jedno až dve percentá, hrubá minimálna mzda by sa na rok 2022 zvýšila o symbolických 6 až 12 eur.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie