• Dnes je: Sobota 23. septembra 2023 meniny má Zdenka

Kolíková má v novele Trestného zákona výhrady k nízkym sadzbám (Video)

Kolíková má v novele Trestného zákona výhrady k nízkym sadzbám (Video)

Predloženie takejto veľkej novely Trestného zákona do parlamentu považuje v aktuálnom čase Kolíková za veľké riziko.

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) má k predstavenej novele Trestného zákona výhrady týkajúce sa nízkych trestných sadzieb pri majetkových trestných činoch.

Mrzí ju aj to, že z trestného činu znásilnenia vypadla časť hovoriaca o potrebe súhlasu tých, ktorí sú súčasťou sexuálneho aktu. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR reagovalo, že Kolíková šíri nepravdivú informáciu, keďže novela Trestného zákona jednoznačne upravuje definíciu súhlasu.

"Tak ako posunul (minister spravodlivosti Viliam Karas, poznámka TASR) ešte nižšie trestné sadzby pri majetkových trestných činoch, už zašiel za hranicu, na ktorú ešte Slovensko nie je zrelé. Myslím si, že demokracia a právny štát na Slovensku je zatiaľ ešte krehká a tu by som bola určite prísnejšia pri trestných sadzbách," komentovala Kolíková.

V oblasti doplnenia definície znásilnenia o súhlas by sa podľa poslankyne Slovensko malo dostať k európskemu štandardu.


Zároveň ocenila, že minister spravodlivosti si osvojil základ novely Trestného zákona, ktorú ako ministerka dávala do legislatívneho procesu.


Predloženie takejto veľkej novely Trestného zákona do parlamentu považuje v aktuálnom čase Kolíková za veľké riziko. "Minister spravodlivosti by mal jasne povedať, kde je jeho červená čiara, mal by sa starať o takúto novelu a byť pripravený stiahnuť ju, ak sa dostane jednoznačne niekde, kam už nepatrí. Momentálne v parlamente vládne väčšina náhod a rozhoduje Boris Kollár a neviem, čo bude na konci dohody s prípadnou opozíciou," uviedla.

Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas na utorkovej tlačovej konferencii priblížil, že navrhovaná novela v súvislosti s trestným činom znásilnenia a sexuálneho násilia precizuje situácie, keď nebol udelený súhlas na sexuálny akt. "Súhlas nemožno považovať za prejavený, ak poškodený na konanie páchateľa slovne alebo fyzicky nereagoval," uviedol minister.


Za súhlas sa podľa navrhovanej legislatívy považuje vážny, dobrovoľný a zrozumiteľne vyjadrený prejav vôle poškodeného, ak vzhľadom na okolnosti činu a svoje osobné pomery mohol taký súhlas prejaviť. "Táto definícia v kontexte znenia skutkovej podstaty trestného činu teda jednoznačne pokrýva aj situácie, ak útočník pri trestnom čine znásilnenia a sexuálneho násilia zneužije bezbrannosť obete," priblížilo ministerstvo.

Rezort nesúhlasí ani s kritikou návrhu úprav niektorých trestných sadzieb. "V prvom rade návrh na úpravu sadzieb z veľkej časti kopíruje znenie predložené samotnou exministerkou. Ak by bolo prijaté súčasné znenie, slovenský Trestný zákon bude stále aj v týchto skutkoch prísnejší ako v okolitých krajinách," zdôraznilo ministerstvo.

Navrhovaná novela Trestného zákona kladie podľa neho okrem iného dôraz na restoratívnu justíciu, ukladanie alternatívnych trestov, odlíšenie dílerov od užívateľov drog či na harmonizáciu trestných sadzieb. Do prípravy legislatívy bolo zapojených vyše 110 odborníkov. Novelu musí najskôr odobriť vláda a následne aj Národná rada SR.
Najčítanejšia najnovšia správa

Sociálna poisťovňa začne ľuďom zasielať dôchodkovú prognózu, závisieť bude od veku poistenca

socialna poistovna zacne ludom zasielat dochodkovu prognozu zavisiet bude od veku poistenca

Sociálna poisťovňa bude od roku 2026 zasielať poistencovi dôchodkovú prognózu, teda informáciu o jeho predpokladaných dôchodkových nárokoch.

Pripravovaný návrh vyhlášky

Ministerstvo práce a sociálnych vecí už pripravuje návrh vyhlášky, ktorou sa stanoví vzor dôchodkovej prognózy a podrobnosti o jej obsahu. Vyhláškou sa má stanoviť aj spôsob určenia predpokladaného dôchodkového veku poistenca a parametre, predpoklady a pravidlá na určenie zákonom vymedzených prognóz dôchodkových nárokov poistenca a na určenie vplyvu inflácie na tieto prognózy.

„Cieľom návrhu vyhlášky je preto vytvorenie jednotného dokumentu obsahujúceho informácie, ktoré majú uľahčiť porozumenie nárokom z povinného dôchodkového systému, prípadne stavu a hodnote úspor v starobnom dôchodkovom sporení,“ uviedlo ministerstvo.

Prognóza závisiaca od veku poistenca

Penzijnú prognózu poisťovňa sprístupní do 31. mája kalendárneho roka na elektronickom účte poistenca. Sociálna poisťovňa však bude povinná zaslať poistencovi dôchodkovú prognózu aj poštou.

Periodicita zasielania dôchodkovej prognózy bude závisieť od veku poistenca. Ak má poistenec viac ako 18 rokov a menej ako 50 rokov a bol dôchodkovo poistený aspoň jeden deň, dôchodkovú prognózu bude dostávať každých päť rokov. Ak má poistenec viac ako 50 rokov, bude penzijnú prognózu dostávať každý rok.

Tri scenáre

Dôchodková prognóza bude obsahovať základnú a alternatívnu prognózu výšky starobného dôchodku, získané obdobie dôchodkového poistenia a premenné, od ktorých je výška jeho budúceho dôchodku závislá, ako aj dôchodkový vek poistenca. Základná prognóza dôchodku má obsahovať tri scenáre, ktoré by sa mali odvíjať od predpokladaného vývoja parametrov ovplyvňujúcich výšku starobnej penzie.

Alternatívna prognóza má zohľadňovať zmeny faktorov, na ktoré má mať vplyv aj samotný poistenec, napríklad zvýšenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby, získanie dôchodkového poistenia, či účasť v druhom dôchodkovom pilieri. Dôchodková prognóza bude obsahovať aj informáciu o vplyve inflácie na výšku budúceho dôchodku.


Počasie