• Dnes je: Nedeľa 27. novembra 2022 meniny má Milan

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa tento rok zvýši na 24,22 eura

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa tento rok zvýši na 24,22 eura

Táto čiastka je dôležitá pri určení výšky náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

6.4.2022 (Webnoviny.sk) - Hodnota bodu stanovená pre určenie sumy úrazových dávok má v tomto roku vzrásť o 1,56 eura na 24,22 eura.

Táto čiastka je dôležitá pri určení výšky úrazových dávok, a to náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Pri ich výpočte sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022, ktorú ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania.

Hodnotu jedného bodu určuje opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR. Vychádza sa z priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za predošlý rok. Hrubá priemerná mzda na Slovensku za vlaňajšok dosiahla 1 211 eur, hodnota jedného bodu predstavuje 2 % z tejto sumy.

Sociálna poisťovňa zvýšila penzie viac ako 152-tisícom pracujúcich dôchodcov

Sociálna poisťovňa zvýšila spätne od 1. januára tohto roka viac ako 152-tisíc starobných a predčasných starobných dôchodkov.


Ide o dôchodky tzv. pracujúcich dôchodcov, ktoré poisťovňa zvýšila za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za minulý rok. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.


Rozhodnutia a oznámenia o výplate dôchodku v zvýšenej sume zasiela Sociálna poisťovňa dôchodcom priebežne. V rozhodnutí si nájdu konkrétne informácie o spôsobe určenia novej sumy dôchodku a v oznámení o výplate sú uvedené aj presné informácie o výplate ich novo zvýšeného dôchodku, a tiež aj informácia o vyplatení sumy doplatku na zvýšení dôchodku.


Rozhodnutie o dôchodku a oznámenie o výplate doručuje Sociálna poisťovňa dôchodcom do ich aktivovanej elektronickej schránky alebo poštou.

Žiadate Sociálnu poisťovňu o dôchodok? Od 1. apríla vám ubudla ďalšia povinnosť

Ľuďom, ktorí požiadajú o dôchodok, ubúda od 1. apríla tohto roka ďalšia povinnosť. Pobočke Sociálnej poisťovne už nemusia predkladať potvrdenie z úradu práce o období, v ktorom boli v minulosti zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Elektronická komunikácia

Tieto informácie si Sociálna poisťovňa a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vymieňajú medzi sebou elektronicky. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.


Od začiatku tohto mesiaca je Sociálna poisťovňa povinná získavať a používať údaje evidované v informačnom systéme úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v časti týkajúcej sa evidencie uchádzačov o zamestnanie a pomoci v hmotnej núdzi.

Portál OverSi

Zmena nastala len v získavaní údajov o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Údaje o poberaní dávok v hmotnej núdzi Sociálna poisťovňa z informačného systému úradu práce získavala už pred zmenou zákona proti byrokracii.


Od žiadateľov o dôchodok teda už ani doteraz nevyžadovala potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi. Údaje o období, v ktorom boli žiadatelia o dôchodok zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, si zamestnanci Sociálnej poisťovne zistia sami cez portál OverSi, ktorý využívajú orgány štátnej a verejnej správy, alebo elektronicky priamo od príslušného úradu práce.


Ak však žiadateľ o dôchodok má doma potvrdenie o evidencii na úrade práce, môže ho pri spisovaní žiadosti o dôchodok Sociálnej poisťovni predložiť.

Ľudia majú byť lepšie informovaní o výške dôchodku, štát chystá tzv. oranžovú obálku

Vláda v najbližších rokoch prijme opatrenia na zlepšenie informovanosti občanov o predpokladanej výške ich budúcich dôchodkov z celého dôchodkového systému.

Projekt rozvoja individuálneho účtu poistenca

Pôjde o tzv. oranžovú obálku. Sociálna poisťovňa plánuje v prvom kroku poskytovať klientom informácie týkajúce sa predpokladaného stavu a vývoja ich starobného dôchodku z priebežne financovaného dôchodkového systému.


Tento cieľ sa má naplniť do konca tohto roka cez projekt rozvoja individuálneho účtu poistenca. Uvádza sa to v Národnom programe reforiem Slovenska na rok 2022, ktorý ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania.

Projekt efektívneho manažmentu kmeňových údajov

Nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie takejto informovanosti je podľa ministerstva financií aj náležitá dátová príprava, ktorá sa má riešiť projektom efektívneho manažmentu kmeňových údajov.


„Pri ekonomicky aktívnych obyvateľoch, ktorým Sociálna poisťovňa ešte nepriznala dôchodok zo sociálneho poistenia, budú predmetné informačné potreby naplnené v súlade s harmonogramom rozvoja individuálneho účtu poistenca,“ uvádza sa v programe reforiem.


Prehľadné, zrozumiteľné a jednoducho dostupné informácie o očakávanom dôchodku podľa rezortu financií pomôžu osobám prijímať lepšie a informované rozhodnutia o svojom dôchodkovom zabezpečení.

Na Slovensku mierne klesol počet penzistov, významnejší pokles vidno pri jednom type dôchodku


Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu februára tohto roka 1 milión 403-tisíc dôchodcov na Slovensku. Oproti koncu februára minulého roka ide o pokles takmer o tisíc penzistov.


Počet vyplácaných dôchodkov, ktorých môže penzista dostávať aj viacero súčasne, však v druhom mesiaci tohto roka medziročne vzrástol o 1,2 tisíca na 1 milión 707-tisíc. Vyplýva to zo štatistík Sociálnej poisťovne.


Počet dôchodcov na Slovensku pritom do roku 2020 každoročne stúpal. Napríklad za rok 2020 na Slovensku pribudlo 2,8 tisíca penzistov, za rok 2019 išlo o 12,8 tisíca dôchodcov, za rok 2018 sa rady dôchodcov rozšírili o 5,9 tisíca osôb a za rok 2017 o 14-tisíc ľudí.

Počet vyplácaných starobných dôchodkov sa pritom ku koncu februára tohto roka medziročne mierne zvýšil. Sociálna poisťovňa vykázala na konci minulého mesiaca 1 milión 90,3 tisíca starobných penzií, čo bolo v porovnaní s februárom vlaňajška o 4,9 tisíca viac. Počet predčasných starobných dôchodkov medziročne stúpol o 348 osôb na 12,3 tisíca.


Významnejší pokles nastal pri invalidných penziách. Poisťovňa vyplácala ku koncu minulého mesiaca 226,4 tisíca invalidných dôchodkov, čo bolo o 6,1 tisíca menej ako vo februári minulého roka.

Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte je schválený. Čo to znamená pre sporiteľov?

Parlament vo štvrtok schválil zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte. Nový zákon neobsahuje žiadne pôvodne navrhované fiškálne stimuly smerujúce k vyššej motivácii sporiť si na penziu v treťom pilieri.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Osoby, ktoré si budú na penziu sporiť prostredníctvom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, budú mať nárok len na rovnaký daňový režim ako na príspevky do tretieho piliera.


Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sú v súčasnosti pre daňovníka nezdaniteľnou časťou základu dane a je možné odpočítať ich od základu dane najviac do výšky 180 eur za rok. Zákon obsahuje len tie ustanovenia, ktoré doplnia regulačný rámec pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, a ktorými sa vykonajú vybrané články nariadenia Európskej únie. Ide o oblasti, ktorých doplnenie je pre vykonanie nariadenia EÚ nevyhnutné.

Vzťahujú sa na sporiacu a výplatnú fázu nového osobného dôchodkového produktu a kompetencie Národnej banky Slovenska v súvislosti s celoeurópskym osobným dôchodkovým produktom.

Postupný výber nasporenej sumy

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh poslanca NR SR Petra Cmoreja (SaS), ktorý upravuje tzv. programový výber a jednorazové vyrovnanie. Minimálna hranica pre poberanie dočasného dôchodku sa zníži z pôvodne navrhovaných 10 rokov na 5 rokov. Zníži sa aj minimálne obdobie pre poberanie tzv. programového výberu nasporenej sumy. Postupným čerpaním sa bude dávka vyplácať najviac 5 rokov po dosiahnutí dôchodkového veku sporiteľa.

Ak má sporiteľ dôchodkový vek napríklad 62 rokov a o postupný výber nasporenej sumy požiada ako 65-ročný, úspory si postupne vyberie počas dvoch rokov. Podľa pôvodného vládneho návrhu mal programový výber úspor trvať najmenej 10 rokov. Skrátením tohto obdobia na 5 rokov po dosiahnutí penzijného veku sa podľa Cmoreja celoeurópsky osobný dôchodkový produkt zatraktívni.


Ministerstvo práce a sociálnych vecí z pôvodného návrhu vypustilo ustanovenia, ktoré upravovali osobný dôchodkový produkt a podmienky jeho poskytovania, fiškálne stimuly pre iných poskytovateľov ako doplnkové dôchodkové spoločnosti ako aj ďalšie články, ktorými sa menili a dopĺňali iné zákony, a ktorými sa mal osobný dôchodkový produkt, resp. nadväzujúce opatrenia vykonať.

Dôchodky v Nemecku sa výrazne zvýšia, východné sa takmer vyrovnajú západným

Nemeckým seniorom sa od júla výrazne zvýšia penzie. Rozhodnutie nemeckej vlády je vo veľkej miere odrazom vyšších miezd v čase, keď zároveň prudko rastie inflácia.


V bývalom západnom Nemecku sa dôchodky k prvému júlu zvýšia o 5,35 percenta, na niekdajšom komunistickom východe o 6,12 percenta. Vlani penzie na západe vôbec nerástli a vo východnej časti krajiny sa zvýšili o 0,72 percenta.

Nemecku sa počas pandémie koronavírusu podarilo udržať stabilný trh práce, vďaka čomu si krajina môže dovoliť zvýšiť dôchodky v prospech 21 miliónov seniorov, uviedol minister práce Hubertus Heil.


Rast dôchodkov v najväčšej európskej ekonomike súvisí najmä s vývojom miezd. K tlaku na ich zvýšenie prispela zrýchľujúca sa inflácia. Vo februári, keď sa ešte výraznejšie neprejavovali hospodárske dopady ruskej invázie na Ukrajinu, ceny v medziročnom porovnaní vzrástli o 5,1 percenta.


Vďaka najnovšiemu zvýšeniu sa dôchodky na menej prosperujúcom východe Nemecka takmer vyrovnajú tým západným.


Najčítanejšia najnovšia správa

Výpovede lekárov strašia Slovákov. Osem z desiatich ľudí má obavy, väčšina však ich rozhodnutie podporuje

vypovede lekarov strasia slovakov osem z desiatich ludi ma obavy vacsina vsak ich rozhodnutie podporuje

Hromadné výpovede lekárov vyvolávajú obavy u 83 % ľudí na Slovensku. Obávajú sa toho, aký vplyv bude mať tento krok na dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorý sa uskutočnil v období od 18. do 22. novembra tohto roka na vzorke 1 027 respondentov.

Veľmi veľké obavy priznáva najmä staršia generácia nad 55 rokov.

Lekárov aj tak podporujú

Napriek obavám o dostupnosť zdravotnej starostlivosti takmer polovica obyvateľov Slovenska podporuje lekárov v ich rozhodnutí podať hromadné výpovede. V populácii je o niečo viac tých, ktorí lekárov v ich rozhodnutí podporujú. Ide o 48 % ľudí na Slovensku.


Väčšiu podporu lekárom prejavujú muži, ktorí tvoria 53 % v porovnaní so ženami so 43 %. Naopak, lekári si nenašli podporu u 42 % slovenskej populácie.

Viac ako polovica občanov Slovenska verí v dohodu medzi lekármi a Ministerstvom zdravotníctva SR, konkrétne až 59 %. Pesimistickejšiu časť Slovenska tvorí 21 % populácie. Pätina Slovákov a Sloveniek si netrúfa odhadnúť, ako konflikt dopadne.

Konflikt medzi vládou a LOZ

Kolabujúci zdravotnícky sektor, ktorý vyústil do konfliktu medzi vládou a lekárskymi odborármi, rezonuje v mediálnom priestore už niekoľko týždňov. Len 7 % populácie tvrdí, že nezaregistrovalo hromadné výpovede lekárov, od ktorých sa vyvíja táto krízu. Častejšie sú medzi nimi mladšie generácie ľudí na Slovensku.


Ďalší lekári vypovedali decembrové služby, LOZ to vníma ako nesúhlas na Matovičovu ponuku

Výpoveďami z decembrových služieb reagovali hromadne lekári na celom Slovensku na ponuku na takzvané stabilizačné príspevky pre lekárov ministra financií Igora Matoviča, s ktorou prišiel v stredu 23. novembra.

Ako informuje predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský, podľa LOZ je to jasný prejav nesúhlasu lekárov na mnohomiliónovú nesystémovú ponuku ministra financií.

Pridali sa ďalší

K viac ako 2 100 lekárom vo výpovediach sa pridali ďalší lekári, ktorí masovo vypovedali decembrové služby v nemocniciach.


„V Žilinskej nemocnici vypovedali decembrové služby viaceré oddelenia, konkrétne lekári z ARO, traumatológie, RTG, interného a chirurgie. Obdobná situácia bude po víkende v Košiciach,“ povedal podpredseda LOZ Miroslav Mendel.

Situácia je vážna

V Trnave k dnešnému dňu (piatok 25. novembra) vypovedalo 24 lekárov z decembrových služieb, ešte dramatickejšie je to v bratislavskom Ružinove, kde napríklad na ARO zostali traja lekári. Práve to je najväčším oddelením v nemocnici a pracuje v ňom okolo 50 lekárov.

„V Prešove vypovedali decembrové služby lekári z ortopédie, anesteziológie, pediatri, internisti ale i traumatológovia,“ hovorí podpredseda odborárov a dodáva, že „situácia je veľmi vážna, ale lekári sa chcú dohodnúť s vládou a pracovať v takých podmienkach, v ktorých dokážu poskytovať pacientom adekvátnu zdravotnú starostlivosť“.

Odmietajú polopravdy

LOZ naďalej odmieta stredajšiu ponuku ministra financií Matoviča. Tvrdí, že „od dohody s vládou nás delí 40 miliónov eur, ktoré vraj vláda nemá. Igor Matovič však má na 10-tisícové šeky pre lekárov, ktoré majú stáť rozpočet viac ako 415 miliónov eur,“ povedal Visolajský.


LOZ preto naďalej trvá na rovnakých 8 požiadavkách, ktoré má už vyše rok a pol a snaží sa o dohodu s vládou.

„Odmietame polopravdy, nesystémové 10 tisícové šeky a burcovanie hnevu. Potrebujeme zabezpečiť ľuďom na Slovensku lepší zdravotnícky systém. Nielen za 2 100 lekárov, ale už za ďalších lekárov, ktorí sa k nám masovo pridávajú, vyzývame vládu, aby jej predstavitelia nevyhadzovali štátne stámilióny na nezmyselné nápady, ale aby sa vrátili z tlačoviek k rokovaciemu stolu, kde môžeme dospieť k čo najskoršej dohode,“ vyzval vládu na upokojenie situácie a dohodu Visolajský.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie