• Dnes je: Štvrtok 28. októbra 2021 meniny má Dobromila, Kevin

Groupage transport alebo hromadná preprava tovaru

Groupage transport alebo hromadná preprava tovaru

Zoskupená preprava je rovnako známa ako preprava, je ňou definovaný špecifický druh prepravy spočívajúci v zoskupení tovaru odoslaného niekoľkými rôznymi spoločnosťami do spoločného nákladu.

17.4.2021 (Slovensko) - Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú využiť takýto druh prepravy na odoslanie tovaru, ponúka logistická spoločnosť služby s niekoľkými výhodami. V konečnom dôsledku im to umožňuje ušetriť peniaze na nákladnej doprave.

Hromadná preprava tovaru

Najskôr je potrebné tovar roztriediť napríklad podľa druhu. Podľa druhu nákladu teda môžeme rozlišovať medzi jednotkovým alebo všeobecným nákladom a hromadným nákladom.

Samozrejme jestvujú rôzne spôsoby jeho katalogizácie Ak hovoríme o zmiešanom tovare ten sa najčastejšie prepravuje v kontajneroch. Hromadným nákladom je na druhej strane všetko, čo sa prepravuje vo veľkých množstvách bez balenia. Samotný kontajner je aj zároveň dopravným prostriedok. Tovar v tomto prípade meriame podľa jeho objemu alebo hmotnosti.

Hromadné balenie

Hromadné balenie sa používa v rôznych dodávateľských reťazcoch výroby rôznych výrobkov. Hromadné balenia sa vo výrobe používajú štyrmi spôsobmi.


- Hromadná výroba výrobkov

- Hromadná preprava výrobkov

- Hromadné skladovanie produktu

- Hromadné spracovanie konečného produktu

- Hromadné balenie tovaru umožňuje spoločnostiam bezpečne zabaliť hromadné výrobky vo vlastných prevádzkach, ekonomicky ich hromadne skladovať a prepravovať k zákazníkom.

Nákladná preprava tovaru

Je akákoľvek preprava tovaru alebo s tým spojená špedícia je následný proces, ktorý umožňuje fyzický proces prepravy tovaru a nákladu. Pojem preprava sa pôvodne vzťahoval na prepravu po mori. Popri tom bolo odvetvie rozšírené o pozemnú (cestnú dopravu) alebo leteckú dopravu.

Čo znamená cestná nákladná doprava?

Cestná nákladná doprava je fyzický proces prepravy nákladu po ceste pomocou motorových vozidiel.


Cestná doprava ak sa rozprávame v súvislosti s prepravovanými komoditami predstavuje celkovú, vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu uskutočnenú podľa druhu prepravovaného tovaru.


Nákladná doprava podľa jej charakteru a štatistík cestnej nákladnej dopravy predstavuje významný podiel na preprave tovaru vo svete.


Počasie