• Dnes je: Piatok 12. augusta 2022 meniny má Darina

Európsky súd pre ľudské práva dal za pravdu väzňovi, Slovensko nerešpektovalo jeho práva a bude ho musieť odškodniť

Európsky súd pre ľudské práva dal za pravdu väzňovi, Slovensko nerešpektovalo jeho práva a bude ho musieť odškodniť

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Maslák proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života odsúdeného.

Sťažoval sa na umiestnenie v oddiele s bezpečnostným režimom a na podmienky v ústavoch v Leopoldove, Ilave a v Banskej Bystrici-Kráľovej.

Odsúdený namietal zlé zaobchádzanie

Odsúdený tam bol umiestnený od júna 2015 až do júla 2018. Sťažovateľ požadoval 29 500 eur z titulu nemajetkovej ujmy a 4 188 eur z titulu nákladov a výdavkov.


ESĽP mu priznal 12 500 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 2 888 eur za náklady a výdavky. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR.

Ďalej sa sťažoval na obmedzenie jeho práva na návštevy a na nedostatok súdneho prieskumu týchto opatrení. Odvolával sa na články Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zakotvujúce zákaz zlého zaobchádzania, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na prístup k súdu a právo na účinný vnútroštátny prostriedok nápravy.

Voľný výklad zákona

V prípade sťažovateľa sa väzenské orgány v tomto ohľade odvolávali na jeho predchádzajúce odsúdenie, jeho stíhanie za trestné činy, ktoré mal údajne spáchať v minulosti, a jeho osobnostné črty. ESĽP vyjadril určitú kritiku vo vzťahu k právnej úprave, a to najmä z dôvodu, že zákon nešpecifikuje povahu preventívno-bezpečnostných dôvodov na zavedenie takéhoto režimu, čo naznačuje, že jeho výklad zahŕňa určitú mieru voľnej úvahy zo strany väzenskej správy.

ESĽP ďalej vyjadril názor, že počiatočné rozhodnutie o umiestnení väzňa do oddielu môže do určitej miery spočívať na predpokladoch založených na predchádzajúcich udalostiach.

Platí prezumpcia neviny

Poukázal na to, že odvolávanie sa v tejto súvislosti iba na trestný čin, za ktorý bol väzeň odsúdený, už kritizoval Výbor na zabránenie mučeniu vo svojej najnovšej správe o Slovensku.


Ten zdôraznil, že zavedenie takéhoto režimu by malo byť vždy založené na individuálnom posúdení rizika a potrieb a nemalo by byť automatickým výsledkom uloženého trestu.

Okrem toho, zistenie preventívno-bezpečnostných dôvodov na základe údajných trestných činov, za ktoré väzeň nebol právoplatne odsúdený, je vo svojej podstate v rozpore s prezumpciou neviny.

Systém odoprel väzňovi právnu ochranu

ESĽP dospel k záveru, že vnútroštátny systém neposkytoval sťažovateľovi primeranú právnu ochranu pred zneužitím, požadovanú v zmysle princípov právneho štátu v demokratickej spoločnosti.


Bolo teda porušené sťažovateľovo právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Pokiaľ ide o námietky vznesené na základe článkov 3 a 6 Dohovoru, zaručujúce zákaz zlého zaobchádzania a právo na prístup k súdu, ESĽP uznal argumenty vlády a námietky zamietol.


Najčítanejšia najnovšia správa

Cestovný ruch po pandémii ožíva a na Slovensko sa vracajú zahraniční turisti, medzi TOP destinácie patrí Bratislavský kraj

cestovny ruch po pandemii oziva a na slovensko sa vracaju zahranicni turisti medzi top destinacie patri bratislavsky kraj

Služby ubytovania v zariadeniach cestovného ruchu využilo v júni tohto roka 491-tisíc hostí. V medziročnom porovnaní mali hotely a ostatné ubytovacie zariadenia o 71 % viac návštevníkov.

Väčšinu návštevníkov tvorili Slováci

Bolo to však stále takmer o pätinu menej ako v rovnakom mesiaci pred pandémiou v roku 2019. Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach v júni 1,2 milióna nocí, priemerná dĺžka pobytu bola 2,5 noci. Informoval o tom vo štvrtok Štatistický úrad SR.

Takmer 70 % návštevníkov tvorili domáci hostia, v hoteloch a penziónoch ich bolo v júni ubytovaných 334-tisíc, išlo o 1,4-násobný medziročný nárast.

V porovnaní s predkovidovým júnom 2019 chýbala už len necelá desatina domácich návštevníkov. Ich počet v ubytovacích zariadeniach už prekonal júnové hodnoty z rokov 2017 a 2018. V porovnaní s júnom 2019 bolo v hoteloch a penziónoch o 9 % menej Slovákov a o tretinu menej cudzincov.

Návrat zahraničnej klientely

Aj v júni pokračoval postupný návrat zahraničnej klientely, medziročne vzrástla 3,3-násobne a ubytovacie zariadenia navštívilo 157-tisíc cudzincov.


Vyšplhali sa tak na dvojtretinovú návštevnosť v porovnaní s júnom 2019. Stúpol tak aj podiel cudzincov na celkovom počte hostí.

Kým v prvých dvoch rokoch pandémie mali návštevníci zo zahraničia podiel na návštevnosti približne 17 %, v júni tohto roka už 32 %. V júni 2019 predstavovali až 40 % celkovej návštevnosti.

Najnižšia návštevnosť bola v Nitrianskom kraji


Medziročný rast návštevnosti sa prejavil vo všetkých krajoch. Najviac hostí sa v júni ubytovalo v Bratislavskom kraji, a to 113-tisíc osôb, z toho viac ako polovicu tvorili zahraniční návštevníci.


Nasledovali Žilinský a Prešovský kraj, ktoré oproti Bratislavskému kraju mali iba štvrtinový podiel zahraničných návštevníkov. Spolu tieto tri kraje vytvorili 60 % celkovej návštevnosti, najnižšia návštevnosť bola v Nitrianskom kraji.

V prvom polroku tohto roka sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 1,9 milióna návštevníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 chýbala necelá tretina návštevníkov.


V prvom polroku využilo služby ubytovania 589-tisíc cudzincov, v roku 2019 ich bolo takmer dvojnásobne viac, teda 1,1 milióna.


Pri domácich návštevníkoch bol pokles návštevnosti o necelú štvrtinu oproti roku 2019, od začiatku roka využilo služby ubytovania 1,3 milióna domácich hostí. Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach takmer 5 miliónov nocí, v roku 2019 to bolo 7,6 milióna nocí.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie