• Dnes je: Pondelok 20. mája 2024 meniny má Bernard

Dovhun, Lančarič, Šimko, Dubovcová a ďalší. Kto sú noví ministri úradníckej vlády?

Dovhun, Lančarič, Šimko, Dubovcová a ďalší. Kto sú noví ministri úradníckej vlády?

Slovensko už pozná mená ministrov úradníckej vlády prezidentky Zuzany Čaputovej.

12.5.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová zverejnila mená členov úradníckej vlády. Predsedom vláda bude Ľudovít Ódor. Funkciu ministra financií bude zastávať Michal Horváth.

Podpredsedníčkou vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov bude Lívia Vašáková. Dohľad nad Ministerstvom hospodárstva SR bude mať Peter Dovhun. Ministrom dopravy úradníckej vlády rezortu bude Pavol Lančarič.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bude viesť Jozef Bíreš. Šéfom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v úradníckej vláde bude Peter Balík. Ivan Šimko sa stane novým ministrom vnútra a Martin Sklenár bude zastávať post ministra obrany. Na poste ministerky spravodlivosti bude Jana Dubovcová.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí povedie Miroslav Wlachovský a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková. Vedúcim rezortu ministerstva životného prostredia bude Milan Chrenko a rezortu školstva, vedy, výskumu a športu bude šéfovať Daniel Bútora. Ministerstvo kultúry povedie Silvia Hroncová a Ministerstvo zdravotníctva SR Michal Palkovič.

Úradnícka vláda prezidentky Zuzany Čaputovej

* Premiér: Ľudovít Ódor

... bol väčšinu doterajšej kariéry ako ekonómom v službách štátu. Pôsobil ako hlavný ekonóm Ministerstva financií SR a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky. Bol členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS), poradcom premiérky Ivety Radičovej a ministra financií Ivana Mikloša.

Neskôr bol zakladajúcim členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Prispel k zavedeniu rovnej dane, podieľal sa na zavedení eura i na reforme prvého a druhého piliera dôchodkového systému. Napísal viacero odborných publikácií o fiškálnej politike, o ktorej tiež prednáša ako hosťujúci profesor na Stredoeurópskej univerzite. Vyštudoval špecializáciu matematika-manažment.

Prezident Andrej Kiska ho 20. februára 2018 vymenoval za viceguvernéra NBS. Návrh na jeho vymenovanie NR SR predložil vtedajší predseda vlády Robert Fico.

* Podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov: Lívia Vašáková

... osem rokov pracovala v Európskej komisii (EK) ako ekonomická analytička na Generálnom riaditeľstve pre energetiku, kde sa zameriavala na hodnotenie dopadov legislatívy. Na pôde Zastúpenia EK na Slovensku viedla tím ekonomických analýz. Od roku 2020 pôsobí v slovenskej štátnej správe ako generálna riaditeľka sekcie Plánu obnovy. Táto sekcia koordinuje realizáciu Plánu obnovy na národnej úrovni a komunikuje s Bruselom pri žiadostiach o platby. Vyštudovala podnikový manažment a európske štúdiá.

* Ministerstvo hospodárstva: Peter Dovhun

... je predsedom predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS. Do predstavenstva bol v roku 2021 vybratý výberovým konaním, ktoré zorganizovalo ministerstvo financií. Bol obchodný riaditeľ v Motorole, riaditeľ divízie Microsoft Business Solutions, člen predstavenstva skupiny Gratex International, a.s., Slovensko a jej výkonný riaditeľ a bol tiež výkonný riaditeľ v Tachyum, s.r.o., Slovensko.

* Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie: Peter Balík

... má skúsenosti s riadením európskych štrukturálnych a investičných fondov a národných inovačných a digitálnych politík zo Slovenska aj zahraničia. Pôsobil v diplomacii, na ministerstvách financií a hospodárstva. V Európskej investičnej banke sa venoval transformácii uhoľných regiónov Slovenska, Poľska a Česka a manažoval iniciatívu inteligentných miest a regiónov. Od septembra 2020 riadi Sekciu inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI, kde zodpovedá za prípravu a implementáciu Mechanizmu spravodlivej transformácie a Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. Vyštudoval medzinárodné vzťahy a komparatívnu európsku politiku.

* Ministerstvo financií: Michal Horváth

... pôsobí ako hlavný ekonóm NBS. Stál pri vzniku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Počas pôsobenia na ministerstve financií zastupoval Slovensko na rokovaniach o vstupe krajiny do eurozóny. Akademicky pôsobil na univerzitách v Oxforde a Yorku, publikoval v renomovaných medzinárodných akademických časopisoch. Vyštudoval finančný manažment a ekonómiu verejného sektora, doktorát z ekonómie získal na Univerzite v St. Andrews.

* Ministerstvo dopravy a výstavby: Pavol Lančarič

... v 90. rokoch bol zodpovedný za viaceré výskumné úlohy na Protimonopolnom úrade SR. Bol aj členom poradného výboru predsedu vlády. Následne viedol telekomunikačnú spoločnosť Globtel (dnes Orange Slovensko). Po odchode z výkonnej funkcie ostal v spoločnosti ako predseda dozornej rady. Podporoval tiež európsky tím pri riadení aktivít podnikateľskej skupiny v stredoeurópskom regióne vrátane Slovenska. Je absolventom obchodnej fakulty.

* Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: Jozef Bíreš

... dlhoročne vedie Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR. Verejnosti je známy z prípadov kontrol kvality zahraničných mäsových výrobkov, kontrol dvojakej kvality potravín či aktuálnych kontrol na prítomnosť pesticídov v obilí dovážanom z Ukrajiny. Skúsenosti zbieral v Ústave experimentálnej a veterinárnej medicíny v Košiciach, v Akreditovanom klinickom skúšobnom laboratóriu na Univerzite veterinárskeho lekárstva, v Školskom poľnohospodárskom podniku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Zemplínskej Teplici či vo Výskumnom ústave veterinárnej medicíny v Košiciach. Študoval veterinárne lekárstvo, pôsobí ako profesor na Klinike prežúvavcov Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

* Ministerstvo vnútra: Ivan Šimko

... ako poslanec a člen vlády sa orientoval na oblasti legislatívy, práva, bezpečnosti a obrany. Po Nežnej revolúcii bol jedným zo zakladateľov Kresťanskodemokratického hnutia, ktoré aj zastupoval ako poslanec Federálneho zhromaždenia a NR SR. V období tretej vlády Vladimíra Mečiara sa zasadzoval za spoluprácu demokratických politických síl. Bol ministrom spravodlivosti vo vláde Jána Čarnogurského a podpredsedom vlády Jozefa Moravčíka. Vo vládach Mikuláša Dzurindu bol najprv ministrom vnútra s úlohou upokojiť situáciu v polícii, potom ministrom obrany, v období príprav vstupu Slovenska do NATO. Po odchode z vysokej politiky sa profesionálne venoval poskytovaniu poradenských, legislatívnych, konzultačných, lektorských a školiteľských služieb. Vyštudoval ekonómiu a právo.

* Ministerstvo obrany: Martin Sklenár

... je analytik, diplomat a odborník na bezpečnostnú a obrannú politiku, pôsobil v rezortoch obrany a zahraničných vecí. Bol súčasťou tímov, ktoré pripravovali a vyjednávali kľúčové strategické a obranné dokumenty. Zastupoval Slovensko na rokovaniach týkajúcich sa bezpečnosti a obrany v rámci EÚ i NATO. Medzinárodné skúsenosti získal ako diplomat na našom stálom zastúpení pri EÚ v Bruseli, na veľvyslanectve vo Washingtone a ako politický expert v misii OSN v Kosove. Na ministerstve obrany doteraz pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky. Vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu.

* Ministerstvo spravodlivosti: Jana Dubovcová

... ako sudkyňa sa nebála poukazovať na korupciu v súdnictve a kritizovať praktiky bývalého ministra spravodlivosti a predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina, za čo čelila disciplinárnemu konaniu. Sudcovskej funkcie sa vzdala a úspešne kandidovala na poslankyňu parlamentu. V roku 2012 ju zvolili za verejnú ochrankyňu práv. Z tejto pozície riešila mnohé podnety v oblasti politických, sociálnych, národnostných a ďalších práv. Vyštudovala právo.

* Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí: Miroslav Wlachovský

... patrí do generácie zakladateľov modernej slovenskej diplomacie. Pôsobil aj ako analytik a publicista, bol šéfredaktorom časopisu Medzinárodné otázky a riaditeľom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Spoluvytváral základné ideové dokumenty slovenskej zahraničnej politiky. V rezorte diplomacie zastával viaceré strategické a analytické posty. Ako diplomat bol vyslaný do Washingtonu a Viedne, neskôr bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Spojenom kráľovstve a v Dánsku. Bol tiež poradcom pre zahraničnú politiku premiérov Mikuláša Dzurindu a Eduarda Hegera. Vyštudoval filozofiu a sociológiu.

* Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny: Soňa Gaborčáková

... je odborníčka na dlhodobú starostlivosť o odkázaných ľudí a na pomoc deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Vybudovala komplexný systém starostlivosti pre najzraniteľnejších – Dom svätej Anny v Starej Ľubovni. V minulom volebnom období bola poslankyňou NR SR ako nestraníčka zvolená za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Pôsobí tiež ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni. Od marca 2020 ako štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zodpovedá za sekcie sociálnej a rodinnej politiky. Vyštudovala sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo.

* Ministerstvo životného prostredia: Milan Chrenko

... venuje sa medzinárodnej spolupráci v oblasti environmentálnych politík. V roku 2007 začal pracovať v Kodani ako projektový manažér Európskej environmentálnej agentúry, odbornej inštitúcie Európskej únie, ktorej úlohou je analyzovať údaje o životnom prostredí a podporovať udržateľný rozvoj.

Pôsobil aj ako generálny riaditeľ na ministerstve životného prostredia, kde sa podieľal na koordinácii slovenského predsedníctva v Rade EÚ a na založení verejno-súkromnej platformy Circular Slovakia zameranej na podporu obehového hospodárstva.

Následne sa vrátil do Európskej environmentálnej agentúry, kde je ako vedúci skupiny nadväzovania kontaktov a partnerstiev najvyššie postaveným pracovníkom zo Slovenska. Vyštudoval environmentálnu vedu, environmentálny manažment a environmentálnu politiku.

* Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu: Daniel Bútora

... poradca ministra školstva Jána Horeckého a spolupracovník tímu Plánu obnovy je spojený s viacerými iniciatívami v oblasti regionálneho školstva. Bol riaditeľom Združenia škôl C. S. Lewisa, ktoré je účelovým zariadením Zboru Cirkvi bratskej v Bratislave. Založil program Akadémia riaditeľov na podporu súčasných a budúcich vedúcich pracovníkov základných a stredných škôl. Stál aj pri zrode programu Teach for Slovakia.

Ako lektor a kouč spolupracoval s manažérmi a manažérkami veľkých súkromných spoločností. V čase pádu komunistického režimu prerušil štúdium vedeckých informácií a knihovníctva, aby sa zapojil do študentského hnutia. Presťahoval sa do Prahy, kde vyštudoval americké štúdiá a pracoval ako redaktor, neskôr riaditeľ slovenského vysielania Rádia Slobodná Európa.

* Ministerstvo kultúry: Silvia Hroncová

... teatrologička a kultúrna manažérka, ktorá ako riaditeľka Divadelného ústavu stála pri zrode viacerých úspešných projektov, vrátane divadelného festivalu Nová dráma či alternatívnej scény Štúdio 12. Spoluzakladala najväčšie slovenské divadelné ocenenie Dosky.

Na poste generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla bola zodpovedná za dokončenie novostavby divadla a jej uvedenie do prevádzky. Stála pri zrode európskej televíznej stanice Film Europe Channel.

Viedla dva najväčšie české operné súbory: Operu Národného divadla a Štátnu operu v Prahe. V súčasnosti pôsobí ako výkonná riaditeľka filmovej distribučnej spoločnosti a predsedníčka správnej rady Kreatívneho inštitútu Trenčín, ktorý realizuje projekt Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Vyštudovala estetiku a divadelnú vedu.

* Ministerstvo zdravotníctva: Michal Palkovič

... patológ a vysokoškolský pedagóg má skúsenosti v zdravotníckom manažmente. Osemnásť rokov pôsobil na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde sa podieľal na odhalení a riešení kauzy nezákonného vývozu a obchodu s transplantátmi a zrealizoval aj projekty elektronizácie. V období pandémie COVID-19 bol členom Národného klinického krízového tímu ministerstva zdravotníctva za patologickú anatómiu a súdne lekárstvo. Od 14. marca 2023 je štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva. Vyštudoval všeobecné lekárstvo a verejné zdravotníctvo. V Univerzitnej nemocnici v Bratislave stále pôsobí ako bioptický histopatológ.

Viac k téme: Predčasné voľby na Slovensku 2023, Úradnícka vláda
Zdroj: SITA.sk - Dovhun, Lančarič, Šimko, Dubovcová a ďalší. Kto sú noví ministri úradníckej vlády? © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 20. máj 2024

horoskopy na dnes pondelok 20 maj 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 20. máj 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Nadišiel čas, aby ste splnili sľuby, ktoré sa od vás očakávajú. Ak budete ich splnenie odďaľovať, prestanú vás brať vážne. To by vás iste veľmi mrzelo. Naplno sa vo veci angažujte.

Býk 21.4. - 21.5.

Váš zmysel pre povinnosť vás núti k plnému nasadeniu. Podriaďte vaše záujmy len existenčnej nutnosti. Nenechajte sa strhnúť k nepremysleným činom.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Rozhýbte sa, mali by ste riešiť nejakú chúlostivú otázku. Poobede sa vo vašej blízkosti objaví osoba, ktorá vás neobyčajne priťahuje.

Rak 22.6. - 22.7.

Tak ľahko, ako by ste si to predstavovali, to predsa len zatiaľ nepôjde. Nejaký čas budete musieť ešte vydržať nápor útokov, ktoré sa budú na vás valiť z rôznych strán.
Všetky Horoskopy pre Pondelok 20. máj 2024

Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.

Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!

Prečo radi čítame a veríme horoskopom?

Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu

Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?

Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu


Počasie