• Dnes je: Utorok 28. novembra 2023 meniny má Henrieta

Ako hlasovať v predčasných voľbách? Pozor na počet prednostných hlasov a za čo hrozí pokuta 33 eur

Ako hlasovať v predčasných voľbách? Pozor na počet prednostných hlasov a za čo hrozí pokuta 33 eur

Volič je vo volebnej miestnosti tiež povinný preukázať svoju totožnosť.

30.9.2023 (SITA.sk) - Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. V súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami to na svojej internetovej stránke pripomína ministerstvo vnútra.

Treba sa aj podpísať

Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží podľa rezortu spolu s občianskym preukazom aj predmetný hlasovací preukaz. Ten mu následne okrsková volebná komisia odoberie.

Volebná komisia vzápätí zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. „Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom," pripomína ministerstvo vnútra.


>>> Predčasné voľby na Slovensku 2023 (online)


Každý volič sa podľa rezortu musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. „Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní," zdôraznil rezort vnútra.

Prednostné hlasy

V osobitnom priestore určenom volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas.


„Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov," informovalo ministerstvo vnútra.


Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa podľa rezortu bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.


Za nesprávne upravené hlasovacie lístky vydá okrsková komisia voličovi iné. „Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov," uviedlo ministerstvo.

Hlasovanie s inou osobou

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má podľa rezortu vnútra právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Takouto osobou však nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.


„Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie," zdôraznilo ministerstvo.

Za čo hrozí pokuta 33 eur?

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má podľa rezortu vnútra právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

„Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie," dodalo ministerstvo vnútra.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Utorok 28. november 2023

horoskopy na dnes utorok 28 november 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Utorok 28. november 2023

Baran 21.3. - 20.4.

V práci pôjde všetko ani po masle. Dokážete sa dokonale sústrediť. Využite to na vyriešenie záležitostí, do ktorých ste doteraz nemali odvahu sa pustiť.

Býk 21.4. - 21.5.

Vaša optimistická nálada poteší okolie. Zistíte, že to nie je s vašimi možnosťami také zlé, len sa treba zbaviť predsudkov a skúšať nové spôsoby.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Neberte tragicky, ak budete musieť urobiť niečo, o čo vás požiada partner. Radi by ste si poleňošili, ale zrejme sa vám to len tak ľahko nepodarí. Nechcete iste počúvať výčitky partnera.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše narábanie s financiami nie je práve najhospodárnejšie. Mal by sa vám prihlásiť človek, ktorý vám má čo povedať. Nechajte si dostatok času na rozhovor s ním.Všetky Horoskopy pre Utorok 28. november 2023
Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.

Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!

Prečo radi čítame a veríme horoskopom?

Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu

Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?


Počasie