• Dnes je: Štvrtok 21. októbra 2021 meniny má Uršuľa

59 laboratórií po celom svete drží najsmrteľnejšie patogény. Iba štvrtina z nich má vysoké skóre v oblasti bezpečnosti

59 laboratórií po celom svete drží najsmrteľnejšie patogény. Iba štvrtina z nich má vysoké skóre v oblasti bezpečnosti

Výskumy a experimenty v týchto laboratóriách tiež môžu byť „dvojaké“.

Teória o úniku koronavírusu z čínskeho laboratória vo Wu-chane, ktorá doteraz nebola na 100 percent vyvrátená, spôsobila okrem iného aj to, že sa vedci začali zaoberať bezpečnosťou v dôležitých svetových laboratóriách.

Virologický ústav vo Wu-chane je jedným z 59 maximálne zabezpečených laboratórií s úrovňou biologickej bezpečnosti štyri (označenie BSL4), ktoré sú už v prevádzke, vo výstavbe alebo naplánované.

Tieto laboratóriá vo svojich priestoroch uchovávajú najnebezpečnejšie patogény na planéte. Patria k nim tie, ktoré môžu spôsobiť vážne ochorenia a pre ktoré ešte neexistuje žiadna liečba, ani vakcíny.

Laboratóriá BSL4

Najväčšia koncentrácia laboratórií BSL4 sa nachádza v Európe, je ich tu až 25. V severnej Amerike ich je 14 a v Ázii 13. Austrália má štyri a na africkom kontinente sú tri. Až tri štvrtiny zo všetkých sú priamo v mestách či v ich blízkosti.

To je aj prípad inštitútu vo Wu-chane, ktorý má 3 000 m?, čo z neho robí najväčšie laboratórium BSL4 na svete. Väčšina laboratórií je však výrazne menších. Približne polovica má dokonca rozlohu menšiu ako 200 m?, čo predstavuje polovicu basketbalového ihriska.


Asi 60 percent laboratórií BSL4 majú na starosti vládne inštitúcie verejného zdravotníctva. Dvadsať percent spravujú univerzity a 20 percent agentúry biologickej bezpečnosti (z ang. Biodefense), ako uvádza portál IFL Science.


Tieto laboratóriá sa využívajú prevažne s cieľom zlepšenia diagnostiky vysoko smrteľných a vysoko prenosných patogénov. Používajú sa na výskum vírusov, ale aj na vývoj nových liekov, vakcín a diagnostických testov.

Bezpečnosť a ochrana

Nie všetky laboratóriá BSL4 však majú dobré skóre v oblasti bezpečnosti a ochrany. Takzvaný Global Health Security Index hodnotí, aké opatrenia jednotlivé krajiny majú, aké legislatívne predpisy, ale aj aký je dohľad v oblasti biologickej bezpečnosti.


Podľa tohto hodnotenia získala iba asi štvrtina krajín s laboratóriami BSL4 vysoké skóre. Ďalším ukazovateľom bezpečnosti v laboratóriách je aj členstvo v medzinárodnom združení expertov z oblasti biologickej bezpečnosti.


Členmi tohto fóra je však iba 40 percent krajín, ktoré majú vybudované laboratóriá BSL4. Konkrétne sú to Austrália, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Japonsko, Singapur, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a USA.

Dvojaké použitie

Výskumy a experimenty v týchto laboratóriách tiež môžu byť „dvojaké“. To znamená, že sa môžu uskutočňovať s cieľom vedeckého pokroku v rámci mierových aktivít, mohli by sa však aj zneužiť ako biologické zbrane.


Preto sa v rámci bezpečnosti laboratórií BSL4 hodnotí aj to, či krajina, v ktorej sa daný inštitút nachádza, nejakým spôsobom dohliada na takéto „dvojaké“ experimenty. Austrália, Kanada a USA majú na vnútroštátnej úrovni zavedený prísny dohľad.

Nemecko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo majú určitú formu dohľadu, v rámci ktorej napríklad finančné orgány požadujú, aby príjemcovia štátnych grantov prehodnotili svoj výskum z hľadiska dôsledkov dvojitého použitia.

Volanie po kontrole

Veľká časť vedeckého výskumu koronavírusov sa však uskutočňuje v krajinách bez takejto formy dozoru. V súvislosti s pandémiou sa navyše očakáva, že aj ďalšie krajiny budú chcieť vybudovať laboratóriá BSL4 na svojom území.


V rámci nich by chceli jednak presnejšie pochopiť ako funguje prenos vírusov zo zvierat na ľudí, ale sa tiež pripraviť na epidémie, ktoré môžu v budúcnosti prísť.


Z týchto dôvodov, ako aj pre teóriu o uniknutom koronavíruse z Virologického inštitútu vo Wu-chane, autori pôvodného článku upozorňujú na potrebu väčšej kontroly laboratórií typu BSL4.


„Dobrá veda a inteligentná politika môžu riziká udržať na uzde a umožniť ľudstvu využívať výhody výskumu,“ uviedli Filippa Lentzosová z King’s College London a Gregory Koblentz z George Mason University na záver svojho príspevku.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Počasie