• Dnes je: Štvrtok 24. mája 2018 meniny má Ela

Výsledky celoslovenského prieskumu sú alarmujúce, LGBT ľudia zažili diskrimináciu aj útok

Výsledky celoslovenského prieskumu sú alarmujúce, LGBT ľudia zažili diskrimináciu aj útok

Podľa prieskumu najviac LGBT ľudí zažilo nepríjemné skúsenosti na verejnosti, v školskom prostredí a na pracovisku BRATISLAVA 16.

BRATISLAVA 16. mája (WebNoviny.sk) - Najviac LGBT ľudí zažilo nepríjemné skúsenosti na verejnosti, potom nasleduje školské prostredie, problémy pre svoju sexuálnu orientáciu majú aj na pracovisku.

Vyplýva to z výsledkov celoslovenského LGBT prieskumu 2017, ktoré v stredu na tlačovej besede predstavila Iniciatíva Inakosť. Prieskum sa zameral na základné ľudské práva s dôrazom na skúsenosti s diskrimináciou, násilím a obťažovaním. Podľa iniciatívy sú výsledky alarmujúce.

Život a problémy LGBT ľudí

Cieľom prieskumu bolo zmapovať život a problémy LGBT ľudí a získať čo najviac informácií, ktoré by umožnili lepšie porozumenie tomu, ako LGBT ľudia na Slovensku vnímajú svoju situáciu.

„Na Slovensku máme dlhodobo problém s nedostatkom dát o LGBT ľuďoch. Vieme, že informácie o sexuálnej orientácii sa nezbierajú, ani zo strany štátu či verejných inštitúcií sa nikdy nekonal takýto výskum, preto sme sa my rozhodli uskutočniť celoslovenský LGBT prieskum. Vychádzali sme z prieskumu, ktorý robila Agentúra Európskej únie pre základné práva a chceli sme do toho zapojiť viac ľudí z komunity, aby ich hlas bol väčší, reprezentatívnejší,“ povedal výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. Prieskum uskutočnila Iniciatíva Inakosť prostredníctvom online dotazníka od augusta do októbra 2017.

Polovica z nich zažila nepríjemnú skúsenosť

,,Snažili sme sa zachytiť v dotazníku čo najviac oblastí života LGBT ľudí, čo možno niektorých respondentov vzhľadom na dĺžku dotazníka mohlo odradiť, ale napriek tomu sú získané dáta užitočné a zároveň alarmujúce. Až polovica respondentov zažila nepríjemnú skúsenosť a 40 % diskrimináciu v súvislosti s tým, že sú LGBT, " uviedol Andrej Kuruc, ktorý bol spoluautor dotazníka s Janou Jablonickou Zezulovou.


Spresnil, že ,,až dve tretiny (58,9 %) opýtaných bolo subjektom vyhrážok, nadávok alebo žartov preto, že sú LGBT. Jedna štvrtina (23 %) sa cítila sociálne izolovaná vo svojom živote pre svoju orientáciu, kým jedna štvrtina (19,5 %) sa cítila nevítaná na mieste bohoslužby alebo v náboženskej organizácii a v 19 % bola ohrozovaná alebo fyzicky napadnutá, 12,3 percenta účastníkov prieskumu bolo sexuálne obťažovaných. Čo sa týka transrodových ľudí, tí zažívali nepríjemné skúsenosti vo vyššej miere ako LGB ľudia, najviac (75 %) ich zažilo transrodových mužov.“

Z prieskumu tiež vyplýva, že predsudky, stereotypy, nepochopenie a ignoranciu LGBT ľudí na Slovensku považuje za najzávažnejší problém 81,9 percenta respondentov. Možnosť uzavrieť životné (registrované) partnerstvo párov rovnakého pohlavia podporuje až 96,8 percenta opýtaných. Keď ide o vyjadrenia nenávisti a averzie na Slovensku voči LGBT ľuďom považuje za rozšírené 75 percent účastníkov prieskumu.

Pomoc a podpora politikov

,,Väčšej akceptácii v spoločnosti by podľa LGBT ľudí pomohla otvorená podpora politikov, ktorí nie sú LGBT, známych osobnosti, ktoré otvorene hovoria o svojej LGBT identite či prijatie zákona – právnej úpravy uznania párov rovnakého pohlavia. Podľa výsledkov výskumu, veľmi by pomohli aj školské osnovy a materiály obsahujúce informácie o rozmanitosti z hľadiska sexuálnej orientácie a rodovej identity. Výsledky prieskumu Iniciatíva Inakosť plánuje využiť pri práci s LGBT komunitou," doplnil Kuruc.

Podľa Macka celoslovenský LGBT prieskum 2017 je ,,prelomovým a doteraz najväčší prieskum mapujúci život a problémy lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. So žiadosťou o vyplnenie dotazníka sme oslovili minimálne 30 000 ľudí. Celkovo sa do neho zapojilo 2 088 ľudí, ktorí sa sami identifikujú ako LGBT ľudia a žijú na Slovensku".


Z hľadiska sexuálnej orientácie sa na prieskume zúčastnilo najviac gejov - 1 214 a najmenej transrodových ľudí - 173 . Najviac respondentov bolo vo vekovej kategórii od 18 do 34 rokov (67,6 %), 18,8 % bolo zastúpených ľudí z vekovej kategórie od 35 do 44 rokov. Najmenej bolo zastúpených ľudí od 45 rokov. Najväčšie zastúpenie z krajov má v odpovediach Bratislavský kraj s podielom až 43,9 %, ostatné kraje sú proporčne zastúpené približne rovnako (6-9 %).

Prieskum uskutočnili s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Čiastkové výsledky prieskumu sú postupne uverejňované na .


Pozrite si náš nový Magazín!

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Počasie