• Dnes je: Pondelok 18. júna 2018 meniny má Vratislav(a)

Výbor OSN kritizuje Slovensko za diskrimináciu rómskej menšiny a adresoval výzvu Ficovej vláde

Výbor OSN kritizuje Slovensko za diskrimináciu rómskej menšiny a adresoval výzvu Ficovej vláde

Výbor OSN vyzýva vládu, aby prijala účinné opatrenia na odstránenie diskriminácie rómskej menšiny v rôznych oblastiach života.

KOŠICE 14. decembra (WebNoviny.sk) – Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie vyzval slovenskú vládu, aby prijala účinné opatrenia na odstránenie diskriminácie príslušníkov a príslušníčok rómskej menšiny v rôznych oblastiach života.

Ako vo štvrtok informoval Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva, vyplýva to zo záverečných zistení, ktoré výbor vydal po novembrovom zasadnutí a diskusii so slovenskou vládnou delegáciou v Ženeve.

Dôsledné prešetrenie prípadov diskriminácie

Výbor vo svojich záverečných zisteniach venoval okrem iného pozornosť situácii znevýhodnených príslušníkov rómskej menšiny v zdravotníctve.

„Od slovenskej vlády požaduje, aby prijala nevyhnutné opatrenia na odstránenie všetkých foriem diskriminácie rómskej menšiny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zabezpečila, aby sa s pacientmi a pacientkami rómskeho pôvodu, a špecificky s rómskymi ženami, zaobchádzalo s rešpektom,“ uviedol Ivanco. Doložil, že výbor tiež požaduje, aby boli všetky dokumentované prípady diskriminácie a násilia v zdravotníctve dôsledne prešetrené.


Výbor opätovne venoval pozornosť aj téme nezákonných sterilizácií rómskych žien a vyjadril znepokojenie nad tým, že mnohé ženy, ktoré boli v minulosti poškodené touto praxou, naďalej čelia prekážkam v prístupe k spravodlivosti.

Ako uviedol Ivanco, výbor tým bezprostredne reagoval na správu Vakeras - Zorales: Hovoríme nahlas - Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku, ktorú nedávno vydali mimovládne organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP) a Centrum pre reprodukčné práva (CRR). Správa popísala skúsenosti rómskych žien s diskrimináciou, ponižovaním a násilím v zdravotníckych zariadeniach gynekologickej a pôrodnej starostlivosti na východnom Slovensku.

Vláda ignorovala predošlé odporúčanie

Výbor poukázal aj na mnohé ďalšie závažné a neriešené problémy v oblasti ochrany ľudských práv rómskej menšiny na Slovensku. Informácie v tomto smere mu vo svojej alternatívnej správe poskytla aj POĽP. Výbor vyjadril znepokojenie nad pretrvávajúcimi prípadmi policajného násilia voči príslušníkom etnických menšín a obzvlášť rómskej menšiny a nad tým, že väčšina týchto prípadov nie je riadne vyšetrená.

Vyjadril hlboké poľutovanie nad tým, že vláda ignorovala jeho predošlé odporúčanie týkajúce sa potreby zriadenia nezávislej inštitúcie na vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov polície. Tá by mala nahradiť súčasnú sekciu kontroly a inšpekčnej služby fungujúcu v inštitucionálnom rámci ministerstva vnútra. Vláde odporučil, aby urýchlila proces vytvorenia plne nezávislej inštitúcie v tomto smere.

Vo svojich zisteniach výbor vyjadril aj vážne znepokojenie nad pretrvávajúcou diskrimináciou a segregáciou rómskych detí v slovenskom školstve, ktorú vníma ako rozšírenú a systematickú. Vládu nabáda k tomu, aby zintenzívnila svoje úsilie zabezpečiť rómskym deťom rovný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Zároveň od vlády požaduje, aby zlepšila životné podmienky sociálne znevýhodnených príslušníkov rómskej menšiny a odstraňovala ich segregáciu v bývaní, zlepšila uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy zo strany súdov v praxi, vrátane riešenia prieťahov v súdnych konaniach.

 

POĽP vyzýva vládu, aby odporúčania výboru premietla do konkrétnych vládnych politík a opatrení. „Zo zistení výboru je zrejmé, že slovenská vláda musí urobiť na ochranu ľudských práv rasových a etnických menšín u nás podstatne viac ako doteraz. Obzvlášť ohrozenou skupinou v tomto smere zostávajú sociálne vylúčení Rómovia a Rómky, ktorí čelia diskriminácii v rôznych oblastiach života. Napriek prijatým akčným plánom, či realizovaným projektom sa situácia v tejto oblasti za ostatné roky neposunula výraznejšie k lepšiemu. Výbor chce konečne vidieť konkrétne a hmatateľne pozitívne zmeny a o tie sa musí vláda intenzívne usilovať," uviedol ďalej k zisteniam výboru Štefan Ivanco, programový koordinátor POĽP.

Výbor na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) je orgánom OSN pozostávajúcim z nezávislých expertov dohliadajúcich na dodržiavanie Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie jeho zmluvnými štátmi.

Dodržiavanie Dohovoru Slovenskom Výbor posudzoval na zasadnutí so slovenskou vládnou delegáciou 28. - 29. novembra v Ženeve. Stalo sa tak opätovne po viac než štyroch rokoch. Zasadnutiu predchádzala periodická správa slovenskej vlády, v ktorej zhrnula prijaté opatrenia na ochranu práv etnických menšín a dosiahnutý pokrok v tejto oblasti.

Pozrite si náš nový Magazín!

Praveké stolové hory vo Venezuele

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Počasie