• Dnes je: Nedeľa 24. júna 2018 meniny má Ján

Skupina VÚB s výborným výkonom aj v treťom štvrťroku

Skupina VÚB s výborným výkonom aj v treťom štvrťroku

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ukončila aj tretí štvrťrok s výbornými výsledkami v oblasti obchodnej výkonnosti.

BRATISLAVA 31. októbra 2017 (WBN/PR) – Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ukončila aj tretí štvrťrok s výbornými výsledkami v& oblasti obchodnej výkonnosti.&


„Teší ma, že našu obchodnú stratégiu ocenenili aj naši klienti, čo nám zaistilo vynikajúce výsledky pri hlavných produktoch. Zaznamenali sme 12,7%-ný nárast úverov a 6,4%-ný nárast vkladov. Navyše, získali sme ocenenie od magazínu Global Finance, ktorý vyhodnotil VÚB ako Najbezpečnejšiu banku v& krajine,” uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky. Ku koncu septembra dosiahol celkový objem úverov 11,8 mld. EUR a& objem vkladov dosiahol úroveň 10,2 mld. EUR.


Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 224,3 mil. EUR (1,0 %) a& čistý zisk vo výške 140,4 mil. EUR (11,9 %).


Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v& septembri 2017 17,97 %, čím splnila minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.


Vybrané finančné ukazovatele z& konsolidovaného výkazu ziskov a& strát a& ostatných súčastí komplexného výsledku:

EUR mil. September 2017 September 2016 Zmena
Prevádzkové výnosy 412,5 424,8 -2,9%
Prevádzkové náklady (188,2) (202,7) -7,2%
Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek 224,3 222,1 1,0%
Zisk pred zdanením 179,5 166,8 7,6%
Čistý zisk za 9 mesiacov 140,4 125,5 11,9%
Základný a& zriedený zisk na akciu v eurách 10,82 9,67 11,9%
Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu) 41,17% 43,90% -273 bps


Vybrané ukazovatele z& konsolidovaného výkazu o& finančnej situácii:

EUR mil. September 2017 September 2016 Zmena
Úvery klientom 11 827 10 490 12,7%
Vklady a& úvery klientov 10 192 9 578 6,4%
Celkové aktíva 15 193 13 831 9,8%


Ku 30. septembru 2017 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a& jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z& konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa VÚB Generali DSS (podiel 50%).

O& spoločnosti VÚB


VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete so sieťou bánk, priamych pobočiek a zastúpení. Banka prevádzkuje 195 retailových pobočiek, 29 firemných pobočiek, 11 hypotekárnych centier na území Slovenska a 1 pobočku na území Českej republiky.

O& spoločnosti Intesa Sanpaolo


Spoločnosť Intesa Sanpaolo patrí medzi najväčšie bankové skupiny eurozóny a& je popredným hráčom v& Taliansku v& oblasti poskytovania služieb retailovým klientom, firmám ako aj v& oblasti správy majetku. Vďaka svojej širokej sieti približne 3 900 pobočiek ponúka rozsiahle spektrum služieb zhruba 11,1 miliónom klientov v& Taliansku. Medzinárodné aktivity spoločnosti Intesa Sanpaolo sa zameriavajú na Strednú a& Východnú Európu a& Stredný Východ a& Severnú Afriku, kde má zastúpenie v 12 krajinách prostredníctvom retailových a& komerčných bánk s& približne 1 100 pobočkami a 7,7 miliónmi klientov. Okrem iného je medzinárodná sieť zastúpená v 27 krajinách na podporu firemných klientov.

Pozrite si náš nový Magazín!

Praveké stolové hory vo Venezuele

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Počasie